Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2015 m. gegužės 8 d., Nr. 9 (228)


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Pro Deo
et Patria


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoSpaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
2015 metams skyrė laikraščiui „Katalikas“
3000 eurų projektui „Pro Deo et Patria“ vykdyti.
Projekto rubrikos: „Atmintis“, „Atsivėrimai“, „Bendruomenėse“,
„Pažintis“, „Renginiai“, „Vienuolių kūrybos atspindžiai“.


Atmintis

Prisiminė parapijietę, garsią vienuolę ir Dievo Tarnaitę

Sesers Marijos Kazimieros Kaupaitės 135-osioms gimimo ir 75-osioms mirties metinėms

Bronius VERTELKA

Sesers Marijos Kazimieros
Kaupaitės portretas Ramygalos
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

Balandžio 17-ąją Ramygalos kultūros centre vyko Garbingosios Dievo Tarnaitės Marijos Kazimieros Kaupaitės 135-ųjų gimimo ir 75-ųjų mirties metinių minėjimas. Tarp gausiai susirinkusiųjų buvo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas, g. kan. Edmundas Rinkevičius, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios Bazilikos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas, seserys kazimierietės iš Pažaislio, Šventosios mergelės ir kankinės Kotrynos kongregacijos seserys bei Dievo Apvaizdos seserys vienuolės iš Panevėžio, Seimo nariai Povilas Urbšys ir Domas Petrulis, Panevėžio rajono vicemeras Antanas Pocius. Tarpkontinentinio ryšio pagalba minėjimą galėjo stebėti seserys kazimierietės iš savo centrinių namų Čikagoje.


Atmintis

Vienuolė ir kalbininkė

Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė

Balandžio 14 dieną Lietuvių kalbos instituto bibliotekoje vyko vakaras ir paroda, skirti Švenčiausiosios Jėzaus Širdies vienuolių kongregacijos (ACJ) vienuolei, mokytojai, kalbininkei, žodynininkei ir redaktorei, publicistei, filologijos daktarei Antanei Kučinskaitei (1915 04 13–2006 05 24) paminėti. Bibliotekos vestibiulyje kalbininkei pagerbti eksponuojamos iš archyvų paimtos nuotraukos, akimirkos iš jos kūrybinės veiklos kartu su kolegomis. Bibliotekoje įrengti stendai su nuotraukomis apie asmeninį gyvenimą (su mama, su mons. Kazimieru Vasiliausku), jos diplomai, straipsnių iškarpos, knygelės, žodynai...
Į vakarą susirinko gausus būrys garbingo amžiaus kalbininkų leksikografų, filologijos mokslo daktarų, jubiliatės kolegų ir svečių. Pranešimus ir prisiminimus įrašė „Marijos radijas“. Padėkota bibliotekos vedėjai Vilijai Margaritai Lukševičienei, kuri iš archyvų surinko ekspozicijai nuotraukas, dokumentus, diplomus,
straipsnius.


 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija