2014 m. gegužės 30 d.    
Nr. 22
(2093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Gimtinė:
žmonės
ir darbai


XXI Amžius


Projekto rubrikos: „Atmintis“, „Bendruomenėse“,
„Istorija ir dabartis“, „Naujakuriai“, „Pažintis“, „Susitikimai“,
„Tarp lietuvių“, „Tėviškės lobiai“, „Žvilgsnis“.


Bendruomenėse

Knyga apie kaimą sukvietė į šventę

Bronius VERTELKA

Ant koplyčios laiptų – bendra
nuotrauka su Miežiškių klebonu
kun. Rimantu Visockiu

KABELIAI. Kaimas šiuo pavadinimu yra ne tik Varėnos, bet ir Panevėžio rajone. Jį pasieki iš Panevėžio važiuodamas link Vadoklių. Dešinėje asfaltuoto kelio pusėje – gražiai atrodanti gyvenvietė. Aplinkui ją – nemažai išsaugotų vienkiemių sodybų. Gegužės 18-osios popietę čia buvo didelė šventė. Tik dalį į ją atėjusiųjų ar atvykusiųjų sutalpino Marijonavos koplyčia, kurioje šv. Mišias už į Amžinybę išėjusius ir gyvuosius šio kampelio žmones aukojo Miežiškių klebonas kun. Rimantas Visockis. Pamoksle jis pabrėžė, kokia svarbi kasdieniniame gyvenime yra malda. Tačiau žmonės, ypač jaunoji karta, dažniausiai ją prisimena, kai reikia bažnyčios išduodamo dokumento: santuokos, krikšto liudijimo. Ir daugiau nesirodo arba kreipiasi į Dievą, kai atsitinka kokia nelaimė. Baigdamas šv. Mišias klebonas pakvietė į birželio 15-ąją Velykiuose vyksiančius Šv. Antano atlaidus ir kraštiečių šventę.


Bendruomenėse

Ugniagesių dieną – naujas automobilis

BETYGALA. Gegužės 2 dieną miestelyje vyko ugniagesių globėjo Šv. Florijono šventė. Ji prasidėjo šv. Mišiomis už ugniagesius ir jų šeimų narius Šv. Mikalojaus bažnyčioje. Jas aukojo Betygalos klebonas kun. Viktoras Aukštakalnis. Po šv. Mišių klebonas pašventino naująjį Betygalos ugniagesių komandos gaisrinį automobilį. Mero pavaduotoja Gitana Rašimienė įteikė automobilio raktelius vyresniajam ugniagesiui Julijonui Aniuliui. Renginyje dalyvavo Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai Diana Kaupaitienė ir Antanas Kilčauskas, administracijos direktorius Jonas Kurlavičius, administracijos direktoriaus pavaduotojas Alfredas Brauklys, seniūnas Stanislovas Totilas, Betygalos bendruomenės pirmininkė Gema Račienė, buvę Betygalos gaisrinės darbuotojai ir kiti svečiai.


Istorija ir dabartis

Prisiminta Pirčiupių tragedija

Rūta Averkienė

Renginio dalyviai apžiūri daugiau
kaip šimto Pirčiupių kaimo gyventojų
tragediją primenančių Varėnos
rajono mokyklų mokinių piešinių parodą
„Pirčiupių kaimo tragedijai – 70“

Pirčiupiai. Šiemet sukanka 70 metų, kai 1944 metų birželio 3-iąją įvyko Pirčiupių kaimo tragedija. Tądien, vos išaušus, vokiečiai apsupo kaimą ir, suvarę į kluonus, gyvus sudegino 119 žmonių. 70-osios šios tragedijos metinės paminėtos Pirčiupiuose vykusia konferencija „Pirčiupių kaimo tragedijai – 70“, kurioje prisiminti šie įvykiai.

Konferencijos dalyviai pirmiausia aplankė tragediją liudijančias vietas: paminklą „Pirčiupių motina“, kapinaites, sodybvietes, kurių pastatai tądien buvo sudeginti kartu su jų šeimininkais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija