2016 m. kovo 18 d.    
Nr. 11
(2179)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Pavojingas lietuvių ir žydų priešinimo opusas

Regina Žeimytė

Jį sukurpė Rūta Vanagaitė, „kukliai“ apsiskelbusi Holokausto tyrinėtoja, drąsuole, lietuvių tautos sąžine. Jai užteko pusmečio su E. Zurofu pavažinėti po žydų sušaudymo vietas, archyve pavartyti vieną kitą bylą, pakalbinti keletą neįvardytų liudininkų, kad taptų „tyrėja“, rašytoja. Veidmainiauja, kad šios skaudžios temos nieks netyrinėja, kad nežinoma apie žiaurų kaimynų žydų naikinimą ir t. t.

Pirma, prieš rašydama ji turėjo bent užeiti į mokslinių bibliotekų atvirų fondų skaityklas ir pamatuoti, kiek metrų lentynose užima literatūra apie Holokaustą.

Antra, nežinojo, ar nenorėjo žinoti tie, kurie turėjo ką slėpti. Kaip aiškėja iš viešų Vanagaitės pasisakymų (prastai artikuliuotų), jos senelis yra susitepęs rankas 1941 metais. Matyt, nuo jos buvo slepiami nemalonūs faktai. Galimai Vanagaitė jautė kaltę, gėdą dėl artimųjų poelgių ir nutarė sutepti visą tautą, ją įvardyti žydšaudžiais, apkaltinti žydų turto pasisavinimu. Logika paprasta: jei aš sutepta, tebūnie tokie ir visi kiti. Jei jos namuose buvo geriama iš žydų stiklinių, tai – jos problema. Dėl to galima ją užjausti. Mano tėvai nebuvo paėmę jokio žydų menkniekio.


Skrydžio į Laisvę blyksniai

Zigmas Tamakauskas

Šios gėlių puokštės papuoš Nežinomo
Kareivio kapą ir Laisvės paminklą
Aldonos Grigaitienės nuotrauka

Kovo 11-oji – mūsų visų dvasine vienybe ir susitelkimu pasiektas rezultatas, iškovotos Laisvės ir pasididžiavimo diena, kurią gražiai simbolizuoja skulptoriaus Juozo Zikaro aukštai ant Karolio Reisono sukurto pjedestalo pakilęs Laisvės angelas, vienoje rankoje laikantis Pergalės vėliavą, o kitoje – sutraukytus nelaisvės pančius. Ši diena reiškia ir mūsų tolimesnį skrydį, kurio sėkmė jau daug priklauso nuo mūsų pačių polėkio, susiklausymo, darbų, tautinės dvasios išsaugojimo.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija