2014 m. sausio 10 d.    
Nr. 2
(2073)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Gerumo kristalais apdovanoti ir Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbiai

KAUNAS. Kaip ir kiekvienų metų pradžioje, sausio 6 dieną Kauno rotušėje už neatlygintinus darbus miesto bendruomenei meras Andrius Kupčinskas įteikė Gerumo kristalus 28 kauniečiams (buvo pristatyta 70 kandidatūrų), pasižymėjusiems neatlygintinais, gražiais ir kilniais darbais. Tai – žmonės, kurie teikė labdarą, didelį dėmesį skyrė vaikams, ligoniams, davė kraujo, populiarino donorystę, puoselėjo etninę kultūrą, populiarino lietuvių liaudies dainas, didelį dėmesį skyrė šeimos vertybėms, bendruomeniškumui, tautos tradicijoms, rūpinosi paklydusių asmenų integracija į visuomenę, gamtos apsauga, gyvūnija ir kt. Tarp apdovanotųjų yra ir du jauni Kauno arkivyskupijos sielovados bendradarbiai.

Gerumo kristalais apdovanota arkivyskupijos sielovados koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė už jauno žmogaus integraciją į visuomenę ir bendruomeniškumo ugdymą, bei Mantas Kuraitis, 2013 metų Lietuvos jaunimo dienų savanoris koordinatorius, apdovanotas už jauno žmogaus integraciją į visuomenę ir bendruomeniškumo ugdymą.

Už religinės muzikos populiarinimą ir pilietiškumą, išsaugant unikalų kultūros paveldą Gerumo kristalu apdovanota Dalia Jatautaitė, o Gedas Malinauskas, „Šviesos dirbtuvėlių“ įkūrėjas, – už pagalbą neįgaliesiems integruojantis į visuomenę bei kiti bendruomenėms ir artimui nesavanaudiškai tarnaujantys kauniečiai.

Apdovanojimų įteikimo ceremonijoje dalyvavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Kauno miesto tarybos, Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovai. „Gerumu Dievas mus visus apdovanojo. Vieni gerumą užkasa žemėje, kad nesimatytų, o kiti jį augina, kad duotų vaisius. Norėčiau palinkėti visiems, kad tą gerumą neštume į visuomenę“, – kalbėjo arkivyskupas S. Tamkevičius.

„Nebūtinai turime atlikti žygdarbius, užtenka ir mažų, gerų, su meile atliktų darbų. Parodykime tai, ką Dievas įdėjęs į mūsų širdis. Neslėpkime tų Dievo dovanų, kurias jis įdėjo į mūsų širdis, atskleiskime jas savo šeimose, bendruomenėse, kad gerumas pasireikštų visame Kaune ir Lietuvoje“, – apdovanotųjų vardu kalbėjo V. Spangelevičiūtė-Kneižienė.

„Mūsų mieste gerumas reiškiasi labai plačiai. Kauniečiai dirba ne dėl apdovanojimų, o dėl to, kad jie patys švyti gerumu. 2014-ieji yra Šeimos metai. Noriu, kad visi Kaune gyventume kaip viena šeima, kad vienas kitam padėtume, kad gerumas atsispindėtų visame mieste“, – renginyje sakė Kauno meras A. Kupčinskas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija