2016 m. balandžio 15 d.    
Nr. 15
(2183)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Dievo Gailestingumo šventė

Maldos į Dievo Gailestingumą
grupės nariai su viešniomis
seserimis benediktinėmis

TYTUVĖNAI. Maldos Į Dievo Gailestingumą grupė vėl organizavo Dievo Gailestingumo šventę. Dar 2015 metų pabaigoje popiežius Pranciškus kvietė „niekada nesitenkinti tuo, kas matoma tik išorėje, bet visada žiūrėti į širdį. Nė vienas žmogus negali būti atskirtas nuo Dievo Gailestingumo. Visi privalo žinoti kelią, kuris veda pas Gailestingąjį Tėvą, ir Bažnyčia visiems turi būti svetingi namai“. Kaip sakė popiežius Pranciškus, Gailestingumo metus „švęsime apmąstydami Viešpaties žodžius: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36).

Tokiomis intencijomis vyko ir šv. Mišios, kurias aukojo Tytuvėnų klebonas kun. Rimantas Žaromskis. Visą iškilmingą šventę sumanė maldos grupės vadovė Rozalija Rimkutė, sesuo Bernadeta OSB. Ji dar pasikvietė penkias pagalbininkes vienuoles benediktines iš Kauno. Jų giedojimas nuskaidrino liturgiją.

Po šv. Mišių šventės dalyviai rinkosi į Piligrimų centro Muziejaus salę. Čia vyko sakralinės muzikos koncertas. Sesuo Celina smuikavo bei buvo pagrindinė kantorė, sesuo Pija – kankliavo bei grojo gitara, sesuo Emanuelė giedojo, grojo gitara, naujokė Benedikta giedojo, muzikavo ir sesuo Gabrielė. Pastaroji kreipėsi į susirinkusiuosius, klausdama, ką jiems reiškia gailestingumas. Ar tik nuo šių metų apie jį prakalbome? Į klausimus pati ir atsakė, jog Dievo Gailestingumas buvo visada. Jo istorija prasideda Senajame Testamente ir tęsiasi Naujajame. Per meilę kiekvienam žmogui Dievas dovanoja save, savo ištikimybę bei Gailestingumą. Sesuo Gabrielė yra teologijos mokslų daktarė, VDU KTF lektorė, tad savo pamąstymus apie Dievo Gailestingumo apraiškas kasdieniame gyvenime patvirtino ir Šventojo Rašto istorijomis, ir gyvenimiškais pavyzdžiais.

Po koncerto bei ses. Gabrielės įžvalgų apie Dievo Gailestingumą visi bendraminčiai kalbėjosi, bendravo prie puodelio arbatos, aptarė paskaitos momentus. Šventę baigė Rozalija Rimkutė. Už meninę programėlę bei trumpą paskaitą ji dėkojo seserims benediktinėms, už šv. Mišių auką – klebonui, už palaikymą – miestelio seniūnui Romui Čerkauskui, už patalpas ir maisto paruošimą – Piligrimų centro darbuotojams. Be abejo, padėkojo ir gausiai į šventę susirinkusiems maldos grupės nariams, linkėjo, kad Dievo Gailestingumas apglėbtų visus.

Bronislava Buchienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija