2016 m. balandžio 15 d.    
Nr. 15
(2183)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Piligriminis žygis Alytus–Pivašiūnai

Greitai bėga laikas ir jau balandžio 23 dieną – tradicinis piligriminis žygis Alytus–Pivašiūnai. Žygio tema, kaip ir Pasaulinių Jaunimo dienų, kurios vyks Krokuvoje, – „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo (Mt 5, 7)“. Žygis skirtas Gailestingumo metams, Pasaulinėms Jaunimo dienoms ir Gyvybės dienai paminėti. Kaip ir ankstesniais metais šis žygis – tik viena iš projekto “Stipri šeima – tvirta tauta“ sudedamųjų dalių. Todėl kviečiame keliauti šeimas, jaunimą, silpnus, stiprius, mažus, didelius, jaunus, senus, tikinčius ir netikinčius, gailestingus ir nerūpestingus – VISUS!

Renkamės prie Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios 7.30 val., iš ten 8 val. išeisime į Venciūnus, ten 10 val. aplankysime koplytėlę, bendruomenės centre pusryčiausime, išeisime apie 10.45 val., eisime pro Židonis (11.35 val.), pietausime Kalesninkų girioje 13–14 val., praeisime Skraičionis apie 15 val., nuo Junčionių 15.30 kviečiame prisijungti šeimas ar mokytojus su mažais vaikais, nes bus likę 8,5 km iki Pivašiūnų kryžių kalnelio, kur atnešime ir pastatysime naują ąžuolinį kryžių visų dalyvių intencijomis.

Mūsų žygis – vos 30 kilometrų, tai yra nedaug, palyginus su rimtesniais išmėginimais, kai per dieną nueinama 50 ar 60 km. Tačiau prisijungti galima ir nuo Venciūnų, Kalesninkų, Skraičionių ar Junčionių, jei kam nors taip patogiau, ypač iš tolimesnių gimnazijų ar mokyklų. Prašome apie tai informuoti, registruojantis tel. 8 616 81179 (Audronė) ar 8 698 55971 (Rita). 15 val. veš autobusas nuo Šv. Angelų Sargų bažnyčios, rinktis prie Laiminančio Kristaus skulptūros, Alyvų takas 9.

18 val. Pivašiūnų šventovėje – padėkos šv. Mišios. Po šv. Mišių – linksmoji dalis vaikams ir jaunimui – koncertas ir šokeliai, linksmins Braziulių šeima iš Kauno.

21 val. bažnyčioje bus išstatytas Švenčiausias Sakramentas garbinimui ir adoracijai per naktį. Vargonuos Liauda Vaitkūnaitė. Kviečiame adoracijai ir nedalyvavusius žygyje. Sekmadienį 8 val. bus aukojamos Šv. Mišios ir po pusryčių – išlydėjimas į namus.

Žygyje sielovadai patarnaus kunigai, bus galima atlikti išpažintį ar pasikalbėti. Verta susipažinti ir su bendrakeleiviais, su kuriais kelionė suves. Žygyje ruošiasi dalyvauti Butrimonių, Pivašiūnų, Jiezno, Daugų, Simno, Alytaus Šv. Benedikto, Jotvingių, Adolfo Ramanausko-Vanago, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus , Merkinės Vinco Krėvės-Mickevičiaus ir kitų gimnazijų, Šaltinių, Piliakalnio, Punios, Balbieriškio bei kitų pagrindinių mokyklų mokiniai ir mokytojai, Makniūnių daugiafunkcinio centro atstovai, šeimos, jau užsiregistravo talkinti daugiau kaip 30 žygio savanorių ne tik iš Alytaus apskrities, bet ir iš Vilniaus, Kauno.

Visa žygio informacija Facebook puslapyje Piligriminis žygis Alytus–Pivašiūnai „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“.

Laukiame atvykstant piligrimo Jokūbo Viliaus Tūro, kuris pėsčiomis vienas nukeliavo iš Vilniaus į Santjago de Kompostelą. Pacituosiu kelias mintis iš jo knygos „Sapnuoju, kad einu“:

„...norėčiau pasidalyti kai kuriomis savo ilgos kelionės įžvalgomis ir stipriai išgyventomis sielos būsenomis. Kalbu ne apie kokią kelionę šiuolaikinėmis greitaeigėmis transporto priemonėmis, o apie keliavimą tarsi meditaciją. Apie tokią mūsų laikų prabangą, kai neskubiai eidamas aplenki pakelės pušeles ir savas mintis, kai gali šiaip sau, be būtino reikalo užversti galvą į dangų ir žvilgsniu vytis laisvūnus paukščius. Atsidurti tyruose laukuose, plačiai įkvėpti pilna krūtine, netrukdomas stebėti ir stebėtis. Išsilaisvinti nuo to, ką esi sukaupęs, ir įgyti tą, ko neturėjai“.

Audronė Anušauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija