2016 m. rugsėjo 9 d.    
Nr. 33
(2201)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Katedros pamatų pašventinimo sukaktis

Istorinį faktą liudijanti lenta
Katedros išorinėje sienoje, už didžiojo
altoriaus, ne dažnai pastebima

Vilkaviškio Katedra švyti
bei puošia miestą ir naktį
Autorės nuotraukos

VILKAVIŠKIS. Vėlyvą rugpjūčio 25-osios vakarą į Švč. Mergelės Apsilankymo Katedrą plūdo žmonės. Čia vyko koncertas, skirtas katedros pamatų pašventinimo 25-mečiui paminėti (1991 m. rugpjūčio 25 d. Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis į šios šventovės pamatus įmūrijo kapsulę su jos istorija, projektu ir statytojų vardais, kartu su ganytojais Sigitu Tamkevičiumi ir Juozu Preikšu pamatus pašventino). Gausiai susirinkusius vilkaviškiečius ir rajono gyventojus pasveikino rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Mintimis apie atkurtos Lietuvos valstybės nepriklausomybės pradžioje kilusią idėją atstatyti karo metais apgriautą ir pokariu sunaikintą vyskupijos Katedrą dalijosi vilkaviškietis Albinas Kurtinaitis. Jis akcentavo šios šventovės statybose ypatingai didelį darbą atlikusio Vilkaviškio dekanato dekano, parapijos klebono prel. Vytauto Gustaičio vaidmenį ir pakvietė susirinkusius sutartinai triskart tarti „Ačiū“. Renginio vedėja, mokytoja, dekanato šeimos centro savanorė Lina Skaisgirienė vardijo faktus apie Katedros atstatymo istoriją ir kvietė pasivaikščioti po baltais jos skliautais su muzikos garsais.

Sakraliosios muzikos kūrinius atliko operos solistai Edmundas Seilius ir jo žmona Kristina Zmailaitė, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė. Ji prisipažino, jog tarybiniais laikais Vilkaviškyje lankydavosi gana dažnai – juk čia daug metų klebonavo jos dėdė kunigas Juozas Preikšas (vyskupu konsekruotas 1984 metais).

Profesionalius scenos meistrus keitė kylančios Vilkaviškio miesto „žvaigždutės“ – įvairių konkursų laureatai Emilija Finagėjevaitė ir Marius Kijauskas bei kiti jaunieji vokalinės studijos „Akimirka“ atlikėjai. Jų mokytoja – vilkaviškietė Edita Linkevičienė.

Po vėlyvo koncerto klausytojai neišėjo į tamsą ir neskubėjo skirstytis, nes jie galėjo grožėtis pagal ką tik įgyvendintą projektą apšviesta Katedra.

Rugpjūčio 28 dieną, sekmadienį, Sumos šv. Mišias už gyvus ir mirusius Katedros statytojus aukojo dekanas prel. V. Gustaitis ir svečias – Sasnavos parapijos klebonas, vyskupijos „Carito“ direktorius kun. Arvydas Liepa. Į šią iškilmingą šv. Mišių auką susirinko daug mažiau žmonių nei į prieš kelias dienas bažnyčioje surengtą koncertą. Tiek dekanas prel. V. Gustaitis šv. Mišių įžangoje, tiek pamokslavęs kun. A. Liepa pabrėžė, kad, kaip šio didingo pastato – Katedros – negalima įsivaizduoti be tvirtų pamatų, taip ir mūsų tikėjimo be vienintelio pamato – Kristaus. Jis turėtų būti mūsų gyvenimo uola, kertinis akmuo, ištiesiantis ranką vedlys, patikimai parodantis kelią ir savo malonę įvairiose situacijose.

Su Katedros pamatų pašventinimo sukaktimi po šv. Mišių prel. V. Gustaitį su gėlėmis pasveikino parapijos „Carito“, Marijos legiono atstovės.

Vilkaviškio Švč. Mergelės Apsilankymo bažnyčia buvo statoma 1870–1881 metais, tuo metu buvo puošniausia šventovė Seinų vyskupijoje. Įkūrus Lietuvos bažnytinę provinciją ir Vilkaviškio vyskupiją, bažnyčia tapo Katedra. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje buvo apgriauta, o 1954 metais sovietinės valdžios iniciatyva apgriuvęs statinys visai sunaikintas, plytos sumūrytos į gyvenamuosius namus, pamatai užpilti žemėmis, įrengtas miesto skveras.

1991 metais prof. Vytauto Nasvyčio vadovaujama architektų grupė, vysk. Juozo Žemaičio Vilkaviškio klebonu paskirtas kun. V. Gustaitis ant atkastų ir sutvirtintų pamatų ėmėsi Katedros atstatymo darbų. Jiems vadovavo statybininkas inžinierius Alfonsas Minelga. Tikinčiųjų, vyskupijos ir rėmėjų iš užsienio lėšomis Katedra atstatyta 1998 metais. Tų metų liepos 11 dieną šventovę konsekravo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis. Kasmet liepos 11-ąją švenčiami Katedros pašventinimo atlaidai. Katedros statybos rūpesčių naštą atlaikiusiam dekanui klebonui V. Gustaičiui buvo suteiktas garbės prelato vardas.

Birutė Nenėnienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija