2014 m. sausio 10 d.    
Nr. 2
(2073)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Dalijosi gerumu

Kūčių vakarienė klebonijoje.
Kalėdaičius dalija
klebonas kun. Paulius
Marčiulionis (kairėje)

Kalėdų šventės suartina žmones su Dievu ir vienija tikinčiuosius. Jos primena Kristaus gimimą, Jo atėjimą į pasaulį, meilę ir Jo pasiaukojimą žmonijai. Kalėdinis laikas – laukimo, susitaikymo ir atlaidumo vienas kitam metas. Kristaus pavyzdžiu tikintieji dalijasi gerumu, ne tik su savo pačiais artimiausiais žmonėmis, bet ir su tais, kurių namuose ne tik šaltesnė, skurdesnė buitis, bet galbūt šaltas ir dvasinis pasaulis.

Leipalingio parapijoje, pritariant klebonui kun. Pauliui Marčiulioniui, jau daug metų puoselėjama graži „Caritas“ tradicija surengti Kūčių vakarienę tiems, kurie jaučia stygių namuose, kuriems trūksta bendravimo, žmogiškos šilumos. Dvasinę vienatvę ir netektį išgyvenę žmonės klebono ir karitiečių dėka šventinei Kūčių vakarienei kviečiami į kleboniją. Žmonės jaukioje ir šiltoje aplinkoje, degant pašventintai „Caritas“ žvakelei, prie jos Lurdo Marijos, papuoštos eglių šakelėmis, statulėlės, baltutėle staltiese uždengto stalo, apgaubti dėmesio, pasijunta pakylėti dvasiškai. Kūčių vakarienė pradedama malda susikibus rankomis, lyg būtų vienas kūnas ir viena siela. Klebonas palaimina Kūčioms paruoštą maistą. Klausoma prasmingų, padrąsinančių klebono žodžių, kad esame sesės ir broliai Kristuje, kad Jis neatstumia nė vieno, bet laukia mūsų pastangų suartėti su Dievu. Susirinkusieji paraginami nepamiršti maldos, bendravimo su Dievu, kuris kaip niekas kitas suteikia džiaugsmo, pasitikėjimo ir vilties, primenama, kad jie yra laukiami ir bažnyčioje. Po prasmingos klebono maldos dalijamės kalėdaičiu, linkėdami vieni kitiems palaimos ir dvasinės stiprybės. Šiltas žodis, dėmesys teikia šviesos dvasiniam pasauliui. Apie tai liudija sušvelnėję žvilgsniai, giedresnė nuotaika, nuoširdūs padėkos žodžiai. Žodžiai – ,,Gerumas mus vienija“ – yra prasmingi ne tik Kalėdiniu laikotarpiu, jie savyje talpina bendravimą, užuojautą, pagalbą vieni kitiems visą laiką. „Caritas“ savanorės daug laiko ir širdies atiduoda tiems, kuriems paramos ir gero žodžio labiausiai reikia.

„Caritas“ savanorės dėkoja seniūnijos darbuotojams, kurie visuomet ateina į Kūčių vakarienę. Nors su tais žmonėmis jie susitinka dažnai, tačiau šis pabuvimas kartu, pasakytas nuoširdus žodis teikia džiaugsmo visiems. Dėkojame parapijiečiams, kurių aukų dėka buvo pagelbėta žmonėms, atsidūrusiems beviltiškoje padėtyje, nuvykti į ligoninę, įsigyti medikamentų, atsikratyti priklausomybių ir kt. Ypatinga padėka „Caritas“ rėmėjams, pašto darbuotojoms Jolitai Tamulionytei, Astai Sakevičienei ir daugeliui kitų, kurie aukoja savo brangų laiką, padeda transportu tiems, kurie nepajėgūs savo jėgomis pasiimti ES skirtą paramą maisto produktais. Nuolatiniai „Caritas“ pagalbininkai, geraširdis Kęstutis Krancevičius, kuris dirba Lazdijuose ir padeda sutvarkyti daug reikalų su dekanato „Caritas“, bei Juozas Matulevičius, kuris niekada neatsisako pavežėti. Visų geradarių čia neišvardinsi, už gerus darbus teatlygina jiems Dievas.

Leipalingio parapijos „Caritas“ savanoriai, bendradarbiaudami su Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro vaikų dienos užimtumo centro ugdytiniais, Leipalingyje paruošė šventinius sveikinimus neįgaliesiems. Kiekvienuose namuose buvo sveikinami ligoniai ir juos prižiūrintys asmenys, giedamos kalėdinės giesmės, įteikiamos simbolinės dovanėlės.

Anelė Grigienė,
„Caritas“ vadovė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija