2014 m. gegužės 30 d.    
Nr. 22
(2093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Gimtinė:
žmonės
ir darbai


XXI Amžius


Istorija ir dabartis

Prisiminta Pirčiupių tragedija

Rūta Averkienė

Renginio dalyviai apžiūri daugiau
kaip šimto Pirčiupių kaimo gyventojų
tragediją primenančių Varėnos
rajono mokyklų mokinių piešinių parodą
„Pirčiupių kaimo tragedijai – 70“

Konferencijos dalyviai

Pirčiupiai. Šiemet sukanka 70 metų, kai 1944 metų birželio 3-iąją įvyko Pirčiupių kaimo tragedija. Tądien, vos išaušus, vokiečiai apsupo kaimą ir, suvarę į kluonus, gyvus sudegino 119 žmonių. 70-osios šios tragedijos metinės paminėtos Pirčiupiuose vykusia konferencija „Pirčiupių kaimo tragedijai – 70“, kurioje prisiminti šie įvykiai.

Konferencijos dalyviai pirmiausia aplankė tragediją liudijančias vietas: paminklą „Pirčiupių motina“, kapinaites, sodybvietes, kurių pastatai tądien buvo sudeginti kartu su jų šeimininkais.

Visus, atvykusius į „Pirčiupių karčemos“ konferencijų salėje vykusį renginį, pasitiko daugiau kaip šimto Pirčiupių tragediją primenančių Varėnos rajono mokyklų mokinių piešinių paroda „Pirčiupių kaimo tragedija“. Lauke eksponuoti piešiniai neiškeliaus į nebūtį – visi jie bus išsaugoti, nuskenuoti, kad ateityje būtų galima panaudoti leidžiant leidinius.

Varėnos rajono viešosios bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius trumpai apžvelgė 1944 metų birželio 3 dieną, kai, keršydamos už sovietų partizanų nužudytus kelis vokiečių kareivius, dvi SS 16-ojo pulko 3-ojo bataliono kuopos apiplėšė kaimą ir sudegino 119 gyvų pirčiupiečių. Iš mirties nasrų išsigelbėti pavyko tik trisdešimt devyniems gyventojams. Visų sudegintų pirčiupiečių atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo narė Birutė Vėsaitė, Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Remigijus Motuzas ir Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas. Meras padėkojo mokytojams ir mokiniams, dalyvavusiems piešinių konkurse „Pirčiupių kaimo tragedijai – 70“, pasidžiaugė, kad mokiniai itin jautriai pavaizdavo tą skausmingą įvykį. „Šie piešiniai – didelis pagarbos ir atminimo ženklas to meto tragedijai“, – pažymėjo rajono vadovas. Jis prisiminė, kad, minint Pirčiupių kaimo tragedijos 60-metį, jame dalyvavo gyvi išlikę liudininkai – šešios moterys ir vienas vyras. „Kai girdėjome autentišką žodį, jų pasakojimus apie deginimus, tragiškumas atrodė dar stipresnis“, – sakė meras. Jis apgailestavo, kad šiandien jau nebėra senųjų gyventojų, galinčių papasakoti jaunimui apie skausmingus išgyvenimus ir patirtį. Meras sakė, jog organizuojant konferenciją pagrindinis tikslas buvo prisiminti ir jaunimui priminti dar neseną Lietuvos istoriją, karo baisumus. Ypač tai svarbu žinoti ir suvokti dabartiniame nesaugiame pasaulyje ir pasistengti, kad tai niekada ir niekur nepasikarotų, nes tik nuo jaunimo priklauso, kokia bus ateities Lietuva.

Vėliau konferencijoje gausiai dalyvavę Varėnos rajono mokyklų mokytojai ir mokiniai, kultūros darbuotojai, bibliotekininkai išklausė tris pranešimus. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Specialiųjų tyrimų skyriaus vedėjas Rytas Narvydas skaitė pranešimą „Pirčiupių kaimas ir žudynės 1944 m. birželio 3 d.“, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Tumavičius – „Sovietų partizanai Rūdninkų girioje 1943–1944 metais“, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius Arūnas Bubnys – „Vokiečių SS ir policijos 16-ojo pulko veiksmai Lietuvoje 1944 m. balandžio–liepos mėnesiais“.

Pranešėjai pasidžiaugė, kad Pirčiupių kaimo tragediją primins ir jau baigiama rengti nauja knyga apie Pirčiupius. Joje bus ne tik daug istorinių liudijimų, bet ir daugybė iliustracijų bei nuotraukų. Ruošiamos dvi tragedijos atminimo lentos: viena (su informacija apie 1944 metų birželio 3 dienos įvykius) bus atidengta prie paminklo, antroji (su žuvusiųjų pavardėmis) – sudegintų sodybų vietoje.

Konferenciją organizavę Varėnos rajono savivaldybės, Varėnos viešosios bibliotekos, Varėnos kultūros centro bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro specialistai džiaugėsi, kad joje dalyvavo daug Varėnos rajono jaunosios kartos atstovų, kurie į namus išvažiavo išmokę dar vieną Lietuvos istorijos pamoką.

Renginių, skirtų Pirčiupių kaimo tragedijos 70-osioms metinėms, organizatoriai kviečia dalyvauti ir birželio 3-ąją vyksiančiame minėjime Pirčiupių kaime, prie paminklo „Pirčiupių motina“.

Varėnos rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija