2016 m. balandžio 15 d.    
Nr. 15
(2183)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Džiugi parapijiečių bendrystė švenčiant Atvelykį

Šančių parapijiečiai šventoriuje
švenčia Atvelykį

Klebono kun. Virginijaus
Birjoto sveikinimo žodis

ŠANČIAI. Atvelykio sekmadienį Švč. Jėzaus Širdies parapijoje penktą kartą buvo švenčiama Dievo Gailestingumo šventė. Nuo ankstyvo ryto buvo puošiamas šventorius, ruošiama scena, vaišių stalas, o gerą orą dovanojo Dievas. Tuo pasidžiaugė ir atvykusi į šventę seimo narė Vida Marija Čigriejienė.

Šventė prasidėjo malda: prieš 10 val. šv. Mišias bažnyčioje buvo kalbamas Gailestingumo vainikėlis. Po šv. Mišių klebono kun. Virginijaus Birjoto sveikinimo žodžiu šventoriuje pradėta meninė ir pramoginė šventės dalis: koncertas, mugė, žaidimai, šokiai, loterija, laužas.

Koncerte savo paruoštus kūrinius rodė svečiai iš Neįgaliojo jaunimo centro, Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ (muzikos studija „Linksmučiai“), pasirodymą parengė M. Valančiaus mokyklos-darželio mokiniai, parapijos jaunimo choras, Vaikų dienos centro auklėtinės, sporto būrelių treneris Artūras ir kiti. Šventės metu vyko mugė: jaunimas pardavinėjo žvakeles ir pačių keptus sausainius. Kartu buvo renkamos aukos kelionei į Jaunimo dienas Krokuvoje. Vyko loterija vaikams ir suaugusiems: visi bilietai laimingi, nes kiekvienas vaikas gavo po šokoladinį skanėstą, o suaugę – Dievo Gailestingumo paveikslėlį. Pagrindinių prizų laimėtojai paskelbti šventės pabaigoje: Keturi vaikai laimėjo išvyką su jaunimu į boulingo klubą, o trys suaugę – vakarienę klebonijoje su parapijos kunigais.

Palaiminus suneštinių vaišių stalą, pramogos tęsėsi: vaikai ant laužo kepė skautišką duonelę, žaidė, minė mįsles, keliavo vadovės Rolandos paruoštais labirintais, rideno margučius. Visi norintys šoko, bendravo, šildėsi karitiečių išvirta arbata ir ilgai negalėjo išsiskirstyti.

Kai jau visų savanorių bendru rūpesčiu ir pagalba buvo sutvarkyta šventės vieta (sunešti stalai, kėdės, suplauti indai), paskutiniai šventoriaus pievoje liko žaidžiantys vaikai: jie vis rideno ir rideno margučius bei futbolo kamuolį...

Pagal sanciuparapija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija