2016 m. balandžio 15 d.    
Nr. 15
(2183)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Posėdžiavo vyskupai

Balandžio 4 dieną Marijampolėje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai Gintaras Grušas, Lionginas Virbalas, Sigitas Tamkevičius, Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta, Jonas Ivanauskas, Kęstutis Kėvalas, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Linas Vodopjanovas, Juozas Žemaitis.

Posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. P. Lopesas Kvintana, informavo apie Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. Pedro Parolino vizito į Lietuvą detales. Numatoma, kad garbusis svečias lankysis Nacionalinio gailestingumo kongreso, vyksiančio gegužės 6–8 dienomis, metu. Apaštalinis Nuncijus pristatė Vatikane paskelbtą popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą balandžio 24 dieną viso pasaulio katalikų bažnyčiose surengti specialią rinkliavą Ukrainos krikščionims, kenčiantiems nuo ginkluoto konflikto pasekmių.

LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas pristatė pasirengimo Nacionaliniam gailestingumo kongresui detales. Šis kongresas taps pagrindiniu Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus renginiu mūsų šalyje. Svarstyta ir tai, kaip organizuoti Šventojo Tėvo paskelbtą rinkliavą Lietuvoje. Vyskupai nutarė, kad visos sekmadienį, balandžio 24 dieną, aukojamų šv. Mišių metu surinktos aukos skiriamos pagalbai Ukrainai ir bus perduotos Šventajam Tėvui.

Posėdžio dalyviai paminėjo penkerių iš septynių Lietuvos vyskupijų gimtadienį: prieš 90 metų, 1926 m. balandžio 4 d. popiežius Pijus XI išleido Apaštalinę konstituciją Lithuanorum gente, kuria įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją, susidedančią iš Kauno arkivyskupijos bei Panevėžio, Kaišiadorių, Vilkaviškio ir Telšių vyskupijų.

Vysk. J. Boruta pristatė Nepriklausomybės akto signataro, Seimo pirmininko (1923–1925), pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio 150–ųjų gimimo metinių minėjimo Lietuvoje programą, kurios kulminacija taps iškilmingas minėjimas Seime lapkričio 25 dieną.

Posėdžio metu apsvarstyti literatūros, skirtos Krikšto sakramentui, leidybos klausimai.

COMECE viceprezidentas vysk. R. Norvila pristatė vyskupams šios organizacijos suvažiavime, įvykusiame Briuselyje kovo 2–4 dienomis, svarstytus klausimus. Pagrindinė tema šiame susirinkime šįkart buvo taikos tema.

Vysk. K. Kėvalas nušvietė pagrindinius Popiežiškosios tarybos Cor unum kongreso, vykusio Vatikane vasario 25–26 dienomis ir paskirto dešimtosioms popiežiaus Benedikto XVI enciklikos Deus caritas est metinėms, klausimus bei išryškino kai kurias svarstytas temas, aktualias ir Lietuvai.

Posėdžio dalyvių sprendimu, į lapkričio 17–19 dienomis Škotijos mieste Glazge (Glasgow) CCEE organizuojamą kasmetinį vyskupų, atsakingų už socialinę komunikaciją, suvažiavimą vyks vysk. K. Kėvalas.

Pagal Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato pranešimą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija