2013 m. kovo 1 d.    
Nr. 9
(2033)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Vokalinių ansamblių festivalis – dešimtą kartą

Alksniupiai. Dešimtąjį kartą kultūros namuose vyko tradicinis rajono vokalinių ansamblių festivalis „Juodalksnių pavėsy...“. Kad jis vis trauktų žiūrovus, o jame dalyvių vis gausėtų, reikia tikrai įdėti nemažai pastangų. Tai sugeba padaryti sumani ir kūrybinga, turinti didžiulę kultūrinio darbo patirtį Alksniupių kultūros namų vadovė Laima Didžbalienė.

Šiemet vokalinių ansamblių festivalyje dalyvavo 20 meno kolektyvų. Net du buvo iš Pakruojo rajono – Guostagalio kultūros namų vyrų ansamblis „Šiaurys“ (vadovas Metchardas Zubas) ir Rozalimo kultūros namų choras (vadovė Jūratė Skorupskienė), gražiai, prasmingai ir pakiliai užbaigęs šventinį koncertą. Renginį papuošė šeimininkų vidutinio amžiaus žmonių šokių kolektyvas „Senjorai“ (vadovė Diana Maciuvienė) svajinguoju valsu. Dainavo Alksniupių kultūros namų vokalinis ansamblis „Nona“ (vadovas Stanislovas Vaitkevičius), Baisogalos kultūros namų vokalinis ansamblis (vadovė Neringa Bernadickienė), Sidabravo kultūros namų mišrus ansamblis (vadovas Arūnas Kotinskas), Pociūnėlių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis „Svaja“ (vadovė Genovaitė Vorienė) ir kiti. Daugelis vokalinių ansamblių dalyvavo dešimtąjį kartą. Pirmą kartą atvyko Šiaulėnų kultūros namų moterų vokalinis ansamblis ir jaunimo kaimo kapela „Šušvė“ (vadovas Kęstutis Norys). Per dešimt metų labai išaugo kolektyvų meninis lygis, daugiau dėmesio skirta sceninei aprangai.

Šventės dalyvius pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė ir Pakalniškių seniūnijos vyresnioji specialistė, vykdanti seniūno pareigybei priskirtas funkcijas, Andžela Brazienė. Alksniupių kultūros namų vadovė L. Didžbalienė kiekvienam kolektyvui įteikė po simbolinį medinį juodalksnio lapą – juos, kaip prizus, įsteigė Radviliškio rajono savivaldybė.

Nors koncertas truko keturias valandas, bet tikrai neprailgo, nes buvo šilta, jauku ir nuoširdu... Pabuvęs tokiame renginyje, ne vienas galėjo pamąstyti, kokią nuostabią dovaną gamta padovanojo žmogui – galimybę klausytis, kurti ir dainuoti....

Pasibaigus koncertui, šventė dar nesibaigė, daina ir šokis dar ilgai visus lydėjo dalyvių vakaronėje.

Vladislava Virbickienė

Radviliškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija