2013 m. kovo 1 d.    
Nr. 9
(2033)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Anykščiuose pašlovintos tarmės

Vytautas BAGDONAS

Šiaulių universiteto profesorius
Skirmantas Valentas A. Baranausko
poemos „Anykščių šilelis“
ištrauką perskaitė tarmiškai

Tautiškai apsirengę Vilniaus
Pranciškaus Skorinos vidurinės
mokyklos moksleiviai iš ansamblio
„Lenoček“ ir jų vadovė Valentina
Kovalčiuk keletą dainų žiūrovams
padovanojo baltarusių kalba

Išraiškingai lenkų kalba dainuoja
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos
moksleivių mišrus ansamblis „Ad Astra“

Renginio dalyviai turėjo ko pasižiūrėti
turkų mokslininkų atvežtoje parodoje

„Tarmių kaimelyje“ Anykščių kultūros
centre netrūko susidomėjusių Lietuvių
kalbos instituto leidiniais

Anykščių rajono savivaldybė kartu su rajono kultūros ir švietimo įstaigomis ir Lietuvių kalbos institutu organizavo Tarmių dieną. Anykščių kultūros centre ta proga buvo atidarytas „Tarmių kaimelis“, kuriame galėjai pavartyti įvairius mokslinius ir mokslo populiarinimo leidinius apie tarmes, atskirų regionų šnektas, kompiuterių monitoriuose surasti gausybę informacijos apie naujausias kalbotyros mokslo žinias, tarmių tyrimus, pabendrauti su mokslininkais. Daug mokslinės literatūros ir kitos vaizdinės medžiagos pristatė Lietuvių kalbos institutas bei šios mokslo įstaigos padalinys – Lituanistikos židinys (Lietuvių kalbos centras). Ne vienas Tarmių dienos dalyvis vartė knygas „Rytų aukštaičiai kupiškėnai“, „Rytų aukštaičiai uteniškiai“, „Vakarų aukštaičiai šiauliškiai“, „Vakarų žemaičiai“, „Rytų aukštaičiai vilniškiai“, „Kupiškėnų žodynas“, „Kaltanėnų šnektos žodynas“, „Dieveniškių šnektos žodynas“ ir daugelį kitų, stebėdamiesi, kiek daug nedidelėje mūsų šalyje yra skirtingų tarmių, šnektų. Šiaulių universiteto ir kitų Žemaitijos regiono mokslo įstaigų atstovai atsivežė į Anykščius nemenką krūvelę leidinių: „Šiaurės Lietuva“, „Žemaičių žemė“, „Šiaurietiški atsivėrimai“, „Žemygala“, „Žiemgala“, „Varpai“ ir kitokius. Tarmių dienos Anykščiuose dalyviai galėjo susipažinti „neakivaizdiniu būdu“ su Šiuolaikinio kalbos muziejaus veikla, tikslais ir uždaviniais. „Tarmių kaimelyje“ buvo galima išgirsti skambančius ir kitų kalbų žodžius, nes čia savo tarmes knygose, mokslo populiarinimo žurnaluose, CD ir DVD diskuose, kompiuterių ekranuose ir, žinoma, gyva kalba pristatė kalbininkai iš Vokietijos, Lenkijos, Turkijos, Slovėnijos bei kitų užsienio šalių. Kai kurie anykštėnų svečiai buvo itin išradingi ir savo šalis pristatė netradiciškai. Antai, Turkijos atstovai ne tiktai rodė atsivežtą literatūrą bei kitą informacinę medžiagą, bet ir visus vaišino neįprasto skonio saldainiais...

Vieni dalyvavo pažintinėje „kelionėje“ po „Tarmių kaimelį“, kiti įsijungė į gyvosios kalbos pamokas. Moksleiviai turėjo progos dalyvauti konkurse „Skaitome tarmiškai“. Dalyvių pasirodymą vertino solidi komisija, vadovaujama Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorės, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės Danguolės Mikulėnienės (komisijos sudėtyje buvo ir Anykščių A. Vienuolio gimnazijos direktorė, Kovo 11-osios Akto signatarė lituanistė Irena Andrukaitienė).

Kol vertinimo komisija susumavo rezultatus, didžiojoje Anykščių kultūros centro scenoje nuotaikingą koncertą atliko vilniškiai moksleiviai ir pedagogai. Vilniaus „Santaros“ vidurinės mokyklos orkestras „Santara“, vadovaujamas Juliaus Avižienio, padovanojo daug nuotaikingų muzikinių kūrinių. Akompanuojant šiam orkestrui, keletas solisčių merginų atliko dainas rusų kalba. Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijos mišrus ansamblis „Ad Astra“ (vadovė Božena Sobolevskaja) dainavo lenkiškai, o Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinės mokyklos vokalinis ansamblis „Lenoček“ (vadovė Valentina Kovalčiuk) žiūrovams padovanojo keletą dainų baltarusių kalba.

Pasibaigus koncertui, Tarmių dienos dalyvius pasveikino Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius. Jis pasidžiaugė, kad toks prasmingas ir įspūdingas renginys vyksta būtent Anykščiuose. Juk vienas iš pirmųjų Lietuvoje tarmiškai savo kūrinį – poemą „Anykščių šilelis“ – parašė anykštėnas poetas vyskupas Antanas Baranauskas. Meras išreiškė įsitikinimą, kad tokie tarmių festivaliai Anykščiuose taps tradiciniais.

Lietuvių kalbos instituto direktorė humanitarinių mokslų daktarė doc. Jolanta Zabarskaitė, sveikindama Tarmių dienos dalyvius, akcentavo, kad labai svarbu susitelkti bendram darbui išsaugant ir propaguojant tarmes moksleiviams, mokytojams, mokslininkams ir visiems kitiems, kurie domisi tarmėmis. „Tarmės – ne tiktai mūsų senolių šneka ir ne tiktai mokslininkų tyrinėjimų objektas. Tai mūsų tapatybės, mūsų gyvybės šaltinis. Laiminga ta tauta, kuri išsaugojo savo tarmes“, – kalbėjo auditorijai mokslininkė.

Po sveikinimų Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. doc. Jolanta Zabarskaitė, Anykščių rajono meras S. Obelevičius ir konkurso „Skaitome tarmiškai“ vertinimo komisijos pirmininkė prof. Danguolė Mikulėnienė apdovanojo geriausiai pasirodžiusius konkurse moksleivius iš įvairių šalies mokyklų bei Vilniaus mokyklų dainorėlius ir muzikantus, linksminusius Tarmių dienos dalyvius.

Spaudos konferencijos metu mintimis apie tarmių svarbą, jų išsaugojimo galimybes dalijosi Lietuvos, Lenkijos, Turkijos ir kitų šalių mokslininkai. Šiaulių universiteto profesorius Skirmantas Valentas pateikė malonią staigmeną – tarmiškai padeklamavo ištrauką iš A. Baranausko „Anykščių šilelio“ – taip, kaip prieš 150 metų buvo rašęs pats poemos autorius.

Tarmių diena Anykščių kultūros centre baigėsi aktoriaus Algirdo Latėno literatūriniu spektakliu Aukštaitijos poetų – Antano Strazdo ir Pauliaus Širvio – poezijos motyvais ir susitikimu su kino menininku Arvydu Barysu, sukūrusiu dokumentinį filmą „Tarmės kino kadruose“.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija