2013 m. kovo 15 d.    
Nr. 11
(2035)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Popiežiškoji misija Bažnyčios vienybės ir meilės tarnystėje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
ir kardinolas Andželas Sodanas

Kardinolo A. Sodano palinkėjimai

Kardinolų kolegijos dekanas, patyręs 85 metų italas kardinolas Andželas Sodanas, kuris anksčiau buvo pirmasis, reagavęs į netikėtą popiežiaus Benedikto XVI sprendimą dėl atsistatydinimo, patvirtindamas visų aukščiausių Bažnyčios hierarchų vienybę su Šventuoju Tėvu, dabar vėl akcentavo, kad popiežiškoji tarnystė yra Bažnyčios vienybės pagrindas ir visi yra įpareigoti bendradarbiauti su apaštalo šv. Petro įpėdiniu. Apie tai jis kalbėjo kovo 12 dieną prieš prasidedant naujo Popiežiaus rinkimų konklavai Vatikano bazilikoje aukotose šv. Mišiose „pro eligendo Romano Pontifice“. Šias pamaldas koncelebravo į Romą atvykę beveik 170 Kardinolų kolegijos narių, įskaitant visus tuos 115 kardinolų, kurie, dar nesulaukę 80 metų ribos, galėjo dalyvauti konklavoje (įskaitant 76 metų Lietuvos kardinolą Audrį Juozą Bačkį).


Benediktas XVI: krikščionybė garantuoja ateitį

Mindaugas BUIKA

Paskutinis Šventojo Tėvo
susitikimas su Romos seminaristais

Paskutinė „lectio divina“ seminaristams

Pamaldžiai laukiant naujojo Kristaus vietininko išrinkimo Vatikane vykstančioje kardinolų konklavoje ir nesiveliant į žurnalistinių „konklavų“ spekuliacijas, norisi dar kartą priminti popiežiaus emerito Benedikto XVI iškilų teologinį mokymą, išdėstytą ypač paskutinėmis jo pontifikato, kurį galima kvalifikuoti ir kaip dvasinius priesakus būsimajam Bažnyčios gyvenimui, pastoracinei veiklai, dienomis. Šiuo atžvilgiu ypatingą vertę turi Šventojo Tėvo paskutinė pamoka „lectio divina“, Gavėnios išvakarėse pravesta Romos didžiojoje kunigų seminarijoje būsimiesiems kunigams. Tradicinis metinis Romos vyskupo susitikimas su klierikais, kuriame dalyvavo kunigai bei seserys vienuolės, vyko vasario 8 dieną Pasitikėjimo Dievo Motinos šventėje, taigi, likus tik trims dienoms iki Benedikto XVI viešo paskelbimo apie jo atsistatydinimą, ir dėl to jis, žinoma, jau buvo apsisprendęs.


Naujasis Popiežius – naujame Dvasios gūsyje

Kun. Vytenis Vaškelis

Kandidato į Popiežius tinkamumą geriausiai apibūdina ne kalbų mokėjimas ir teologinio išsilavinimo lygis (žinoma, kuo labiau išsilavinęs, tuo geriau), ne tautybė, bet kuo didesnis vidinis panašumas į Kristų, kuris, būdamas visos Bažnyčios neregimąja galva, pats ieško savo tinkamiausio ir artimiausio bendradarbio, kaip kadaise taip padarė išsirinkdamas žmogiškų silpnybių nestokojusį žvejį Petrą, vėliau tapusį neprilygstamu jaunutės Bažnyčios vedliu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija