2013 m. sausio 18 d.    
Nr. 3
(2027)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šeimų šventė tikėjimui stiprinti

Inesė Ratnikaitė

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis ir apaštališkasis
nuncijus arkivyskupas Luigi
Bonazzi eina aukoti šv. Mišių

Santuokos priesaikos atnaujinimas

Šeimų šventės dalyviai Šiaulių arenoje

Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė, pavadinta „Sustiprink mūsų tikėjimą“, tradiciškai vyko Trijų Karalių iškilmės dieną Šiaulių arenoje. Dvyliktus metus vykstanti šventė patraukli tiek nusistovėjusiomis tradicijomis, tiek naujomis, kasmet skirtingomis detalėmis. Šiemet pašventintas ir kelionę pradėjo šeimų kryžius, Popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą perdavė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi.

„Sustiprink mūsų tikėjimą“

Šiaulių vyskupijos Šeimos centro rūpesčiu organizuojamą šventę sudaro dvi pagrindinės dalys: šv. Mišios, kurias aukoja šventės iniciatorius ir globėjas Šiaulių vyskupas su vyskupijos kunigais, ir meninė dalis. Prieš šv. Mišias apie pusvalandį vedama katechezė, vyksta šlovinimas. Iškilmingiausias šventės momentas – Santuokos priesaikos atnaujinimas šv. Mišių metu, o joms pasibaigus šventės dalyviams dalijama pašventinta kreida.

Šiais metais kartu su vyskupu Eugenijumi Bartuliu ir Šiaulių vyskupijos kunigais šv. Mišias Arenoje aukojo bei popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą perdavė apaštališkasis nuncijus Baltijos kraštams arkivysk. L. Bonazzi. Iškilmingai pašventintas šeimų kryžius. Šventę meninėmis programomis puošė fokoliarų judėjimo nariai, Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (vadovas Tomas Ambrozaitis), „Naisių vasaros“ teatras. Išdalytas į daugybę dalių supjaustytas didžiausias saldainis Lietuvoje.

Šeimų šventėje dalyvavo tiek ant rankų nešami mažiausieji, tiek jau žilo plauko sulaukę, jaunos, neseniai santuoką šventusios ir jau vaikus užauginusios, vienu vaiku besidžiaugiančios ir daugiavaikės šeimos, suvažiavusios iš įvairių Šiaulių vyskupijos kampelių, iš Kretingos, Panevėžio, Kauno, Vilniaus, Prienų, Druskininkų... 5000 žmonių talpinanti Šiaulių arena buvo artipilnė. Suburta iki pusantro šimto jaunimo savanorių.

Stiprybės šaltinis – Eucharistija

Šv. Mišios prasidėjo iškilminga eisena per visą salę iki altoriaus. Tai ne tik suteikė šventei didžiulį iškilmingumą, čia kiekvienas galėjo jaustis palytėtas vyskupo ir apaštališkojo nuncijaus palaiminimo. Netoli tako esančius mažuosius vyskupas laimino asmeniškai. Žinodami šį Šiaulių ganytojo įprotį vaikai prie tako atėjo ir iš tolimesnių salės vietų. Mažesnius atvedė tėvai. Homiliją Šiaulių vyskupas E. Bartulis pradėjo Trijų Karalių šventę susiedamas su Šeimų švente: kiekvienas šeimos tėvas ir kiekviena motina yra Dievo ieškotojai, kaip tie trys išminčiai. Ganytojas, iškeldamas didžiulę šeimos šiandieninėje visuomenėje reikšmę, pabrėžė keturias mintis. Pirmoji – ištikimybė šeimoje duotai priesaikai. Ją sustiprinti turėtų padėti Popiežiaus paskelbti Tikėjimo metai. Antroji – dvi šeimos plytos turi būti sutvirtintos rišamąja medžiaga – Šventąja Dvasia. Būtent ji turi vadovauti šeimai, nes be Dievo pagalbos šeimos misija neįvykdoma. Trečioji – Sekmadienis, kaip brangiausia dovana kiekvienai šeimai. Ketvirtajai minčiai pasitelkti A. de Sent-Egziuperi žodžiai, kad abiejų sutuoktinių žvilgsniai turi būti nukreipti viena kryptimi. Ši kryptis – kryžius, kuris yra didysis meilės šaltinis. Šv. Mišių metu pašventintas Šeimų kryžius pradėjo kelionę Šiaulių vyskupijoje nuo Šv. Jurgio parapijos ir apsilankys visose Šiaulių vyskupijos šventovėse.

Šeimos – tikėjimo saugotojos ir vilties ženklas

Apaštalinis nuncijus arkivysk. L. Bonazzi sakė, kad džiaugiasi, jog Šiaulių vyskupijos Šeimų šventėje dalyvauja jau ketvirtąjį kartą. Į susirinkusiuosius arkivyskupas kreipėsi: „Mielos šeimos, brangūs bičiuliai“. Perdavęs popiežiškąjį sveikinimą ir palaiminimą, nuncijus teigė, jog matyti daug šeimų kartu yra didelis vilties ženklas, o tai matantiems kunigams – didelis pastiprinimas. Arkivyskupas džiaugėsi Šiaulių vyskupijoje atsiradusiu Pastoraciniu centru, kuris „vis labiau taps vienybės širdimi, kuri ves visą vyskupiją... bus dialogo vieta, nes Bažnyčia įsitikinusi, kad gali duoti tinkamą įnašą visuomenės vystymuisi“. Nuncijus pasiūlė visiems įsipareigoti kurti didžiąją vyskupijos šeimą, t.y. aktyviai prisidėti prie Pastoracinio centro išlaikymo ir veiklos įgyvendinimo: „Tai didžiausia dovana, kurią galite padovanoti Bažnyčiai ir visai visuomenei“, – sakė apaštalinis nuncijus arkiv. L. Bonazzi.

Apie tikėjimo stiprybę – meno kalba

Fokoliarų judėjimo nariai, atvykę iš Vilniaus, šventę pradėjo prasminga, viltį teikiančia, tikėjimą stiprinančia įžanga. Jie trumpai papasakojo popiežiaus Benedikto XVI palaimintąja paskelbtos Chiaros Luče šeimos istoriją. Pagrindinis pasakojimo tikslas – sustiprinti sunkumus išgyvenančias šeimas. Pagrindinė mintis – jei sakome Dievui „taip“, Jis teikia tikėjimą, stiprybę ir džiaugsmą sunkiausių išbandymų metu.

Po „Naisių vasaros“ teatro sceninės kompozicijos „Krintant žvaigždei la la la“ (pagal rašytojo J. Tumo-Vaižganto, poetų K. Binkio ir J. Žlabio-Žengės kūrybą), buvo išsakytos mintys apie Šeimų šventę, šeimas, santuoką, vertybes. Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas džiaugėsi, kad šventė dovanojo dvasines šeimos stiprinimo vertybes. Parlamentinės grupės „Už šeimą“ pirmininkas Rimantas Jonas Dagys teigė, jog ilgalaikės Šeimų šventės tradicijos padės priminti Europos Sąjungai, kad pagrindinė vaiko teisė yra turėti mamą-moterį ir tėvą-vyrą. Seimo narė Rima Baškienė dėkojo šeimoms – meilės ambasadorėms – ir Šiaulių vyskupui E. Bartuliui – visus vienijančiam vedliui.

Kartu su pašventinta kreida visi gavo ir po didžiausio Lietuvos saldainio gabalėlį. Didžiausias saldainis, svėręs 213 kilogramų, yra UAB „Rūta“ ir Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus darbuotojų ir moksleivių gaminys. Iki Šeimų šventės saldainis buvo eksponuojamas PC „Tilžė“.

Šiauliai
Modesto Katarskio
nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija