2013 m. kovo 1 d.    
Nr. 9
(2033)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Aukštaitiškas vakaras

Kaunas. Kultūros centre „Tautos namai“ vyko aukštaitiškas vakaras, kuriame kauniečiams buvo pristatytas Ukmergėje leidžiamas kultūros almanachas „Eskizai“. Jo redaktorius Vytautas Česnaitis susirinkusiesiems parodė 1-ąjį leidinio numerį, išėjusį 1990 metais. Iki šiol išėjo 27 numeriai, maždaug po vieną numerį kasmet. 240 puslapių leidinys eina 1000 egz. tiražu, o jo spausdinimas kainuoja beveik 20 tūkst. litų. Visi leidinio rengėjai yra visuomenininkai ir jokių atlyginimų negauna. V. Česnaitis priminė Ukmergės krašto istoriją, akcentavo, kad ji pradėta skaičiuoti nuo 1219 metų, kai buvo paminėtas mūšis ties Deltuva. Kalbėdami apie Aukštaitiją, jos sostine esame linkę laikyti Panevėžį arba Uteną, tačiau prieškaryje pagal pramonės vystymosi tempus abu šiuos miestus gerokai lenkė Ukmergė. „Eskizai“ yra tribūna Ukmergės krašto kūrėjams, čia daug rašoma apie miestelių ir kaimų istoriją, iškilius ir primirštus kraštiečius. Štai viename paskutiniųjų numerių plačiai minimas Latvijoje dirbęs kun. Antanas Šarka.

Vaižganto muziejaus vadovas Alfonsas Pakėnas teigė, kad kas užrašoma, tas išlieka, o kas neužrašoma, dingsta užmaršties tamsybėse. Kadangi yra kilęs iš Ukmergės krašto, džiaugiasi „Eskizais“, kurie išsaugo istoriją. Lyg ir paradoksalu, kad leidinys išeina Ukmergėje, kur kultūra vietinės valdžios nelabai mėgiama.

Vepriuose gyvenantis Romas Petras Šaulys sakė esąs įsitikinęs, kad labai svarbu, jog krašto istorija išliktų ateities kartoms, papasakojo apie Veprių bažnyčios varpų likimą.

Renginyje buvo pristatyta tapybos darbų paroda, kurios autorius – ukmergiškis tautodailininkas Vytautas Mackevičius. Jis sakė pagal profesiją esąs inžinierius ir jokių specialių dailės mokslų nebaigęs, tačiau tapyti pradėjęs dar besimokydamas pradinėje mokykloje. Tapė maždaug iki 1960 metų, kai pamatęs, kad jo paveikslai, palyginti su įsigalėjusiu abstrakcionizmu, nieko verti, visus juos sunaikino. Tik apie 1980 metus V. Mackevičius atgimė, kai vienas bičiulis, pamatęs kelis naujus jo paveikslus, paskatino tapyti toliau. Dar 1987 metais jis buvo priimtas į tautodailininkų sąjungą. Visi Vytauto darbai – vaizdai iš gamtos ir realybės. Jo darbų parodų yra eksponuota Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Utenoje, Anykščiuose, Molėtuose ir kitur.

Ukmergės tautodailininkų vadovas Rimantas Zinkevičius paminėjo V. Mackevičiaus aktyvumą ir tai, kad jo gamtą vaizduojantys paveikslai labai patinka žmonėms – už žiūrovų įvertinimą yra net gavęs prizą.

Romas BACEVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija