2015 m. lapkričio 13 d.    
Nr. 42
(2162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Mirė vienas iš „XXI amžiaus“ įkūrėjų

Dr. Mindaugas Bloznelis

Lapkričio 8 dieną Vilniuje mirė antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo veikėjas, inžinierius elektrikas, technologijos mokslų daktaras, lietuvių katalikų intelektualas, vienas iš „XXI amžiaus“ laikraščio kūrėjų dr. Mindaugas Julius Bloznelis. Jis gimė 1923 m. lapkričio 28 d. Merkinėje, mokytojų šeimoje. Tėvas Julius Bloznelis, Lietuvos savanoris ir savojo krašto šviesuolis, išugdė tėvynės meilę ir pasiryžimą tvirtai siekti užsibrėžto tikslo. Anksti mirusios mamos brolis, lenkų valdžios priverstas išvykti iš Vilniaus kun. Vladas Jezukevičius, įskiepijo katalikiško universalumo daigus. M. Bloznelį į aktyvią visuomeninę veiklą įtraukė neramūs 1941 metų vasaros įvykiai. Septyniolikmetis idealistas įsijungė į tautos sukilimą Kaune, kartu su Žaliakalnio būrio vyrais užėmė Kauno sovietinio saugumo rūmus. Teko paimti nelaisvėn keletą užsilikusių išalkusių sovietų kareivių – surado jiems porą bandelių. Tačiau jau po poros dienų būrio vadovai nutarė žalią jaunuolį paleisti namo. Frontui praėjus grįžęs į Kauną M. Bloznelis tęsė studijas vėl atsidariusiame universitete. Vokiečių okupacijos metais veikė Lietuvių fronto antinaciniame pasipriešinime, buvo vienas iš 1944 metų pabaigoje įkurtos nelegalios organizacijos „Lietuvos išlaisvinimo taryba“ steigėjų ir vadovų. 1945 metų balandį buvo suimtas ir kalintas nuo šiaurės Uralo lagerių iki pat Kolymos. Lagerio ligoninės sesutės lietuvaitės dėka išvengė klipatos mirties. Nuo 1954 metų gyveno tremtyje Magadane. Į Lietuvą grįžo 1958-aisiais. 1963 metais baigė Visasąjunginį neakivaizdinį politechnikos institutą Maskvoje. 1975 metais tapo technikos mokslų kandidatas. 1964–1970 metais dėstė Kauno politechnikos institute, 1990–1994 metais – Vytauto Didžiojo universitete. 1973–1990 metais dirbo Energetikos institute, tyrė dirbtinį intelektą, yra 10 išradimų autorius. 1989 metais įkūrė Lietuvos politinių kalinių bendriją „Kolyma“, iki 2007-ųjų birželio buvo jos pirmininkas. Didelį organizacinį darbą atliko buriant katalikų intelektualus aplink  atsikuriančią Lietuvių Katalikų mokslo akademiją.

M. Bloznelis kartu su Arimantu Raškiniu ir Petru Plumpa buvo katalikiško laikraščio „XXI amžius“ kūrėjas, redagavo pirmuosius jo numerius ir pats rašė. Kartu su Liudu Dambrausku, Arvydu Juozaičiu, mons. Kazimieru Vasiliausku ir Vaidotu Dauniu buvo „Naujosios Romuvos“ žurnalo atgaivinimo iniciatorius. 1990 metais JAV fondo lietuviškai kultūrai ugdyti „Į Laisvę“ Lietuvos filialo steigėjas, valdybos narys. Nuo 2001 metų buvo rezistencinio paveldo bendrijos „Atmintis” vadovas.

M. Bloznelis parašė knygas „Lietuvos išlaisvinimo taryba“ (1997), „Adelė Dirsytė: gyvenimas ir darbai“ (2003), „Neramūs metai“ (2007), „Lietuvių frontas“ (2008 pirmoji dalis, 2012 antroji dalis).

M. Bloznelis trečiadienį palaidotas tėviškėje, Merkinės kapinėse.

„XXI amžiaus“ redakcija nuoširdžiai užjaučia velionio žmoną Kamilę Laimutę, dukrą Laimą ir sūnų Mindaugą Petrą bei visus artimuosius.

Nuotrauka iš kolyma.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija