Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2015 m. rugpjūčio 28 d., Nr. 16 (235)


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Pro Deo
et Patria


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoSpaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
2015 metams skyrė laikraščiui „Katalikas“
3000 eurų projektui „Pro Deo et Patria“ vykdyti.
Projekto rubrikos: „Atmintis“, „Atsivėrimai“, „Bendruomenėse“,
„Pažintis“, „Renginiai“, „Vienuolių kūrybos atspindžiai“.


Pažintis

Vienuolis argentinietis, įleidžiantis šaknis Lietuvoje

Bronius VERTELKA

Pumpėnų klebonas, Įsikūnijusio
žodžio kongregacijos vienuolis
ir kunigas Domingas Avelaneda

Tokių pavyzdžių, kaip sugeba susigyventi su Pumpėnų jaunimu iš tolimosios Argentinos atvykęs vienuolis ir kunigas Domingas Avelaneda Kabanilas (Domingo Avellaneda Cabanillas) IVE, Lietuvoje sunkiai rasi. Įsikūnijusio žodžio kongregacijai priklausančio kunigo atvykimo tikslas buvo dirbti su vaikais ir jaunimu, padėti jiems kurti kitokią Lietuvą. Apie jį Lietuvos televizija yra sukūrusi teleapybraižą. Parapijiečių užkalbintas Pumpėnų klebonas nesako, kad šiuo metu neturi laiko ar kad jie galėtų užsukti vėliau, su visais stengiasi išlikti labai tolerantiškas, jeigu reikia, sugeba užjausti ar kuo nors padėti.

Įsikūnijusio žodžio kongregacijos Argentinoje įkūrėjas kun. Karlosas Migelis Buela (Karlos Miguel Buela) 2004 metais pasiūlė savo pagalbą atgaivinant tikėjimą mūsų šalyje. Tarp jos vienuolių buvo ir lietuvių kilmės. Argentinoje gyvena gausi lietuvių bendruomenė, daug gero nuveikusi šios šalies naudai. Ten katalikišką tikėjimą skleidė iš Lietuvos atvykę kunigai. Kodėl Lietuvai, nusimetusiai okupantų jungą, tai daryti negalėtų padėti Argentinos Dievo žodžio nešėjai? Tokiam savų kunigų gretų atsinaujinimui mielai pritarė tuometinis Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.


Atmintis

Saleziečių kelias į Lietuvą

Kun. Antano Skelčio SDB atminimui

Irena Petraitienė

Paskutinė kun. Antano Skelčio SDB
nuotrauka

1884 m. sausio 5 d. Žalvėderių kaime, Griškabūdžio parapijoje gimė kun. Antanas Skeltys, jo iniciatyvos dėka 1934 metais, Vytėnuose įsikūrė pirmieji kunigo Bosko saleziečiai – Šv. Pranciškaus Salezo draugijos nariai.

Apvaizdos globa

Vieną 1902 metų pavasario rytmetį, pamaldoms pasibaigus, kunigas marijonas Marijampolės Šv. Mykolo arkangelo bažnyčios šventoriuje lūkuriavo iki šiol giliai maldoje panirusio jaunuolio. ,,Koks sunkumas slegia jo širdį, kad aplink nieko nemato?“ – svarstydamas dvasininkas vaikiną pagaliau išvydo bažnyčios tarpduryje. Tėviškai užkalbino. Susipažino. Iš Griškabūdžio parapijos kilęs gimnazistas Antanas Skeltys atvėrė savo rūpestį. Rygiškių Jono gimnaziją baigiant, laikas eiti pasirinkto pašaukimo keliu. O kunigystė, apie kurią nuo pat vaikystės svajota, atrodo, nepasiekiama. Silpnas regėjimas, galimybės menkos… Jaunuolį paguodęs kunigas papasakojo, jog Italijoje yra kun. Jono Bosko įkurta Saleziečių kongregacija, kurios vienuoliai rūpinasi neturtingais ar nelaimės ištiktais jaunuoliais. „Casa Salesiana Lombriasco“ – tokiu gautu adresu aštuoniolikmetis Antanas išsiuntė laišką į Italiją. „Atvažiuok“, – netrukus atskriejo atsakymas, atnešdamas į gimtojo Želvėderių kaimo ūkininkų Onos ir Jono Skelčių namus sušvitusią viltį – sūnus Antanas, kaip tėvai ir norėjo, galės tęsti mokslus.


 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija