2013 m. kovo 1 d.    
Nr. 9
(2033)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Nelietuviai džiaugėsi Lietuvos gimtadieniu

Benjaminas ŽULYS

Kaune, be lietuvių, gyvena, dirba, mokosi daug kitų tautų atstovų – rusų, ukrainiečių, baltarusių, žydų, latvių, estų, totorių gruzinų. Įvairiais keliais patekę į Laikinąją sostinę, jie čia rado prieglobstį, užsiėmimą, daug kas sukūrė šeimas, tapo visaverčiais miesto visuomenės nariais. Nemažą jų dalį vienija Kauno įvairių tautų kultūros centras, įsikūręs Senamiestyje. Čia pažymimos savos nacionalinės šventės, lietuvių valstybinės, tautinės, religinės datos, surengiami koncertai, parodos, nes kūrybingų žmonių esama kiekvienoje bendruomenėje.

Tokia lietuvių tautos ir visos Lietuvos šventė – Vasario 16-o ji – čia paminėta išraiškinga kompozicija „Jos vardas – Tėvynė“. Renginį organizavo Kultūros centras su partneriu – Kauno rusų kultūros centru „Mokslas – šviesa“, kuriam vadovauja pirmininkė Galina Kakoškina. Ji ir kiti šventės organizatoriai papasakojo, kad Įvairių tautų kultūros centras skatina miesto tautinių mažumų bendruomenes aktyviai dalyvauti valstybinėse ir tautinėse šventėse. Antai kiekvieną pavasarį tautinių mažumų meno kolektyvai, solistai dalyvauja tradiciniuose miesto gimtadienio renginiuose, vyksta šventinis koncertas „Lietuva – tautų židinys“, meninė kompozicija „Mūsų Lietuva“, koncertas „Dovana Lietuvai“, šventinė poezijos popietė ir kt. Ypač aktyvios yra ukrainiečių, žydų bendruomenės. Jų nariai sekmadieniais renkasi į susirinkimus, juose prisimena savos tautos istoriją, tradicijas, papročius, dainas. Ypač tai svarbu jaunajai kartai, kad ši neužmirštų savosios tautos šaknų, gerbtų ir mylėtų. Ne vienas tautinių mažumų bendruomenių atstovas atvirai prisipažino, jog nepaisant nelietuviškos kilmės, jiems Lietuva yra tikrieji namai, čia jiems gera gyventi.

Ir tą šventinę popietę kultūros centre gausiai susirinkusius tautiečius bei svečius džiugino Kauno valstybinio Muzikinio teatro solistė Asta Mikelionytė ir koncertmeisterė Greta Dranseikaitė, dainavo choro „Ruskaja pesnia“ solistai Valentinas Pimanovas ir Rima Kazėnienė. Nepamirštamų emocijų padovanojo populiarus solistas Viktoras Tereščenko. Jaunatvišku žavesiu uždegė vaikų baleto studijos „Pti dance“ šokėjos. Akordeono, fleitos, fortepijono ir kanklių garsais džiugino Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos auklėtiniai Edgaras Dičpinigaitis, Ieva Kiškionytė, Kamilė Žiūrytė, Erikas Jankūnas, Ieva Dubosaitė. Pasinerti į poezijos verpetus pakvietė poetai Kazimieras Černiauskas, Galina Mikalauskienė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija