2013 m. rugsėjo 13 d.    
Nr. 34
(2058)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Prie vaikystės upės

Tėviškėje įprasmintas jaunimo ir vaikų literatūros klasiko Vytauto Tamulaičio atminimas

Rašytojo Vytauto Tamulaičio
giminaičiai germanistė vertėja
Elena Zambacevičiūtė ir ambasadorius
Čekijoje Aurimas Taurantas prie jį
įamžinusio „Vabalų kalnelio“ rodyklės

Konkurso laureatė iš Kazlų
Rūdos Birutė Sarapinavičienė

Knygos „Prie vaikystės upės“ viršelis

Skulptūrų parkas
„Vabalų kalnelis“ Kriūkuose

Minint vaikų ir jaunimo literatūros klasiko, žurnalisto, redaktoriaus Vytauto Tamulaičio, gimusio 1913 m. sausio 17 d. Sutkiškio kaime, o po Antrojo pasaulinio karo gyvenusio Kanadoje, 100-ąsias gimimo metines, Šakių viešoji biblioteka parengė projektą (vadovė Regina Ūsienė) „Skulptūrų parkas – vaikų literatūros klasiko Vytauto Tamulaičio 100-mečiui“. Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, Šakių rajono savivaldybė, Kriūkų seniūnija, Miškų savininkų kooperatyvas „Zanavykų šilas“.

Tautodailininkai Andrius Bieliukas, Valdas Eimanavičius, Antanas Lastauskas, Juozas Videika, Adolfas Teresius plenere drožė skulptūras pagal V. Tamulaičio kūrybą. Jos puošia Kriūkuose įrengtą skulptūrų parką „Vabalų kalnelį“, kuris rugpjūčio 17-ąją, šeštadienį, minint rašytojo jubiliejų, iškilmingai buvo atidarytas. „Gražus parkelis primins vaikų literatūros klasiko Vytauto Tamulaičio tėviškę“, – sakė R. Ūsienė.

Šventė tęsėsi Kriūkų laisvalaikio centre, kur kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas, bibliotekininkė Reda Damijonaitienė perskaitė pranešimus apie pasaulinio garso rašytoją. V. Tamulaičio atminimu besirūpinančio Albino Vaičiūno iniciatyva „Versmės“ leidykla išleido knygą „Petriuko vėliava“, už kurią autorius 1970 metais pateko į geriausiųjų pasaulio vaikų rašytojų trisdešimtuką.

Komisija (pirmininkė – rašytoja, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė) paskelbė literatūrinio konkurso, skirto populiarinti lietuvių vaikų literatūros klasiko Vytauto Tamulaičio vardą ir kūrybą, rezultatus. Literatūros konkurse pareiškė norą dalyvauti 25 autoriai iš Sūduvos regiono. Malonu, kad į kvietimą atsiliepė ir jaunieji Gelgaudiškio, Slavikų, Kriūkų kūrėjai. Vertintojai džiaugėsi, kad literatūros interpretavimo gelmės neišsemiamos, kad yra daug nuostabių žmonių, giliai jaučiančių minčių, jausmų pasaulį ir žodį, kad dauguma autorių, dalyvavusių atrankoje, verti laimėtojo vardo.

Konkurso laureate paskelbta Birutė Sarapinavičienė iš Kazlų Rūdos. Komisija apdovanojo diplomantus Edviną Vrubliauską, Albiną Murauską, Janiną Marcinkevičienę, Vidą Bubnienę. Konkurso prizus pelnė Danutė Batisienė, Onutė Jasinskienė, Živilė Litvinaitė, Marytė Rastupkevičiūtė. Visų konkurso dalyvių kūryba sudėta į knygelę „Prie vaikystės upės“ (viršelyje – Prano Jasevičiaus nuotrauka). Tai – knyga, kuri daug svarbiau už bet kokį apdovanojimą, nes ji nuolat kalbėsis su mažaisiais skaitytojais. „Tegul ši knyga bus iššūkis leidėjams, sudarytojams ir kūrėjams“,  – sakė renginio vedėja L. Eringienė, dėkodama visiems atrankos dalyviams, išbandžiusiems jėgas, visiems, kurie nebarsto savęs nereikšmingiems darbams, o moko savo mintį skraidyti.

Renginio pabaigoje visus žavėjo Vilniaus „Teatriuko“ aktorių Dalios Mikoliūnaitės ir Žilvino Ramanausko meninė programa pagal V. Tamulaičio kūrybą.

Įsitikinome, kad aukštos meninės prabos V. Tamulaičio knygos nepaseno, kad stebina niuansuotas, žaismingas, su lyriniu atspalviu ir švelniu humoru rašytojo stilius, lyriška, poetiškai nupiešta veiksmo aplinka, didingai vingiuojantis Nemunas, išdabintas gėlėtomis pievomis, kuriose smuikuoja daugybė svirplio giminaičių, puikuojasi pakrančių miesteliai ir nuostata: „Ir mažiausia širdis pilna paslapčių, ir po mažu lapu yra didelių ir gražių istorijų“. Ne vienas sakė, – „lyg vakar parašyta...“

Minėjime dalyvavo rašytojo artimieji: germanistė, vertėja Elena Zambacevičiūtė, ambasadorius Čekijoje Aurimas Taurantas, Šakių rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus specialistė Aurelija Papievienė, žurnalistas Antanas Andrijonas ir kiti.

Taip įprasminome vaikų ir jaunimo klasiko, žurnalisto, vertėjo šimtmetį tėviškėje. Tegul rašytojas Vytautas Tamulaitis dar ilgai gyvuos mūsų nacionalinėje kultūroje!

Knygą dar galima įsigyti Šakių viešojoje bibliotekoje.

Šakių viešosios bibliotekos informacija

Linos ERINGIENĖS ir Antano ANDRIJONO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija