2014 m. gruodžio 5 d.    
Nr. 46
(2117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kristijono Donelaičio metai

„Skulptoriai skaito Donelaitį“

Daiva ČERVOKIENĖ

Skulptorius Daumantas Kučas
demonstruoja Aušros Jasiukevičiūtės
(autorė šalia) skulptūrą
„Relikvijorius Kristijonui
Donelaičiui“ alpinistui Vitalijui
Stepuliui ir dailininkui
Rimantui Valeikiui

Skulptorė prof. Dalia Matulaitė
prie savo skulptūros „Merkurijaus
krateris. Donelaitis žiūri į žemę“
Olgos Posaškovos nuotrauka

Skulptorius Arvydas Ališanka
prie Kęstučio Dovydaičio
skultūros „Atseit okupantas“

Taip pavadinta paroda veikia Lietuvos Respublikos Seime bei pasklido po šalis, susijusias su Donelaičio vardu ir lietuvybe: Rusiją (Karaliaučių), Vokietiją, Lenkiją. Šiuo metu dalis skulptūrų kolekcijos pristatoma ir Madride, Ispanijoje.

Atrinkta per penkerius metus

Prieš septynerius metus ruošiantis minėti poeto Kristijono Donelaičio, lietuvių pasaulietinės literatūros pradininko, 300 metų gimimo sukaktį, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija bei Donelaičio 300 metų sukakties minėjimo valstybinės programos rengimo grupė pakvietė būrį asmenų pagalvoti, kaip menininkai galėtų įsijungti į valstybinį projektą Donelaičiui paminėti. Skulptorei, Vilniaus dailės akademijos dėstytojai, profesorei Daliai Matulaitei kilo mintis skulptūros darbais įsiklausyti į laikų sąšaukas ir prasmes, pasvarstyti, kokias gyvybiškai svarbias tautai idėjas įžvelgė K. Donelaitis.

Buvo sudarytas tęstinis projektas 2010–2014 metams, apimantis bronzos liedinimo simpoziumus ir parodas, o jį vainikavo paroda „Skulptoriai skaito Donelaitį“. Simpoziumų idėjos kasmet buvo atrenkamos konkurso būdu, kiekvienais metais nuliedinta iki dvylikos mažosios plastikos darbų.

Dalyvavo ne tik lietuviai

Jei pirmais metais simpoziume dalyvavo vien tautiečiai, tai vėliau sumanyta pakviesti kūrėjų ir iš kitų šalių, susijusių su Donelaičio kūryba ir gyvenimu. 2011 metais simpoziume dalyvavo du skulptoriai iš Vokietijos, 2012-aisiais – iš Lenkijos, 2013-aisiais – iš Karaliaučiaus srities.

Parodoje Seime eksponuojami Mindaugo Jurėno, Vytauto Tallat-Kelpšos, Valdo Bubelevičiaus, Ryto Jono Belevičiaus, Sigitos Dackevičiūtės, Mariaus Zavadskio, Tamaros Janovos, Jono Gencevičiaus, Arvydo Ališankos, Jolantos Balkevičienės, Liutauro Griežės, Romualdo Inčirausko, Kęstučio Lanausko, Mindaugo Junčio, Daliutės Onos Matulaitės, Mindaugo Aučynos, Evaldo Pauzos, Astos Vasiliauskaitės, Daumanto Kučo, Dariaus Šidlausko, Aušros Jasiukevičiūtės, Kęstučio Dovydaičio, Algio Kasparavičiaus, Laslo Kovos (Lćszló Kova,Vokietija), Pavelo Leskio (Paweł Łęski, Lenkija), Bronislavo Kšyštofo (Bronisław Krzysztof, Lenkija), Tomo Helbingo (Thomas Helbing,Vokietija), Piotro Toropovo (Toropov Piotr Nikolajevič, Rusija), Liudmilos Bogatovos (Bogatova Liudmila Ivanovna, Rusija) darbai.

Apie reikšmę ir prasmę

Parodos kuratorė skulptorė prof. Dalia Matulaitė pastebėjo, kad skulptūros ne iliustruoja, o apmąsto Donelaitį – kokias gyvybiškai svarbias tautai idėjas įžvelgė šis kūrėjas, kiek jo įžvalgos svarbios mums šiandien, skatina įsiklausyti į laikų prasmes ir sąšaukas. Skulptūros siūlo ir galimybę giliau įeiti į Donelaičio ir mūsų laiką, pasvarstyti, ką kūrėjas išgyveno jame, kaip aktyvina mūsų pasaulėjautą šiandien.

Renginio Seime globėja Seimo Pirmininko pavaduotoja, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkė Irena Degutienė, sveikindama visus, kam brangus lietuviškas žodis, visus, puoselėjančius lietuvišką meną ir kultūrą, sakė, kad K. Donelaitis įgauna tarptautinę reikšmę, o paroda „Skulptoriai skaito Donelaitį“ ir užsienio šalyse suprantama be vertimo.

Parodos pristatyme donelaitikos programos kūrėjai – Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos sekretorius, vienas iš K. Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių minėjimo programos autorių dr. Andrius Vaišnys, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys, Vilniaus universiteto profesorius Domas Kaunas ir Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Utarienė – linkėjo sėkmingos kelionės po Europą parodai, įprasminančiai K. Donelaičio kūrybą.

Turi pasisekimą

Jungtinės tapytojų, dailininkų parodos veikė Karaliaučiuje, Varšuvoje, Minske, dabar – skulptūrų paroda veikia Madride. Parodos kuratorė prof. D. Matulaitė pasidžiaugė, kad paroda daug kur kviečiama, turi didelį pasisekimą. Dar šiemet bus rodoma ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, keliaus po šalies bibliotekas ir mokyklas.

Renginyje J. Basanavičiaus gimnazijos abiturientai pristatė ,,Metų“ ištrauką iš ,,Rudens gėrybių“ (mokytojos – Gražina Mališauskienė ir Virginija Pranckietytė), Kristijonas Ribaitis atliko pagal S. Nėries eilėraščio „Donelaitis“ žodžius sukurtą dainą.

Vilnius
Kęstučio Dovydaičio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija