2014 m. sausio 10 d.    
Nr. 2
(2073)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Advento vakarai

Klebonas kun. Jordanas Urbonas
kvietė Advento metu susilaikyti
nuo triukšmingų suėjimų

Angelai – Smiltė Rapečkaitė
ir Urtė Borisaitė – paskleis
ramybės šilumą aplinkiniams

Advento metu jau tapo tradicija rengti Advento vakarus, kurių metu prisimenamos senolių tradicijos, skanaujami patiekalai, klausomasi giesmių, dainuojamos tam laikotarpiui būdingos dainos, einami rateliai. Pirmasis Skaistgirio seniūnijoje advento vakarą surengė Alsių kaimo bendruomenės aktyvas, vadovaujamas Dalios Dubro. Alsiečiai papuoštuose bendruomenės namuose susėdo ratu prie Advento vainiko. Kiekvienas prisiminė savo vaikystę, ką veikdavo jų tėvelių ir senelių šeimos šiuo laikotarpiu. Kadangi dauguma vakaro dalyvių buvo jau garbaus amžiaus ir jų vaikystė prabėgusi skirtinguose Lietuvos regionuose, tai ir jų pasakojimai skyrėsi. Tik visus jungė Kūčių vakarienė. Alsiuose svečiavosi skaistgirietė literatė Vida Urbonienė. Viešnia priminė Advento papročius, prietarus, ko negalima daryti šiuo ramiuoju laikotarpiu iki Šv. Kalėdų. Pasak jos, Advento vainike kas sekmadienį uždegama po vieną žvakelę. Šv. Kalėdų ryte uždegama viduryje vainiko esanti penktoji žvakė. Advento vainike degamos trys violetinės, viena rožinė ir galiausiai balta žvakė. Advento metu negalima eiti į mišką ruošti malkų kūrenimui, ruošti medienos statyboms. Šiuo laikotarpiu negalima dirbti triukšmingų darbų, važiuoti piršliais bei tuoktis. Nepaisant prietarų krosnyje spragsi degdamos malkos, girgžda namo sienos, merginos gauna tinginius vyrus. Vakaro, skirto adventui, metu viešnia skaitė savo kūrybos eiles. Gražus kaimo gyventojų būrelis ėjo ratelius, niūniavo senolių dainuotų dainų melodijas.

Skaistgirio kultūros namų renginių organizatorė Vida Norkuvienė skaistgiriečius ir miestelio svečius kvietė į tradicinį Advento vakarą. Jame vietos mėgėjų teatro aktoriai skaitė eiles, tekstus apie gyvenimą, parapijos klebonas kun. Jordanas Urbonas ragino nepamiršti senolių tradicijų, susilaikyti nuo triukšmingų renginių, linkėjo rimties, susikaupimo Advento metu, o visa širdimi džiaugtis ir švęsti pasibeldus į duris Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams. Savo palinkėjimus klebonas palydėjo eilėmis. Kultūros namų moterų ansamblis bei folkloro kolektyvas, vadovaujami Birutės Dauginytės, giedojo adventines giesmes, dainavo tam laikotarpiui tinkančias dainas. Apsilankę skaitgiriečių surengtame Advento vakare du angeliukai – Smiltė Rapečkaitė ir Urtė Borisaitė – nuo degančių Advento žvakių užsidegė ugneles, kurias tradiciškai išnešiojo aplinkiniams. Galiausiai visi draugiškai skanavo Advento metu senolių labai mėgto patiekalo: virtų bulvių su lupena mirkant į sėmenų druską. Sušildę širdis prie degančių Advento žvakelių, paklausę jaudinančių skaitinių, paskanavę senolių valgių skaistgiriečiai išskubėjo namo į ramųjį Advento laikotarpį laukti didžiojo džiaugsmo – Šv. Kalėdų.

V.U.

Alsiai–Skaistgirys,
Joniškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija