2014 m. sausio 10 d.    
Nr. 2
(2073)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Ukraina bus Eurazijos sąjungos narė?

Laima Andrikienė

Kalėdų išvakarėse Kremlius išplatino informaciją: Eurazijos sąjunga bus įkurta 2015 metais, joje tikrai bus Rusija, Baltarusija ir Kazachstanas, o Ukraina irgi galinti pasirinkti narystę šioje sąjungoje. Pasak Kremliaus propagandistų, tada Europoje būsią dvi konkuruojančios ir bendradarbiaujančios sąjungos: Europos Sąjunga, kurią dabar sudaro 28 valstybės narės, ir Eurazijos sąjunga, kurią sudarys Rusija plius x valstybių. Kas tai – nauja Kremliaus propagandos „antis“ ar realus projektas, pagimdytas Rusijos strategų, kuris jau įgyvendinamas?


Politinių kalinių kreipimasis dėl įvykių Ukrainoje

Gruodžio pradžioje buvo išplatintas kreipimasis į pasaulio vyriausybes dėl įvykių Ukrainoje, kurį pasirašė 81 buvę politiniai SSRS kaliniai. Jie dabar gyvena keturiolikoje valstybių.

Pareiškime sakoma: „Mes, antisovietinių ir antikomunistinių judėjimų atstovai, patys patyrę komunistinio totalitarizmo santvarkos negailestingumą ir sovietų imperijos engimą, bet niekuomet nenutraukę kovos už teisingumą, reikalaujame atsakomybės iš Ukrainos vadovų dėl laukinio susidorojimo su taikaus mitingo dalyviais Kijeve, Maidane, ir pareiškiame apie visišką organizatorių ir akcijų dalyvių palaikymą. Nuoširdžiai atjaučiame juos, palaikome jų reikalavimus ir vienijamės su jų pasipriešinimu, nes laikome, jog nepriklausomybė, laisvė ir žmogaus teisės – aukščiausios vertybės, dėl kurių kovoti ir už kurias pasiaukoti, be abejonės, verta. Kviečiame laisvojo pasaulio valstybių vyriausybes dėti visas pastangas, kad nepasikartotų jėgos prieš demonstruotojus panaudojimas ir būtų sustabdytas totalitarinės valdžios įsigalėjimas Ukrainoje. Norime pabrėžti, kad Ukrainoje vykstančiuose procesuose akivaizdus Rusijos veržimasis atkurti imperiją ankstesniojo „Rytų bloko“ ribose, griebiantis bet kokių politinių, ekonominių bei karinių-provokacinių veiksmų. Jeigu Rusija pasieks, kad Ukrainoje būtų įtvirtinta baltarusiškajai prilygstanti santvarka, tuomet tai ne tik taps demokratinių procesų stabdžiu Ukrainoje ir kitose buvusiose sovietinėse respublikose, bet sudarys sąlygas naujai geležinei uždangai Europoje ir pasaulis grįš į šaltojo karo metus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija