2015 m. gegužės 8 d.    
Nr. 18
(2138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gyvybės dienos minėjimas Kaune

Balandžio 26-ąją, sekmadienį, arkivyskupijos Šeimos centras pakvietė paminėti Pasaulinę gyvybės dieną Kaune. Ji pasaulyje plačiai minima, ypač nuo 1994 metų, šv. Jono Pauliaus II paraginimu. Nuo 1998 metų Lietuvoje ji švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį. Gyvybės dienos tikslas – paskatinti visuomenę susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei. Šiais metais Gyvybės diena sutapo su Gerojo Ganytojo sekmadieniu.

Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedroje Bazilikoje 12 val. šv. Mišioms vadovavęs prelatas prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS homilijoje atkreipė dėmesį į netikrus ganytojus, kurie siūlo platų, tačiau į neviltį vedantį kelią. Žmogžudystės, abortai, savižudybės, prostitucija, prekyba žmonėmis, kūno ir dvasios kankinimas – visi šie ir panašūs dalykai yra gėdingi ir pažeidžia Kūrėjo garbę. Gyvybės diena mums primena, kad turime saugoti ir mylėti žmogų nuo jo prasidėjimo momento iki natūralios mirties.

Po šv. Mišių jaunieji Šeimos centro savanoriai prie arkikatedros surengė akciją, kurios metu kvietė praeivius susipažinti su kūdikio vystymusi iki gimimo, dalijo lankstinukus ir skrajutes, pristatė lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą „Pažink save“. Vaikus ir suaugusiuosius pralinksmino du „gyvi“ Kalėdų Seneliai, kviečiantys būti geriems ne tik Kalėdų laikotarpiu, bet ir visus metus ir gerbti senelius.

Pasivaišinę kakava ir sausainiais, vaikai su tėveliais įsitraukė į piešimą ant asfalto, pūtė balionus, fotografavosi, o praeivius Gyvybės dienos proga gyva muzika sveikino Šeimos centro savanoriai.

Sekmadienį po pietų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje vyko sakralinės džiazo muzikos koncertas. Kasmet Kaune vykstančio tarptautinio džiazo festivalio Kaunas Jazz 2015 rengėjai šioje bažnyčioje vykstantį koncertą skiria Gyvybės dienai paminėti. Bažnyčios rektorius, kun. teol. lic. Kęstutis Rugevičius pasveikino gausiai susirinkusius klausytojus šios dienos proga ir paragino visada būti Gyvybės kultūros skleidėjais. Sakralinės muzikos kūrinius viduramžių religinių giesmių motyvais atliko Maciejus Fortuna (Maciej Fortuna) ir Darriušas Dobroščikas (Dariusz Dobroszczyk) – duetas „Tropus“ iš Lenkijos.

Balandžio 28 d. Gyvybės diena paminėta ir VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose. Čia neseniai pašventintoje Šv. Juozapo koplyčioje šv. Mišias aukojo Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas, kun. teol. lic. Renaldas Šumbrauskis. Susirinkę gimdymo namų gydytojai ir svečiai meldė Dievo globos šeimoms, kad jos su meile pasitiktų kiekvieną kūdikį, kad gydytojai būtų jautrūs ir atsakingi, kad visi žmonės gerbtų ir saugotų gyvybę nuo pat jos užsimezgimo momento iki orios natūralios mirties. Po šv. Mišių klebonas ir Šeimos centro atstovė aplankė gimdyves, pasveikino Gyvybės dienos proga, o klebonas palaimino naujagimius.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija