2015 m. rugsėjo 4 d.    
Nr. 32
(2152)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Kelionė į Medžiugorję

Kun. Robertas Grigas

(Pabaiga. Pradžia nr. 26, 27, 29, 30)

Šv. Marijos bažnyčia
Krokuvos senamiestyje

O kai Europos „tautų pavasaris“ 1918 metais nepaliko vilčių išsaugoti trečdalį žemyno apėmusią valstybę, nepuolė skandinti kraujyje čekų, slovakų, vengrų ir pietų slavų suverenumo siekių, kaip dažniausiai elgiasi mirštančios imperijos (pažvelkime į Rytus), o išvyko į tremtį portugalų Madeiros saloje ir ten vargingai gyvendamas, mirė, tesulaukęs 34 metų. 2004 metais popiežius Jonas Paulius II jį paskelbė Bažnyčios palaimintuoju. Karlo I ir jo žmonos, Parmos princesės Zitos, šeimoje, gimė 7 vaikai. Vyriausias sūnus, 2011 metais miręs europarlamentaras Otas fon Habsburgas (Otto von Habsburg), ryžtingas nacionalsocializmo ir komunizmo priešas, visuomet nuosekliai rėmė ir Lietuvos laisvės siekius. Štai ką reiškia sveikas šeimos auklėjimas ir kodėl krikščionims taip svarbu apginti šeimos pamatus.


Sugrįžus iš Lenkijos šventovių

Piligrimų grupė Lomžoje prie popiežiaus
Jono Pauliaus II statulos

Liepos pradžioje iš įvairių Lietuvos vietų susirinkę tikintieji, vadovaujami Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos klebono kun. Valdo Simanaičio ir Janinos Balevičienės, išsiruošė į piligriminę kelionę po Lenkiją, norėdami dalyvauti rekolekcijose, aplankyti žymias šventoves, susipažinti su kaimyninės šalies praeitimi. Lankytasi Vygrių kamaldulių vienuolyne, Šv. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo barokinėje dvibokštėje bažnyčioje, kurios vidus išpuoštas marmuru, sidabru, auksu bei garsaus lietuvių dailininko Smuglevičiaus paveikslais. Čia buvo aukojamos šv. Mišios. Aplankyti popiežiaus Jono Pauliaus II kambariai-muziejus, kur jis buvo apsistojęs apaštalinės kelionės į Lenkiją metu, vienuolyno varpinė, Lomžos Dievo Gailestingumo bažnyčia, pastatyta 1991 metais Šventojo Tėvo atvykimo garbei, pasaulinis piligrimų centras Čenstakava.


Lietuviška giesmė virpino širdis

Jungtinio choro giesmė

Lenkijoje, Seinų parapijos miškų apsupty šviečiančioje Žagarių kaimo bažnyčioje, vieną šeštadienį vyko antroji lietuviškų bažnytinių chorų šventė, įtaigi, sklidina gilaus lyrizmo, jausmų šventumo, nuoširdumo. Prasidėjo ji šv. Mišiomis, kurias aukojo Seinų parapijos vikaras kun. Petras Gucevičius. Šildė jo žvilgsnis, balso tembras, nuoširdi malda už gausiai susirinkusius choristus, jų vadovus, už Lietuvą, taiką bei ramybę, už gyvus ir išėjusiuosius. Scenoje jauni, žavūs renginio vedėjai Violeta Andziulytė ir Žilvinas Maciukonis. Jie priminė, kad Suvalkuose lietuviškas bažnytinis giedojimas jau turi šimtametę tradiciją. Jis vėl atgaivintas 1992 metais, kai šiame mieste pradėta aukoti šv. Mišias lietuvių kalba.

Tad šventę ir pradeda suvalkiečiai, vadovaujami muzikos mėgėjo Gedimino Kraužlio. Visos chorų giesmės skiriamos Švč. Mergelės Marijos garbei. Įdomu tai, kad liaudiško pamaldumo tyrinėtojo kun. dr. Sauliaus Stumbro (Klaipėda) duomenimis, Gegužinės pamaldos prasidėjusios 1853 metais Seinų Katedroje, vėliau išplito ir visoje Lietuvoje.


Lietuvos vienuoliai ir vienuolės susirinko Bernardinų sode

Šventės dalyvius sveikina
Vilniaus arkivyskupas
metropolitas Gintaras Grušas

Rugpjūčio 29 dieną, šeštadienį, Vilniaus Bernardinų sode vyko Vienuolių palapinių šventė, skirta Pašvęstojo gyvenimo metams pažymėti. Šiame renginyje dalyvavo atstovai net iš 33 Lietuvoje veikiančių vienuolynų: pranciškonai, jėzuitai, dominikonai, saleziečiai, benediktinai, kapucinai, kiti – iš viso apie 200 vyrų ir moterų vienuolių. Tai pirmasis ir vienintelis tokio pobūdžio renginys Lietuvoje.

Šventė baigėsi iškilmingomis šv. Mišiomis Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, kurias aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija