2016 m. balandžio 15 d.    
Nr. 15
(2183)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Aukos Mišioms – pagalba kunigams

Tarptautinė katalikiška labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“, anksčiau žinoma savo vokišku pavadinu „Kirche in Not“, per šių metų Gavėnią paskelbė naują aukų rinkimo vajų, skirtą padėti kunigams, tarnaujantiems persekiojamose Bažnyčiose.

Organizacija paragino savo rėmėjus ir visus tikinčiuosius aukoti šv. Mišioms, kurias aukoja kunigai, tarnaujantys sunkiomis sąlygomis tose šalyse, kur krikščionys persekiojami, suvaržyta religijos laisvė ar bendros gyvenimo sąlygos yra labai sunkios ir vietiniai gyventojai savo aukomis nesugeba išlaikyti savo kunigų.

Kai kuriose Vakarų šalyse kunigų išlaikymo klausimas išspręstas atitinkamais susitarimais su valstybe. Maža dalis valstybės surenkamų mokesčių skiriama religinių bendruomenių išlaikymui, mokami atlyginimai kunigams bei kitiems bažnytinių institucijų darbuotojams. Tačiau daugumoje šalių kunigai išlaikomi tikinčiųjų aukomis. Tai – visų pirma vadinamosios „Mišių stipendijos“ – aukos, kurias tikintieji aukoja kunigui už jų prašymu aukojamas šv. Mišias.

„Kirche in Not“ paragino jai siųsti tokias aukas už šv. Mišias, o labdaros organizacija tuos pinigus siunčia stokojantiems kunigams, kurie aukoja šv. Mišias aukotojų nurodytomis intencijomis.

„Kirche in Not“ paskelbė tokios pačios akcijos, vykdytos 2014 metais ataskaitą. Užpernai buvo paaukota 1 219 063 šv. Mišioms. Jas aukojo 35 214 kunigų, taigi šios akcijos metu paramą gavo maždaug kas vienuoliktas kunigas pasaulyje. Dauguma paramą šv. Mišių stipendijomis gavusių kunigų (beveik 40%) tarnauja Afrikoje.

Pagal Vatikano radiją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija