2013 m. rugsėjo 13 d.    
Nr. 34
(2058)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pranciškaus mokymas apie taiką ir darną

Mindaugas BUIKA

Kovose nukentėjusi Sirijos
krikščionių šventovė

Kreipimasis į G20 valstybių vadovus

Panašiai kaip palaimintasis Jonas Paulius II, kuris prieš dešimt metų, 2003-ųjų pavasarį, dėjo visas įmanomas dvasines bei diplomatines pastangas, kad būtų išvengta karinės intervencijos prieš Sadamo Huseino diktatorinį režimą Irake, popiežius Pranciškus savo pareiškimais ir liturginių apeigų homilijomis kreipiasi į žmonijos sąžinę ir bando užkirsti kelią Bašaro al Asado diktatūros valdomos Sirijos konflikto pavojingai plėtotei. Apie tai kalba ir plataus dėmesio susilaukęs Šventojo Tėvo laiškas, adresuotas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kuris rugsėjo 5–6 dienomis pirmininkavo Sankt Peterburge vykusiam dvidešimties ekonomiškai galingiausių pasaulio valstybių, vadinamosios G20 grupės, viršūnių susitikimui. Tame laiške teisingai pastebėta, kad nors periodiškai rengiamuose G20 vadovų pasitarimuose tradiciškai dėmesys sutelkiamas ne į tarptautinio saugumo, bet į svarbiuosius globalinės ekonomikos klausimus, tačiau dabartinė dramatiška situacija Artimuosiuose Rytuose ir ypač Sirijos krizė su uždrausto cheminio ginklo panaudojimu šią problemą iškėlė į pirmą vietą Sankt Peterburge vykusiuose valstybių ir vyriausybių vadovų debatuose.


Džiaugsmas dėl atsivertusiojo

Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzaus palyginime apie nuklydusią į išdžiūvusias dykvietes avį ir moterį, ieškančią namų pakampiuose pamestos drachmos, girdimas kvietimas džiaugtis dėl įvykusių esminių pasikeitimų. Toji įsibėgėjusi džiaugsmo banga paskandina išvešėjusius gimtosios nuodėmės padarinių brūzgynus ir atsivertimo „trąšomis“ prisodrina žmonių širdžių žemę, idant joje dygtų malonės daigai, kurie pražystų gerumo darbų pumpurais, simbolizuojančiais mūsų būsimojo džiaugsmo derliaus Viešpatyje pjūties pilnumą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija