2014 m. gegužės 30 d.    
Nr. 22
(2093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Projekto rubrikos: „Kronika“, „Penktadienio pokalbiai“,
„Išnašos“, „Laikas ir žmonės“, „Atmintis“, „Paveldas“, „Etnografija“,
„Kristijono Donelaičio metai“, „Iš laiškų“, „Retro“.


Kronika

Į praeitį sugrįžus

Bronius VERTELKA

Į praeitį mintimis keliavo
buvęs politinis kalinys
Vytautas Juškevičius

PANEVĖŽYS. Nenorinti pasiduoti metų tėkmei Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė po gero pusmečio švęs 90-metį. Jos eilėraščių knygos „Atminties ravėjimas“ pristatymas vyko gegužės 2-ąją G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje.

Vakaro vedėja Elvyra Pažemeckaitė priminė poetės Elenos Mezginaitės žodžius, pasakytus apie A. Kanoverskytę-Sučylienę: „Aš turėjau eiti iš paskos, kažkur toli nuo jos atsilikusi. Anastazija turėjo eiti priekyje manęs“. Apie Klaipėdoje gyvenančią kūrėją palankiai atsiliepė prof. Viktorija Daujotytė.


Kronika

Po 22 metų atgijo „Senvagė“

Bronius VERTELKA

Tolesnio bendradarbiavimo sutartį
leidžiant „Senvagę“ pasirašė
verslininkas Alvydas Ivoškus
ir miesto Savivaldybės viešosios
bibliotekos direktorė
Aurelija Matulevičienė

PANEVĖŽYS. Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Dailės galerijoje vyko atgimusio kultūros ir istorijos žurnalo „Senvagė“ pirmojo numerio sutiktuvės. Čia susirinko didžiulis miesto šviesuomenės būrys. Šventėje dalyvavo žurnalo leidėjai, redkolegijos nariai, rėmėjai, autoriai, bendradarbiai. Jų dėka skaitytojus pasiekė 22 metus tylėjusi „Senvagė“.


Kronika

Reginos Biržinytės literatūrinė premija

Reginos Biržinytės literatūrinė
premijos laureatė Ieva Švarcaitė

KELMĖ. Gegužės 15 dieną tradicinio „Poezijos pavasarėlio“ renginyje įteikta Reginos Biržinytės literatūrinė premija. Kelmės rajono savivaldybės administracijos komisija literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų leidimo eilės tvarkai nustatyti, vadovaujama mero Vaclovo Andrulio, gegužės 6 dienos posėdyje nutarė šią premiją skirti Ievai Švarcaitei už knygą „Mano gimtoji kalba. Vaiguvos šnekta: (žemaičių dūnininkų tarmė)“. R. Biržinytės literatūrinės premijos laureatę I. Švarcaitę sveikino ir proginę juostą užrišo Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kęstutis Bilius, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Saulius Michailovas, Vaiguvos seniūnas Alvydas Lukošius, Vaiguvos bendruomenės pirmininkė, Vaiguvos vidurinės mokyklos direktorė ir kiti svečiai. Pranešimą apie R. Biržinytės kūrybą „Poezijos pavasarėlyje“ skaitė humanitarinių mokslų daktarė Aušra Tamošiūnienė, vyko literatūriniai skaitymai. Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vykusį renginį vedė Dalia Griškevičienė ir Viktoras Gulbinas.


Kronika

Maironio premija skirta poetui Kęstučiui Navakui

Kaunas. 50-ojo ,,Poezijos pavasario“ metu Kaune, Maironio premija šiemet bus apdovanotas poetas Kęstutis Navakas už 2013 metais išleistas geriausias eilėraščių knygas „100 du“ ir „Lorelei: 50 meilės laiškų + meilės eilėraščių“.

Maironio premiją šiais metais gauti pretendavo du autoriai, kuriuos rekomendavo Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba: poetė Ramutė Skučaitė ir Kęstutis Navakas.


Kristijono Donelaičio metai

Susibūrę po Donelaičio ženklu...

K. Donelaičio draugijos nariai
bei svečiai su draugijos vėliava
(vėliavos autorė –
dailininkė Jolita Bičkienė)

Apie tai, kad Marijampolėje įsikūrusi Kristijono Donelaičio draugija egzistuoja ne formaliai, bet garsina mūsų tautos literatūros klasiko vardą labai svariais darbais, įsitikinti turėjo progos ne tik marijampoliečiai. Draugijos iniciatyva vyksta talkos Tolminkiemyje, puoselėjamas rašytojo atminimas, palaikomi diplomatiniai santykiai su Rusijos Federacijos atstovais. Pernai Marijampolėje, prie evangelikų liuteronų bažnyčios, atidengtas paminklas Kristijonui Donelaičiui (autorius – skulptorius Zigmas Buterlevičius). Šiemet balandį buvo surengta respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Po Donelaičio ženklu“, kurioje klasiko kūrybos reikšmę nagrinėjo mokslininkai, dvasininkai, literatūros žinovai. K. Donelaičio draugija pradėjo veiklą 2010-aisiais. Prie Marijampolės kolegijos buvo įkurta iniciatyvinė grupė, pirmininke išrinkta Marijampolės kolegijos lektorė Vida Mickuvienė. Apie šios draugijos tikslus, darbus ir problemas kalbamės su draugijos pirmininke V. Mickuviene.


Kristijono Donelaičio metai

„Metai“ sutelkė gausų skaitovų būrį

Kauno rajono meras
Valerijus Makūnas dėkoja
poetui Robertui Keturakiui

GARLIAVA. Gegužės 6 dieną Kauno rajono viešojoje bibliotekoje buvo skaitomos ištraukos iš literatūros milžino Kristijono Donelaičio poemos „Metai“. Dalyvavo daugiau nei 60 skaitovų – Garliavos verslininkų, pedagogų, dvasininkų, moksleivių. Iniciatyvą palaikė ir Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

Skaitymą pradėjo garliavietis poetas Robertas Keturakis, tęsė meras, mikrofonas keliavo ratu. Salę apgaubė unikalus hegzametro skambesys. Tarp atskirų poemos dalių skambėjo Antonio Vivaldžio „Metų laikai“. Pusvalandžiui visi pamiršo savo pareigas, rangus, vardus. Buvo tiesiog bendraminčiai, bandantys rasti raktą į paslaptingas K. Donelaičio kūrybos kertes.


Atmintis

Netekome ilgamečio vargonininko

Dirigentas, kompozitorius,
pedagogas prof. Gediminas Purlys

Saulėtą gegužės 21-osios dieną, eidamas 66-uosius metus, į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo ilgametis Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios Sumos choro vadovas, vargonininkas, Klaipėdos Universiteto chorinio dirigavimo, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vargonų klasių dėstytojas – choro dirigentas, kompozitorius, pedagogas ir visuomenės veikėjas profesorius Gediminas Purlys.


Atmintis

Esė apie muzikologę Oną Narbutienę

Rima Povilionienė

Muzikologė Ona Narbutienė

Vilniuje, M. K. Čiurlionio namuose, įvyko dokumentinio filmo „Ona Narbutienė“ premjera (2013, režisierius ir prodiuseris Rimvydas Markeliūnas, montažo režisierius Šarūnas Šatas, operatoriai: Vytis Vydūnas, Valentinas Ryčkovas, Jonas Urbonavičius, Jonas Narbutas, Vytautas Narbutas). Tiksliau įvardijant šios apybraižos apie muzikologę Oną Narbutienę (1930–2007) žanrą bene taikliausiai tiktų ją vadinti videoesė. Tai – 20 minučių vaizdo miniatiūra, kurioje subtiliai brėžiami O. Narbutienės portreto kontūrai. Juos papildo įvairialypė ir gausi, dažnai net polifoniška ir daugiabriaunė šios muzikologės veikla, dokumentiniame filme išnyranti tarsi punktyras ar leitmotyvas, leidžiantis sukurti vientisą pasakojimą apie žmogų ir jį supusią aplinką.


Atmintis

Poeto 75-mečiui – kūrybos konkursas

Jonas Strielkūnas

Biržų krašte, Putauskuose, Vabalninko valsčiuje, 1939 m. kovo 6 d. gimė poetas, vertėjas, publicistas Jonas Strielkūnas. 1957–1960 metais dirbo Vabalninko laikraščio, o 1967–1978 metais „Literatūros ir meno“ redakcijose. Pirmasis jo eilėraščių rinkinys „Raudoni šermukšniai“ išėjo 1966 metais. Iš viso išleido 15 knygų. Nuo 1978 metų vertė iš rusų, anglų, latvių, rumunų ir kitų kalbų.


Atmintis

Pagerbė žymų kraštietį poliglotą

Garliavos Jonučių vidurinėje mokykloje iškilmingai paminėtos garliaviečio poligloto Eduardo Pundzevičiaus (1929–1983) 85-osios gimimo metininės. Šia proga mokykloje organizuota konferencija „Autoriaus šešėlyje“. Žymus kraštietis iš viso mokėjo dvylika pasaulio kalbų, skaitė dar keturiomis. Yra išvertęs vienuolika knygų iš anglų, moldavų, rumunų, rusų kalbų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija