2014 m. sausio 10 d.    
Nr. 2
(2073)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kad visi pajustų meilę

Kūčių vakarienėje dalyvavo
didelis būrys lazdijiečių

Lazdijų Šv. Onos bažnyčios parapijos salėje vieniši, vargingiau gyvenantys ar likimo nuskriausti lazdijiečiai dalyvavo Lazdijų „Caritas“ organizuotoje Kūčių vakarienėje. „Jėzus gimė Betliejuje, skurdžiame tvartelyje, tarp gyvulių. Netoliese bandą ganę piemenys, gavę ženklą iš Angelo, pirmieji atskubėjo Jo pasveikinti. Tai įpareigoja mus visus metus, bet ypač prieš Kūčias ir Šv. Kalėdas atkreipti dėmesį į vargingiau gyvenančius, vienišus žmones, kurie dėl įvairių priežasčių negali Kūčių vakarienės valgyti kartu su savo artimaisiais. Todėl pasirūpinome, kad šie asmenys pajustų mūsų meilę ir šventišką nuotaiką, laukdami Kristaus gimimo, susimąstytų apie gyvenimą bei jo prasmę. Pasak Popiežiaus Pranciškaus, „jeigu mūsų širdys bus uždarytos, jeigu mus valdys puikybė, apgaulė, savanaudiškumas, tuomet mus apgaubs tamsa“, – sakė Lazdijų dekanato ir Lazdijų Šv. Onos parapijos „Caritas“ skyriaus vadovė Onutė Juodkienė.

Prie didžiulio šventiškai papuošto, balta staltiese užtiesto stalo susėdo gausus būrys – 25 miestiečiai, tarp jų ir „Caritas“ savanorės, Lazdijų klebonas kun. Nerijus Žvirblys, kan. Gvidonas Dovidaitis. Klebonas Nerijus palaimino Kūčių stalą. Pasimeldę lazdijiečiai visi kartu dalinosi tyrumo, nekaltumo simboliais kalėdaičiais, laužė juos linkėdami vieni kitiems geros sveikatos, sėkmės, laimingų ateinančių Naujųjų metų, Dievo palaimos.

Daug šiltų žodžių ir kalėdinių linkėjimų išsakė klebonas kun. N. Žvirblys bei „Caritas“ skyriaus vadovė O. Juodkienė.

Tada visi sėdosi valgyti karitiečių pagamintų tradicinių patiekalų. Jų buvo kur kas daugiau nei 12 – įvairiausi vaisiai, daržovių salotos, žuvies, silkės patiekalai, troškinti grybai su karštomis bulvėmis, virtiniai su grybų įdaru ir, žinoma, kisielius bei aguonpienis. „Caritas“ savanorės pasistengė, kad ši vakarienė būtų įsimintina visiems joje dalyvavusiems. Juk ne veltui Advento laiku vykdomos „Caritas“ akcijos, kuri skirta padėti stokojantiems broliams ir sesėms, pavadinimas yra „Gerumas mus vienija“. Ypatingoje aplinkoje atsiranda dvasios bendrystė. Stengiamės būti geresni, švaresni savo mintimis, suprasti šalia esantį.

Kartais mes nesusimąstydami smerkiame savo brolius ar seseris, įklimpusius į alkoholio ar kitų priklausomybių liūną, iš kurio išsivaduoti be aplinkinių pagalbos praktiškai neįmanoma. Dažnai be svarbios priežasties jaučiamės nelaimingi, skundžiamės pinigų stygiumi. „Jėzus buvo toks pat vargšas ir bedalis, žymiai daugiau negu mes. Jis gimė tvartelyje, užaugęs neturėjo, kur galvos priglausti, buvo nesuprastas, išjuoktas, sumuštas, nužudytas prikalant prie kryžiaus. Jis pažįsta visus mūsų vargus, mūsų nepriteklius, mūsų bėdas. Jis visuomet yra su mumis, kai nė vieno žmogaus nebėra šalia. Jis nepamiršta ir ieško mūsų. Leiskimės Jo surandami, kad ir kokie bei kur bebūtume“, – savo kalėdiniuose atvirukuose, išdalintuose Kūčių vakarienės dalyviams, rašo kan. G. Dovidaitis. Vienišiems ar vargingiau gyvenantiems lazdijiečiamas ,,Caritas“ atstovės įteikė ir kalėdinius lauknešėlius.

Dalia NEMUNYTĖ,
Lazdijų parapijos „Caritas“ savanorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija