2013 m. rugsėjo 13 d.    
Nr. 34
(2058)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Laikas ir žmonės 

Metų kultūros šviesulys iš Ažuožerių

Vytautas BAGDONAS

Metų kultūros šviesulio konkurso
laureatė Daiva Agafanovienė su Anykščių
rajono meru Sigučiu Obelevičiumi

Anykščių rajono savivaldybėje
su Metų kultūros šviesuliu –
Daivą Agafanovienę, esančia
centre, – nusifotografavo (iš kairės)
mero patarėjas Antanas Baura,
savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros, sporto ir turizmo skyriaus
vyriausioji specialistė Gražina
Nargelienė, rajono meras Sigutis
Obelevičius, Anykščių rajono
savivaldybės L. ir S. Didžiulių
viešosios bibliotekos metodinio
darbo organizatorė Vida
Kontrimavičienė bei bibliotekos
direktorius Romas Kutka

Dar vasario 7 dieną Anykščių rajono savivaldybėje buvo pagerbta Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Ažuožerių filialo vyresnioji bibliotekininkė, Ažuožerių kaimo bendruomenės pirmininkė Daiva Agafanovienė, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo stoties „Klasika“ laidos „Ryto allegro“ klausytojų išrinkta Metų kultūros šviesuliu. Šiai nominacijai iš viso buvo pasiūlyta net trys dešimtys Lietuvos gyventojų, daugiausiai nuveikusių savo miesto ar kaimo bendruomenės labui. Iš jų buvo atrinktos penkios kandidatūros. Susumavus visus balsus, paaiškėjo, kad šio vardo nusipelnė ažuožerietė D. Agafanovienė. Ši bibliotekininkė ir kaimo bendruomenės pirmininkė gražiai buvo pagerbta Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) iškilmingo renginio-konkurso „Bitinukai-2012“ nugalėtojų – geriausių visuomeninio transliuotojo darbuotojų – apdovanojimo ceremonijoje. Tose iškilmėse dalyvavo ir laureatę sveikino Anykščių seniūnijos, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos, Ažuožerių kaimo bendruomenės atstovai, o Metų kultūros šviesulio diplomą įteikė Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja Rūta Kačkutė...

Sulaukus tokio prasmingo įvertinimo D. Agafanovienę sveikino ir namiškiai, ir giminės, ir pažįstami, ir Ažuožerių kaimo žmonės, o rajono savivaldybėje šiltus žodžius išsakė Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius. Jis įteikė Padėkos raštą. Meras pasidžiaugė, kad tai – jau nebe pirmas Anykščių krašto kultūros darbuotojų veiklos įvertinimas. Neseniai Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimu – „Auksiniu Feniksu“ – buvo apdovanota Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė. „Aukso paukštės“, skiriamos geriausiems mėgėjų teatro kolektyvams bei jų vadovams, prizas 2012-aisiais įteiktas Viešintų klojimo teatrui ir jo vadovui Vytautui Germanavičiui. Simboliška, kad tokio aukšto įvertinimo susilaukė Anykščių – 2012 metų Lietuvos kultūros sostinės – atstovai. Įteikdamas gėlių puokštę, sveikinimo žodį tarė mero patarėjas Antanas Baura. Prie sveikinimų prisijungė rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Nargelienė, Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka, šios bibliotekos metodinio darbo organizatorė Vida Kontrimavičienė. Buvo išklausytos D. Agafanovienės mintys apie darbą Ažuožerių bibliotekoje, čia organizuojamus renginius, kaimo bendruomenės veiklą, vykdomus projektus...

Iš susitikimo savivaldybėje Daiva išskubėjo į Vietos veiklos grupės kaimo bendruomenių vadovams surengtą seminarą, paskui išvažiavo į Ažuožerius. Ten laukė įprastinis, gerai pažįstamas, labai mėgiamas darbas bibliotekoje. Tuo diena nesibaigė. Moteris dar spėjo susitikti, pabendrauti, aptarti įvairius klausimus su daugeliu ažuožeriečių. Tų klausimų ir klausimėlių būna visokiausių. Be bibliotekininkės, kaimo bendruomenės pirmininkės tiesiog nebeįsivaizduojamas Ažuožerių kaimo gyvenimas. Apie kaimą dabar daug kas mėgsta postringauti, ir, žinoma, nepamiršta jo apjuodinti, esą, kaimiečiai prasigėrę, degradavę, nenorintys dirbti, gyvenantys tik iš valstybės „kišenės“ arba iš socialinių pašalpų, esą kaimuose baigia sunykti ir kultūros židiniai, ir pati žmonių kultūra, o sodiečiai niekuo nebesidomi, nedalyvauja jokiuose renginiuose, yra susvetimėję, nebendraujantys, pamažu grįžta prie „balanos gadynės“ ir t.t. Tokie ir panašūs postringavimai nuskamba net iš aukštų valdžios tribūnų, iš politikų lūpų. Tokį įvaizdį bando formuoti ir žiniasklaida, ypač kai kurios televizijos laidos, kuriose nuolat šmėkščioja vaizdai su prasigėrusiais, besiginčijančiais, vien rusiškais keiksmažodžiais bendraujančiais, apdriskusiais sodiečiais. Iš TV ir radijo laidų bei laikraščių puslapių gana dažnai sklinda ir pačių kaimo žmonių žodžiai, kupini nuoskaudos, nusivylimo, liūdesio, pesimizmo. Tokie „epitetai“, kaimo vietovių ir pačių sodiečių apibūdinimai netinka Ažuožeriams, nes tai – jauki, gražiai tvarkoma gyvenvietė Anykščių seniūnijoje, tai – lietuvių literatūros klasiko Antano Žukausko-Vienuolio gimtinė. Ši gyvenvietė yra gerai žinoma savo sodais. Sodininkyste užsiimančios bendrovės kasmet šalies gyventojams parduoda daugybę vaismedžių ir vaiskrūmių sodinukų, vaisių, labai išpopuliarėjo Ažuožeriuose spaudžiamos natūralios obuolių sultys. Darbo čia turi daugybė vietinių žmonių, obuolių skynimo metu dar pasitelkiamas nemažas būrys anykštėnų. Aktyviai veikia Anykščių kultūros centro Ažuožerių skyrius, Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Ažuožerių filialas, Moterų klubas, kaimo bendruomenė. Vietiniai gyventojai jau įprato prie kultūrinių renginių, prasmingo laisvalaikio savo kultūros įstaigose.

Pakanka nors trumpai pabendrauti su visuomet optimistiškai nusiteikusia bibliotekininke D. Agafanoviene, kad suprastum, jog Ažuožeriuose kultūros židiniams nelemta užgesti. Jie vis labiau įsižiebia. Kolūkių metu statyti kultūros namai buvo nejaukūs, nesandarūs, šalti, ilgus metus nematę rimtesnio remonto. Dabar jie renovuoti, neatpažįstamai pasikeitę, tiesiog atgimė iš naujo už Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės lėšas. Kai kultūros namų pastatas buvo pradėtas renovuoti, ten pat buvusi biblioteka buvo uždaryta, bet skaitytojai neliko be bibliotekos paslaugų. Tam Daiva paskyrė vieną savo buto kambarį ir laikinai įrengė biblioteką. Visi – ir ažuožeriečiai, ir kolegės iš kitų bibliotekų, ir Anykščių viešosios bibliotekos vadovai tuo stebėjosi ir gyrė Daivos išmonę, tokį geranorišką gestą. O ji net neįsivaizdavo, kad būtų galima pasielgti kitaip. „Argi galima savo skaitytojus palikti be knygų, spaudos, be kompiuterių ištisus mėnesius?“, – taip mąstė bibliotekininkė, svetingai visus sutikdama savo namuose, maloniai atsisveikindama, pakviesdama dar kartą apsilankyti... Dabar biblioteka Ažuožeriuose vėl persikėlė į suremontuotas, jaukias kultūros namų patalpas, kuriose kasdien netrūksta lankytojų. Kadangi šią vasarą sukaks trisdešimt metų, kai Daiva darbuojasi Ažuožerių bibliotekoje, ji puikiai pažįsta kiekvieną lankytoją, žino, kas kokias knygas mėgsta, kas kokiomis temomis domisi internete, ką lydi prasta nuotaika, kuris gyventojas nori nuoširdžiai pasišnekučiuoti, išsipasakoti savo rūpesčius. „Gera dirbti, kai kaime vieni kitus pažįstame, kai galime pasitikėti bet kokiais atvejais. Mano skaitytojai jau seniai tapo man sava šeima“, – atvirauja ponia Daiva. Ažuožerių biblioteka garsėja ir savo lėlių teatru „Skruzdėlytės“, kuris gyvuoja jau devyniolika metų. Daiva yra ne tik šio vaikų teatro įkūrėja bei vadovė, bet ir dailininkė, žaismingų lėlių kūrėja. Pastatyta daugiau kaip dvi dešimtys spektaklių, su kuriais aplankytos ir Anykščių krašto vietovės, ir aplinkiniai rajonai, dalyvauta ne viename konkurse ir sugrįžta su prizais, diplomais. Nesėdės sudėję rankų jaunieji ažuožeriečiai „lėlininkai“ ir šiemet – jau planuojamos jų išvykos į kitas bibliotekas, mokyklas. Labai populiarios Daivos aštuonerius metus organizuojamos vaikų vasaros stovyklos „Linksmieji piratai“. Jų metu pramogaujama, sportuojama, ilsimasi, bendraujama su žymiais žmonėmis, krašto senoliais, vykstama į lankytinas vietas, draugaujama su knyga, organizuojamos kūrybos dirbtuvės. Stovykloje į kai kuriuos renginius pakviečiami jaunieji skaitytojai iš kitų Anykščių rajono bibliotekų ir netgi iš Utenos, Vilniaus bei kitų miestų. „Linksmiesiems piratams“ stovykloje labai patinka, malonius įspūdžius palieka nakvynės bibliotekoje – tikrame knygų „pasaulyje“. Stovyklautojų filmuota, fotografuota medžiaga paviešinama internete, tad apie Ažuožerių „piratus“ jau žino net ir užsienyje...

Ažuožerių bibliotekoje nuolat organizuojami įvairūs renginiai, įgyvendinami kultūriniai projektai. Bibliotekininkė palaiko glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Anykščių kultūros centro Ažuožerių skyriaus renginių organizatore Alvyda Simanoniene, o sutelktomis bendromis pastangomis kaimo žmonėms surengiama ne viena įsimintina šventė. Daiva džiaugiasi, kad ką nors organizuodama nesusiduria su dideliais sunkumais, nes turi daug pagalbininkų, kultūrinio darbo entuziastų, renginių rėmėjų. Ji išrinkta ir Ažuožerių kaimo seniūnaite. Nuo 2012 metų kovo vadovauja ir kaimo bendruomenei. Tokios atsakingos pareigos nebūtų patikėtos, jeigu D. Agafanoviene vietiniai žmonės nepasitikėtų, jeigu negerbtų, nemylėtų. O ji pati, kalbėdama apie ažuožeriečius, negaili jiems pagyrų, džiaugsmingų žodžių, pačių gražiausių atsiliepimų. Neatsitiktinai tuomet, kai radijo stotyje „Klasika“ buvo paskelbti Metų kultūros šviesulio rinkimai, už Daivos kandidatūrą atiduota daugiausiai balsų.

Taigi D. Agafanovienei teisėtai atiteko Metų kultūros šviesulio vardas...

Anykščiai
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija