2014 m. gegužės 30 d.    
Nr. 22
(2093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Nuncijus aplankė trijų kunigų kankinystės vietą

Naujasis apaštališkasis nuncijus
arkivyskupas Pedras Lopesas
Kvintana (centre) su Vilkaviškio
vyskupu Rimantu Norvila
ir palydovais Budavonės miške,
trijų kunigų kankinystės vietoje

Gegužės 25 dieną, sekmadienį, Vilkaviškio Katedroje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai, teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. 12 val. šv. Mišias aukojo naujasis apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei keletas kunigų.

Apaštališkasis nuncijus, pasveikindamas susirinkusiuosius paminėjo, kad jis pirmą kartą dalyvauja šv. Mišiose už Vilniaus miesto ribų. Pamoksle nuncijus kalbėjo apie vidinę ramybę, kaip vieną iš Šventosios Dvasios dovanų, kuria esame kviečiami dalintis. Susirinkusiuosius ragino prašyti Motinos Marijos užtarimo, kad jaunuoliai gautų malonę melstis vadovaujant Šventajai Dvasiai. Pabaigoje pasveikino Sutvirtinimo sakramentą pasiruošusį priimti jaunimą ir linkėjo, kad Šventoji Dvasia nuolat lydėtų. Sutvirtinimo sakramentą priėmė kelios dešimtys jaunuolių.

Po šv. Mišių apaštalinis nuncijus aplankė Vilkaviškio rajone esantį Budavonės mišką, kur 1941 m. birželio 22 d. besitraukiantys sovietiniai kariai žiauriai nukankino tris kunigus – Lankeliškių kleboną Vincą Balsį, Vilkaviškio kunigų seminarijos profesorių ir dvasios tėvą Justiną Dabrilą bei buvusį Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos kapelioną Joną Petriką. Prie paminklo pastatyto nukankintiems kunigams atminti, nuncijus, vyskupas ir kunigai drauge pasimeldė. Kankinystės vietoje buvo prisiminta, kad šie kunigai Jubiliejiniais 2000-aisiais metais buvo įrašyti į XX amžiaus tikėjimo liudytojų sąrašą kurio sudarymui vadovavo tuo metu Vatikane darbavęsis arkivyskupas P. L. Kvintana.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija