2013 m. kovo 1 d.    
Nr. 9
(2033)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Padėka gimtąjį kraštą garsinančiai dailininkei

Daiva Beliokaitė

Ona Šimaitytė-Račkauskienė

Šiemet Klaipėdos rajono Agluonėnų seniūnijos įsteigta 17-oji Ievos Simonaitytės premija rašytojos 116-ųjų metinių proga skirta Onai Šimaitytei-Račkauskienei – profesionaliai dailininkei, grafikei, kurios ne vienas kūrinys skirtas Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos, Klaipėdos krašto ir vieno iš gražiųjų jo kampelių – Agluonėnų – įprasminimui. Grafikos srityje yra pelniusi apie 30 apdovanojimų, surengusi parodų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 1000 litų premija antrus metus skiriama iš Savivaldybės biudžeto.

O. Račkauskienė gimė 1943 metais Panevėžio rajono Vanagiškių kaime, kurio pavadinimas toks panašus į rašytojos I. Simonaitytės gimtinės – Vanagų. 1972-aisiais baigusi grafikos studijas Lietuvos valstybiniame dailės institute, pradėjo dalyvauti parodose, nuo 1980 metų – Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Agluonėnų pagrindinės mokyklos mokiniams O. Račkauskienė talkino rengiant meninės raiškos projektą Lietuvos tūkstantmečiui.

„Pedagoginis darbas man nesvetimas,  – sakė dailininkė, – tačiau esu labai jautri, jei dirbu su vaikais, labai daug jiems atiduodu, todėl negalėčiau nuolat turėti būrelio, geriau sudalyvauti įdomiuose projektuose, kai pasitaiko gera proga.“

Iš tiesų Onutė – visai netipiška trapi svajoklė menininkė, o ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai tvirta asmenybė, nugalėjusi ne vieną kalnų viršūnę. Kalnais susidomėjusi 1969 metais, kopė į juos daugiausia Kaukaze, pelnė ne vieną prizinį apdovanojimą Pabaltijo uolų laipiojimo čempionatuose, tapo kandidate į uolų laipiojimo sporto meistrus.

Renginys prasidėjo gražia Priekulės kultūros centro direktorės Alantos Zapalskienės ir Agluonėnų kultūros namų vadovės Ramutės Kutkienės kartu su Agluonėnų pagrindinės mokyklos mokiniais parengta menine programa, dainavo Agluonėnų kultūros namų moterų ansamblis.

Agluonėnų seniūnė Laima Tučienė priminė susirinkusiems rašytojos I. Simonaitytės spalvingos asmenybės bruožus ir aplinką, kurioje ji gyveno, tačiau praeities ženklai metams bėgant vis labiau nyksta: „Klaipėda, Priekulė, Vanagai, Šaukliai, Žagarai, Stragnai, Pleškučiai, Šventvakariai... Deja, deja, nemažai trobų, kuriose Ievos Simonaitytės gyventa, laikas jau nušlavė nuo žemės paviršiaus. Nebeplaka sparnai nei Kuberto, nei Naujoko malūnų. Nebėra Vilko ir Pozingio, ir Griežių Ašmio, ir Šerniaus. Neliko Rašo plytinės, kurioje dirbo jos motina. Viename kaime dar vienas, kitame du, o trečiame jau nė vieno senbuvio nelikę.“ Šiandien I. Simonaitytės sodybos vietą žymi premijos laureato jau mirusio Vytauto Majoro skulptūra. Vanagus puošia ir mūsų kraštą garsina bažnyčia, kuria taip rūpinosi rašytoja, etnografinės kapinaitės, kuriose palaidoti jai artimi žmonės. „Pelnytai galime didžiuotis mūsų krašto žmonėmis – ir senaisiais, ir naujai čia gyvenimus kuriančiais, – gal todėl nei vienus metus dar nebuvo iškilusi abejonė, kad I. Simonaitytės premiją tikrai turėsime kam įteikti“, – kalbėjo seniūnė L. Tučienė.

Laureatę sveikino Klaipėdos rajono mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė, Savivaldybės tarybos narys Albinas Klizas. Agluonėniškė istorikė Silva Pocytė priminė visiems, kad jos kaimynė dailininkė Onutė neabejinga ir poetinei kūrybai, todėl ši ilgai neraginama paskaitė savo kūrybos eilėraštį.

Per 16 metų I. Simonaitytės premijos laureatais tapo: Vytautas Rimavičius (Gargždų kultūros namų direktorius), Vytautas Majoras (tautodailininkas), Paulina Žemgulytė (rašytoja), Eva Labutytė (grafikė), Linas Julijonas Jankus (dailininkas), Jadvyga Surplienė (žurnalistė), Albinas Klizas (pedagogas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys), Silva Pocytė (istorikė), folkloro ansamblis „Agluona“, Edita Barauskienė (pedagogė, rašytoja), Rimantas Balsys (mokslininkas), Lukas Bareikis (saksofonininkas, tarptautinių konkursų laureatas), Rimantė Šalčiuvienė (tautodailininkė), Jonas Čepas (Agluonėnų etnografinės sodybos ir klojimo teatro vienas iš kūrėjų), Erika Juknevičienė (tautodailininkė), Manfrydas Sprogys (lietuvininkas, krašto paveldo ir liuteroniškosios tradicijos puoselėtojas).

Klaipėdos rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija