2016 m. kovo 18 d.    
Nr. 11
(2179)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Pašventintas Kauno medikų bendruomenės pastangomis atstatytas altorius

Kovo 6-osios rytą Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje pašventintas medikų gildijos globojamas Šv. Onos altorius. Restauravimo darbus atliko Stanislovo Stanionio restauravimo įmonė. Viršutinę altoriaus dalį papuošė naujas elementas – restauratorės Jolantos Skrinskaitės nutapytas gydytojų globėjo šv. Luko Evangelisto paveikslas. Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijono br. kun. Pauliaus Sauliaus Bytauto ir prof. Juozo Pundziaus iniciatyva altoriui atstatyti surinkta daugiau nei 46 tūkst. eurų. Prie Šv. Onos altoriaus restauravimo prisidėjo gydytojų specialistų organizacijos ir draugijos (Kauno chirurgijos mokslo klubas, Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinika, Kauno plaučių ligų mokslo klubas, Lietuvos urologų draugija, Kauno krašto radiologų draugija, Anesteziologijos klubas, Lietuvos ortopedų traumatologų draugija), Kauno gydytojų sąjunga, Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga, Lietuvos akušerių sąjunga, UAB „Krizių tyrimo centras“. Mecenatų sąraše – ir prof. J. Pundziaus šeima. Altoriaus šventinimo iškilmėse dalyvavo Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ministras br. kun. Algirdas Malakauskis, buvęs provincijolas br. kun. Astijus Kungys, Kauno Šv. Klaros globos namų kapelionas br. kun. Juozapas Marija Žukauskas, Svečių namų „Domus Pacis“ direktorius diakonas Linas Voročinskis ir Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas br. kun. P. S. Bytautas. Brolių pranciškonų ordino vardu už suteiktą pagalbą, rūpestį bei supratimą nuoširdžiai visai medikų bendruomenei, organizacijoms ir žmonėms, prisidėjusiems prie altoriaus atkūrimo, dėkojęs gvardijonas kun. P. S. Bytautas OFM priminė, kad Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia Kaune – vienas nuostabiausių vėlyvosios gotikos perlų Lietuvoje, pastatyta XVI amžiuje, gražiausioje Kauno vietoje, Santakoje. Į Šv. Jurgio bažnyčią žmonės ateidavo ieškodami savo sieloms dvasinės atgaivos, čia atsinešdavo savo rūpesčius ir sėkmę – apie tai liudija amatininkų brolijos ir gildijos, turėjusios savo altorius. Šv. Jurgio Kankinio bažnyčiai pragaištingiausias buvo XX amžiaus vidurys – sovietinės okupacijos metai. Lotyniškas įrašas didžiojo altoriaus nugarinėje pusėje pažymėjo datą, kada Viešpats paliko šventovę: „...1950 III 5“. Šiuo laiku bažnyčia buvo paversta vaistų sandėliu, vienuolynas – medicinos mokykla, o iš buvusio grožio liko tik išniekinti altoriai, sunaikinti meno kūriniai. Atsižvelgdami į istorinius faktus ir siekdami puoselėti šimtmečius siekiančias tradicijas, broliai pranciškonai 2012 m. lapkričio 25 d. aktu Šv. Onos altorių sutiko perduoti medikų gildijos globai. Altoriaus įrengimas ar atstatymas nuo senų laikų buvo didžiulė garbė, atsakomybė ir išskirtinumas. Ne visi galėjo pastatyti bažnyčią, tačiau prisidėti įrengiant vieną jos altorių buvo ypatingas veiksmas, ir medicinos atstovai visada dalyvavo šioje veikloje. Šv. Onos altorius garsėjo stebuklinguoju Švč. Mergelės Marijos paveikslu, prie kurio eidavo melstis ligoniai. 2013 metų balandį Švenčiausiosios Mergelės Marijos Maloningosios Motinos su Kūdikiu paveikslas iš Kauno Arkikatedros Bazilikos sugrąžintas į Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią. Šv. Onos altoriaus atstatymas – dvasininkų ir pasauliečių bendradarbiavimo ženklas, globojant sakralųjį meną ir dvasinius lobius, puoselėjant mūsų tautos tradicijas ir kultūrinį paveldą.

Rasa Poderytė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija