2016 m. balandžio 15 d.    
Nr. 15
(2183)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Pasvalio maldininkai Vilniuje

Balandžio 3-iosios, sekmadienio, rytą grupelė ištvermingiausių Pasvalio maldininkų rinkosi aikštelėje prie Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios. Visi ruošėsi vykti į Vilnių – Dievo Gailestingumo iškilmes. Autobusiukas, kurį vairavo geradaris ūkininkas iš Girsūdų (Pasvalio r.) Petras Karoblis, netrukus pajudėjo sostinės link. Autobusiuku, lydimi Rožinio maldos, Gailestingumo vainikėlio, riedėjome į Vilnių. Kartu vyko buvusio Vilniaus vyskupo Antano Juozapo Audzijonio giminaitis Ramutis Audzijonis. Diskutavome apie šio vyskupo atminimo įamžinimą jo tėviškėje – Telžių kaime (Skrebotiškio parapija). Su malda kelias sutrumpėjo – dar ankstoką rytą pasiekėme Vilnių.

Grožėjomės miestu, gamta. Trumpam sustojome prie didžiausių ir moderniausių pastatų, Europos aikštės, mūsų katalikybės širdies Arkikatedros bei Gedimino aikštės. Aplankėme Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią. Čia dalyvavome šv. Mišių aukoje. Stabtelėjome prie gotikinio stiliaus puošmenos Šv. Onos bažnyčios bei Bernardinų vienuolyno. Aplankėme Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną. Ją pagarbinamome rožinio malda bei tyliais pamąstymais. Paskui užsukome į Šv. Teresės bažnyčią, dalyvavome šv. Mišiose lenkų kalba. Tada išskubėjome į Gailestingumo šventovę.

Prie Dievo Gailestingumo šventovės buvo susirinkusi didelė maldininkų minia iš visos Lietuvos, pamatėme piligrimų ir iš užsienio. Čia dalyvavome trejose šv. Mišiose. 12 valandą pagrindines šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Po šių šv. Mišių aplankėme Šv. Dvasios bažnyčią Dominikonų gatvėje. Čia pamaldos vyksta lenkų kalba. Nuoširdžiai pasimeldę, suklaupėme ir prie Šv. Antano. Padėkojame Jam už sveikatą, išskubėjome į Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią netoli Vilniaus kunigų seminarijos. Pasimeldę joje, aplankėme dvasininkų kapus ir sukalbėjome maldą už mirusius, ėjome Kalvarijų kalnus, grožėjomės Kalvarijų panorama.

Po to vėl grįžome į Dievo Gailestingumo šventovę. Čia pamatėme nemažai maldininkų, vienuolių, ypač jaunimo iš įvairių pasaulio šalių: Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Azijos bei Afrikos žemynų valstybių. 17 valandą šv. Mišias anglų kalba aukojo Vilniaus arkivyskupas G. Grušas. Vyko televizijos transliacija į JAV ir daug kitų pasaulio šalių įvairiausiuose žemynuose. Žiūrovai galėjo ne tik pamatyti Gailestingumo šventės iškilmę Vilniuje, bet ir stebuklingą Gailestingumo paveikslo šviesą bei pajusti Dievo malonę...

Pasibaigus šv. Mišioms, pasvaliečiai dar neskubėjo iš Gailestingumo šventovės, bet suklaupė maldai, todėl į namus grįžo jau gerokai sutemus, parvežė savo artimiesiems Dievo Meilės ir Gailestingumo spindesį.

Vlada Čirvinskienė,
Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio draugijos vadovė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija