2013 m. rugsėjo 13 d.    
Nr. 34
(2058)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Mėgėjų teatrų šventė „Rampų šviesoje“

ALKSNIUPIAI. Kultūros namuose šurmuliavo mėgėjų teatrų šventė „Rampų šviesoje“. Šventę teatralizuota kompozicija pradėjo 10-metį minintis Alksniupių mėgėjų teatras (režisierė Laima Didžbalienė). Renginyje dalyvavo Šakių rajono Lekėčių ir penki Radviliškio rajono mėgėjų teatrai. Kutiškių senjorų teatras pristatė Kazio Sėjūno komediją „Bobutės susipyko“ (režisierė Genovaitė Zdanienė), Šniūraičių teatras – V. Krasnogorovo dviejų dalių lyrinę komediją „Trys gražuolės“ (režisierė Audronė Motiejūnienė), Skėmių teatras – V. Miliūno komediją „Nakties paukščiai“ (režisierė Regina Dambrauskienė), Baisogalos teatras – P. Vaičiūno komediją „Patriotai“ (režisierė Vilija Kaščionienė), Lekėčių teatras – „Didieji teatro slėpiniai“ (scenarijaus autorė ir režisierė Vaida Brazaitienė). Alksniupių teatro aktoriai suvaidino ištraukas iš per teatro kūrybos dešimtmetį pastatytų spektaklių. Pertraukėlių metu dalyviai ir žiūrovai vaišinosi arbata, kava ir pyragaičiais... Nors šventė, prasidėjusi vidurdienį, užsitęsė iki vakaro, ji tikrai nė vienam neprailgo, nes salėje tvyrojo jauki, nuoširdi, teatrališka atmosfera.

Aktorius ir režisierius V. Masalskis yra pasakęs: „Teatro uždavinys – belstis į žmogaus širdį“. Manau, kad visi tą dieną pristatyti spektakliai pasibeldė į giliausias žiūrovų širdžių gelmes.

Alksniupių teatro aktoriams bei režisierei Laimai Didžbalienei buvo įteikti Radviliškio rajono savivaldybės mero Padėkos raštai, aktoriams palinkėta dar daug charakteringų vaidmenų, o režisierei – išraiškingų režisūrinių darbų, garsinant rajoną. Pagerbti buvo ir visi šventėje dalyvavę mėgėjų teatrai.

Vladislava Virbickienė

Radviliškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija