2015 m. gegužės 8 d.    
Nr. 18
(2138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Sveikiname

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios emeritas, mons. Vytautas Pranciškus Rūkas mini 90 metų jubiliejų.

Jubiliatas yra gimęs 1925 m. gegužės 7 dieną Kauno r. Garliavos valsčiuje Pagirių kaime ūkininkų Prano ir Marijos Rūkų šeimoje. Kartu augo broliai Antanas ir Alfonsas. 1958 m. baigė Kauno kunigų seminariją, dirbo Švenčionių, Ignalinos, Šumsko bažnyčiose, nuo 1966 m. Trakų bažnyčioje. 1975 m. atrado Trakų bažnyčios aukso lobius, kurios saugojo 25 metus. 1994 m. pastatė Trakų parapijos jaunimo namus, 2000 m. suteiktas monsinjoro titulas, 2001 m. apdovanotas kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu už nuopelnus Lietuvai, 2005 m. suteiktas Trakų garbės piliečio vardas.

Parapijiečių dėkojame už pasiaukojimą Bažnyčiai, Tėvynei Lietuvai ir linkime sveikatos ir Trakų Dievo Motinos globos.

Trakų parapijos jaunimo vardu –

Jolanta Zakarevičiūtė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija