2016 m. kovo 18 d.    
Nr. 11
(2179)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kovo 11-osios šventės akimirkos

Grupė Pasvalio „Lėvens“ pagrindinės
mokyklos moksleivių Kovo 11-ąją

Apie ekspediciją į lietuvių tremties vietas

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto „Misija Sibiras 15“ pristatymas. Jį pristatė vadovas Arnoldas Fokas, papasakojo, kad jau surengta vienuolika ekspedicijų į lietuvių tremties ir įkalinimo vietas Rusijoje, Kazachstane ir Tadžikistane. Jaunimo ekspedicijos sutvarkė apie 90 lietuviškų kapinių, susitiko ir aplankė Sibire gyvenančius lietuvius. Grįžę ekspedicijos dalyviai surengė daugiau kaip 800 projekto pristatymų Lietuvos ugdymo ir kultūros įstaigose. Projekto vadovas skatino nepamiršti šios tragiškos mūsų tautai istorinės atkarpos, atsakingai ir pilietiškai perteikti šiuos įvykius jaunai kartai, užrašyti savo artimųjų tremties istorijas. Dar buvo parodytas filmas „Nematomas frontas“ apie Lietuvos partizanus.

Istorijos pamoka

Savo mokykloje istorijos pamokoje didelį dėmesį skyriau Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo istorinei datai. 6 b klasės mokiniai pildė Lietuvos Respublikos žemėlapį. Jame pažymėjo sostinę Vilnių, nupiešė Trispalvę bei pažymėjo didžiuosius mūsų šalies miestus. Turėjo surasti žemėlapyje vietą, kur turėtų būti Pasvalys, ir įrašyti gimtojo miesto pavadinimą. Mokinukai mėlyna spalva pažymėjo didžiąsias Lietuvos upes bei nuspalvino žemėlapį. Paskui labai greitai parašė ir mūsų šalies kaimynus. Šeštokus sudomino užduotys iš Lietuvos ir gyvenamosios vietovės istorijos bei Lietuvos valstybės herbo spalvinimas. Baigiantis pamokai šeštokai įvertino ir pristatė savo veiklą, dalyvavo akcijoje „Gyvasis tautos žiedas“ ir nuotraukas išsiuntė į Vilnių.

Šventinis rytas

Kovo 11-osios ryte Pasvalys buvo šventiškas. Prie kiekvieno namo plazdėjo Trispalvės, tikintieji skubėjo į rytines šv. Mišas, kurias Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje aukojo vikaras kun. Miroslavas Anuškevičius. Jis homilijos pradžioje kreipėsi į tikinčiuosius, klausdamas, ar norime atleisti mus įskaudinusiems, kad ir kas mus įžeidė – šeimos narys, draugas, bendradarbis ar kaimynas. Kunigas drąsino: „Svarbiausia – neprarasti vilties, kad ir kaip būtų sunku. Juk Dievas gali dovanoti ir antnaujinimą. Tereikia ateiti pas Jį ir nuoširdžiai prašyti“. Kunigas priminė, kad ir popiežius Pranciškus šiais Gailestingumo metais ragina būti gailestingus savo įžeidėjams ir kvietė visus pasinaudoti Gavėnios metu stengtis tapti tokiais gailestingiais kaip mūsų dangiškasis Tėvas yra gailestingas.

Po šv. Mišių prasidėjo Šv. Sakramento adoracija, kuri buvo skirta trijų dienų rekolekcijų pradžiai šioje bažnyčioje.

Suma

Šventinį vidurdienį pasvaliečiai ir svečiai su trispalvėmis vėliavėlėmis skubėjo į bažnyčią. Joje buvo išsirikiavę jaunieji šauliai bei jų kuopos vadas Algis Kalvėnas. Prasidėjo iškilmingos šv. Mišios už Lietuvos Nepriklausomybę. Jas aukojo klebonas kun. Albertas Kasperavičius. Jis pasveikino visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena ir palinkėjo, kad jos laisvę saugotų ne tik karštos patriotiškos širdys, bet ir Dievo galybė. Dievo žodį skaitė Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas.

Homilijoje klebonas pasidžiaugė Tėvyne Lietuva, kuri yra laisva, graži, stiprėjanti. Klebonas paminėjo, kad Kovo 11-oji švenčiama Gavėnios metu. Taigi, kaip bežvelgtume, ji visuomet minima dvasinio apmąstymo, atsinaujinimo laikotarpiu. Per Gavėnią kiekvienas galime įvertinti savo nuveiktus darbus kūnui ir sielai. Klebonas Albertas sakė, kad pasaulyje neramu, kyla daug grėsmių bei karinių konfliktų, tačiau jeigu laisvę vertinsime kaip Dievo dovaną, tada ir didžiausią priešą galėsime nugalėti. Klebonas džiaugėsi jaunimu, kuris savo noru, jausdamas didžiulę meilę Tėvynei, eina jos ginti patriotiška bei tikinčia širdimi. Šv. Mišių pabaigoje sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas.

„Deimančiukų“ apdovanojimas ir Kryžiaus kelio procesija

Po šv. Mišių švenės akimirkos spinduliavo šeimų rate, o pavakarėje daug pasvaliečių skubėjo į Kultūros centrą, kur vyko Pasvalio krašto „deimančiukų“ apdovanojimo ceremonija bei šventinis koncertas.

Kiti vėl skubėjo į bažnyčią dalyvauti kryžiaus kelio procesijoje bei vakarinėse šv. Mišiose. Maldininkams buvo svarbu pagarbinti Jėzų Kristų. Jo pasiaukojamai meilei ir didybei negali būti ligiavertis joks žemiškas karalius, prezidentas ar valdžia. Jo, kaip ir laisvės, negalima nupirkti ir parduoti nei už auksą, nei už sidabrą.

Vlada Čirvinskienė,
Pasvalio „Lėvens“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija