2014 m. sausio 10 d.    
Nr. 2
(2073)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Šventosios šeimos šventė

Vyskupas Jonas Boruta SJ ir Telšių
vyskupijos šeimos centro vadovas
kan. Jonas Ačas su grupele Šeimos
šventės dalyvių Žemaičių Kalvarijoje

Šeimos su vaikais rado
laiko netgi pašokti

Paskutinį 2013 metų sekmadienį, gruodžio 29 dieną, Telšių vyskupijos šventovėse iškilmingai buvo švenčiama Šventosios Šeimos – Jėzaus, Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo – šventė. Tą sekmadienį bažnytinėje santuokoje gyvenančios šeimos šv. Mišių metu buvo kviečiamos atnaujinti santuokos priesaikas, už jas buvo meldžiamasi. Šventosios Šeimos šventė Telšių vyskupijoje tradiciškai iškilmingai visada švenčiama Žemaičių Kalvarijos šventovėje, kur šeimos renkasi prie stebuklingojo Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo, bei Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Ši šventė ypatingai svarbi šiais, Šeimos, metais, nes visus metus esame pakvieti melstis už šeimose gyvenančius bei besiruošiančius kurti krikščioniškas šeimas. Šventosios šeimos pavyzdžiu visi sutuoktiniai pakviesti gyventi sakramentinį malonės gyvenimą, stiprinantis Švč. Mergelės Marijos globa ir Dievo artuma. Krikščioniškas vertybes puoselėjančios šeimos yra ir Bažnyčios, ir visos Lietuvos ateitis. Anot Telšių vyskupo Jono Borutos SJ, per visus šiuos metus būtina apie tai kalbėti, tas vertybes puoselėti ir visiems įdėti kuo daugiau pastangų, kad šių dienų pasaulyje krikščioniškos šeimos institucija būtų subrandinta ir išsaugota kaip mūsų visų ateities pamatas.

Žemaičių Kalvarijos šventovėje 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Koncelebravo Žemaičių Kalvarijos šventovės rektorius, Telšių vyskupijos šeimos centro vadovas kan. Jonas Ačas, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Šv. Mišiose dalyvavo Telšių vyskupijos dekanatų ir parapijų šeimų centrų vadovai bei savanoriai, nemažas būrys iš įvairių vyskupijos parapijų atvykusių tikinčiųjų, giedojo Žemaičių Kalvarijos parapijos Sumos ir jaunimo chorai. Pamoksle Telšių vyskupas išryškino šių dienų aktualijas, kalbėjo apie Lietuvą krečiančias krizes, kvietė išlaikyti tvirtą krikščionišką ir vertybinę poziciją, ypač šiais laikais, kai puolama pati šeimos institucija. Vyskupas klausytojams pateikė išsamų mokymą apie šeimą ir jos prigimtį, pateikdamas Šventojo Rašto mokymą ir esminius Bažnyčios doktrinos punktus. Ganytojas citavo popiežių Pauliaus VI ir pal. Jono Pauliaus II šiuo klausimu pateiktus pasisakymus bei dokumentus, visus kvietė gilintis į Bažnyčios mokymą šeimos klausimais, gilinti savo žinias, kad įvairių priešiškumų akivaizdoje kiekvienas sąmoningas krikščionis katalikas turėtų aiškų suvokimą ir būtų iš esmės įsigilinęs į Bažnyčios dokumentus šiuo ir kitais klausimais. Paskui Telšių vyskupas J. Boruta SJ pakvietė visas šv. Mišiose besimeldžiančias šeimas atnaujinti santuokos sakramento pažadus ir santuokinę priesaiką, kad Dievas ir toliau laimintų santuokinį gyvenimą gyvenančiuosius ir padėtų jiems ištverti nelengvame ir atsakingame kelyje.

Po šv. Mišių visi dalyvavusieji rinkosi į didžiąją Žemaičių Kalvarijos kultūros centro salę. Ten Tauragės Švč. Trejybės parapijos jaunimas parodė spektaklį apie šv. Agnietės gyvenimą „Šv. Agnietė“. Po spektaklio Žemaičių Kalvarijos parapijos salėje vyko agapė, atvykusios šeimos turėjo puikią galimybę pabendrauti tarpusavyje bei su Telšių vyskupu J. Boruta SJ.

Šventosios Šeimos sekmadienį Palangos bažnyčioje 12 val. iškilmingoms šv. Mišioms, kurių metu melstasi už krikščioniškas šeimas, vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Net 186 krikščioniškoje santuokoje gyvenančios poros bažnyčioje atnaujino santuokos įžadus, duotus prieš keletą, keliolika ar net keliasdešimt metų. Palangoje jau trečius metus iš eilės paminėta Šventosios Šeimos diena. Ir nors, pasak Palangos klebono kun. Mariaus Venskaus, ne porų, apsisprendusių atnaujinti santuokos įžadus, skaičius šią dieną yra svarbiausias, vis dėlto norinčiųjų dar kartą vienas kitam ištarti priesaikos žodžius gausa kleboną gerokai nustebino. „Ryte kiek išgąsdino lietus. Pamaniau, kad darganotą dieną į Palangą gali atvykti palyginti nedaug žmonių. Tačiau, nepaisant nekokio oro, švęsti Šventosios Šeimos šventės suvažiavo poros iš visos Lietuvos“, – džiaugėsi kun. M. Venskus.

Šv. Mišiose dalyvavo poros iš visos Lietuvos bei didelis būrys tikinčiųjų. Šv. Mišiose meldėsi ir Palangos miesto ir savivaldybės civilinės valdžios atstovai, iš kitur atvykę svečiai. Pamoksle vyskupas L. Vodopjanovas OFM išryškino dabartinio popiežiaus Pranciškaus mokymą apie šeimą ir kvietė įsiklausyti į vyriausiojo Bažnyčios ganytojo raginimą įsileisti Kristų į šeimų gyvenimus. Tik mokantis vienas kitam atleisti, įsiklausyti, mylėti, galima eiti šventu santuokos keliu ir ištverti visus sunkumus. Labai svarbu, kad kiekvienos šeimos gyvenimo kelyje visada būtų Kristus, kuris yra paguodos ir vilties šaltinis, padedantis ištverti visas negandas ir įveikti sunkumus. Vyskupas linkėjo santuokinių pažadų atnaujinimo metu iš naujo įsiklausyti į priesaikos žodžius ir juose atpažinti savo pašaukimą gyventi kartu ir remtis į vienas kitą kaip lygiavertį gyvenimo bendrakeleivį. Poras, apsisprendusias dar kartą vienas kitam ištarti „taip“ palaiminęs vyskupas L. Vodopjanovas OFM sutuoktiniams priminė popiežiaus Pranciškaus raginimą santuokoje nepamiršti trijų svarbiausių žodžių: „ačiū“, „prašau“ bei „atsiprašau“. Santuokos įžadus atnaujinusioms poroms padovanotos Peterio Kryfto (Peter Kreeft) knygos „Malda pradedantiesiems“.

Po šv. Mišių ir santuokos įžadų atnaujinimo į kurortą atvykusios šeimos pakviestos į koncertą „Populiariausios klasikos melodijos“, vykusį Kurhauze. Buvo puiki proga visiems pabendrauti tarpusavyje. „Meilės brendimas ir augimas nėra vienadienis. Vieni, sukūrę šeimą, pasikliauja vien Dievo palaima, kiti deda pastangas ir savo jėgomis bando išlaikyti meilę. Šventosios Šeimos šventė ir santuokos įžadų atnaujinimas parodo, kaip svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp Dievo palaimos ir žmogiškųjų pastangų“, – sakė kun. M. Venskus. Jis pabrėžė, jog, nors santuokos priesaiką sutuoktiniai duoda vienas kitam, kartu tai yra sakramentas ir visuomenei, nes šeimos gyvenimas yra svarbus bendruomenei. „Santuokoje būna visko, ne tik džiaugsmo, todėl labai svarbu poroms išeiti iš savo uždarumo ir pamatyti, kad santuokos kelionėje jie nėra vieni. Šventosios Šeimynos šventės esmė – pabuvimas kartu, bet tai gali būti suvokiama tik tikinčiam žmogui“, – sakė Palangos klebonas. Šventosios Šeimos diena – vienas iš daugelio festivalio „Palanga – Kalėdų šviesos miestas“ renginių kurorte.

Pagal kan. teol. lic. Andriejaus Sabaliausko
ir Palangos miesto savivaldybės informaciją
Astos Gliožienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija