2015 m. lapkričio 13 d.    
Nr. 42
(2162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Kauno valstybinis choras savo kūryba padėjo gelbėti meną Romoje

Rimantas Klevečka

Dirigentas Justusas Frantzas
su Kauno valstybinio choro
vadovu Petru Bingeliu Romos
Šv. Pauliaus bazilikoje

Renginio akimirka Romos
Šv. Pauliaus bazilikoje

Renginio akimirka Romos
Šv. Pauliaus bazilikoje

Romos Šv. Pauliaus bazilika

Romos ir Vatikano sakralinės muzikos ir meno festivalis, rengiamas keturioliktus metus iš eilės – vienas iškiliausių įvykių kultūriniame ir muzikiniame Amžinojo miesto gyvenime. Dalyvauti šių metų festivalyje, vykusiame spalio 28 – lapkričio 4 dienomis, kurį jo rengėjas – Sakralinės muzikos ir meno fondas – skyrė šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II dešimtosioms mirties metinėms paminėti, buvo pakviestas ir Kauno valstybinis choras.

Festivaliu ir kitokia fondo veikla siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į institucinius šios organizacijos tikslus: globoti, saugoti, populiarinti ir plėtoti Italijoje sukauptą kultūrinį palikimą bei kaupti lėšas jo restauravimo projektams įgyvendinti. Nuo veiklos pradžios fondas aktyviai prisidėjo prie 24 paminklų restauracijos projektų įgyvendinimo, o 2015 metais didžiausią dėmesį skiria Šv. Petro bazilikos ir garsiosios G. L. Berninio kolonados, juosiančios Šv. Petro aikštę, restauracijos darbams.

„Tai, kad buvome pakviesti atstovauti Lietuvai tokio aukšto meninio lygio tarptautiniame renginyje, išties reikšminga, nes sakralinė muzika visuomet buvo svarbi choro repertuaro dalis. Festivalio motto – menas gelbsti meną, o pagrindinis jo rengėjų tikslas – remti kultūrinio, meninio, architektūrinio palikimo puoselėjimą bei atnaujinimą, todėl didžiuojamės galėdami prie šių kilnių siekių įgyvendinimo prisidėti savo kūryba“, – įspūdžiais apie festivalį dalijosi choro meno vadovas Petras Bingelis.

Festivalio programa – ne tik įvairi, bet ir dvasiškai turtinga. Sakraliosios ir klasikinės muzikos šedevrus atliko pasaulyje garsūs ir pripažinti menininkai, o tarp publikos nestigo aukštų Italijos Respublikos ir Šventojo Sosto asmenų. Festivalį globojo Italijos Respublikos Prezidentas, Senatas, Atstovų rūmai, Ministrų Tarybos Pirmininkas, Kultūros paveldo ir Vidaus reikalų ministrai.

Choras, diriguojamas vokiečių pianisto ir dirigento Justuso Frantzo, kurį su kolektyvu sieja glaudus ilgametis kūrybinis bendradarbiavimas ir „Tautų filharmonijos“ simfoninis orkestras spalio 31 dieną Šv. Pauliaus bazilikoje (vienoje iš keturių popiežiškųjų) atliko G. Mahlerio „Simfoniją Nr. 2“ („Prisikėlimas“), kuri drauge su „Simfonija Nr. 8“ laikomos populiariausiais ir sėkmingiausiais kompozitoriaus kūriniais. Kūrinyje muzikas perteikė tai, kuo tikėjo visą gyvenimą, – pomirtinio gyvenimo grožį ir prisikėlimą.

„Choro dainininkams šis kūrinys nėra naujiena, o veikiau neatskiriama ir nuolat atnaujinama repertuaro dalis. Dar šiais metais Gustavo Mahlerio „Prisikėlimas“ skambėjo Šiaulių Katedroje ir Klaipėdos koncertų salėje, diriguojant Gintarui Rinkevičiui. Prasminga, kad šiemet „Prisikėlimo“ simfonija taip dažnai skamba minint 120 metų nuo jos pirmojo atlikimo Berlyne“, – pabrėžė Kauno filharmonijos vadovas Justinas Krėpšta.

J. Frantzas, vėl galėdamas koncertuoti su kauniečiais, dėkojo P. Bingeliui ir teigė besiviliantis, jog netrukus su choru ir vėl susitiks scenoje. Komplimentų lietuvių meistriškumui, atlikimo ekspresijai negailėjo ir solo partiją atlikusi Ukrainos nacionalinės operos solistė Angelina Švačka.

Grįžę iš Italijos, atlikėjai su savo vadovu P. Bingeliu netrukus lankysis Latvijoje ir gruodžio 30 dieną Rygos arenoje, galinčioje sutalpinti iki 12,5 tūkstančio žiūrovų, su solistais ir šokėjais iš viso pasaulio pristatys Lotynų Amerikos pop-operą „Carmen Cubana“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija