2013 m. kovo 1 d.    
Nr. 9
(2033)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Atmintis

Rašytojo Vytauto Tamulaičio 100-metis

Vasario 12 dieną Vilniuje, Rašytojų klube, paminėtos Vytauto Tamulaičio – rašytojo, redaktoriaus, vertėjo, 11 knygų autoriaus – 100-osios gimimo metinės. Jis gimė 1913 m. sausio 17 d. Sutkiškių kaime, Paežerėlių vls., Šakių apskrityje. Mokydamasis Marijampolės Marijonų gimnazijoje pradėjo savo kūrybinę veiklą – ėmė rašyti žinutes ir straipsnelius į to meto vaikų žurnalus. Pirmosios knygos – „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“ ir „Kiškelio užrašai“ – buvo išleistos 1935 metais. Jau pirmąja  knygas jis iškilo kaip svarbiausias pasakojamojo žanro vaikams kūrėjas, didelis gamtos, ypač vabzdžių, gyvenimo žinovas, sugebąs vaizdingai piešti mažąjį pasaulį. Kiti jo kūriniai: apysaka vaikams „Ateina pavasaris“, „Vytuko užrašai“, (1937), „Naktis ant Nemuno“ (1938) „Vieną kartą“ (1942), „Sugrįžimas“ (1948), „Svirplio muzikanto kelionės“ (1950, 1960). Jungtinėms Tautoms 1970-uosius paskelbus vaikų metais, vaikų rašytojų konkurse buvo išrinkta 30 geriausių vaikų literatūros kūrėjų, vienas iš jų buvo ir lietuvių rašytojas V. Tamulaitis. Konkursui jis parašė apsakymą „Petriuko vėliava“.

Artėjant frontui, 1944 m. rugsėjo 8 d., V. Tamulaitis su žmona bei dukrele drauge su kunigais Vincu Bartuška, Juozu Domeika ir Antanu Kardausku ties Slavikais laimingai kirto Šešupę. Taip prasidėjo jo kelionė tolyn nuo Lietuvos. Anapus Atlanto jis išvyko 1948 metais ir atsidūrė Kanadoje. Mirė V. Tamulaitis Toronte, 1993 m. rugsėjo 22 d. Ten ir palaidotas.

Vakare, skirtame rašytojo 100-osioms gimimo metinėms, dalyvavo literatūrologė Loreta Jakonytė, kultūrologas Albinas Vaičiūnas, V. Tamulaičio premijos laureatė Gintarė Adomaitytė, Šakių viešosios bibliotekos direktorė Regina Ūsienė, kraštietės mokytojos iš Kriūkų Violeta Šuopienė ir Danutė Valuckienė. Rašytojo kūrybą skaitė aktorė Regina Paliukaitytė, dainavo šakietė muzikos mokytoja Ingira Jakienė ir Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos abiturientė Modesta Domeikaitė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija