2016 m. rugsėjo 9 d.    
Nr. 33
(2201)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Mirė „Lietuvos aido“ vyr. redaktorius ir leidėjas

Rugpjūčio 27 dieną mirė „Lietuvos aido“ vyr. redaktorius ir leidėjas Algirdas Pilvelis. Jis gimė 1944m. kovo 4 d. Lazdijų rajone, Babraunynkų kaime. 1962 metais baigė Alytaus muzikos chorvedžių kursus, 1963 metais – Simno vidurinę mokyklą. Būdamas 19 metų praėjo dirbti Intos akmens anglių šachtoje šachtininku. Iš 3000 tuo metu dirbusių šachtininkų buvo jauniausias. Grįžęs į Lietuvą studijavo Kauno politechnikos institute. 1966–1969 metais dirbo inžinieriumi Kauno „Raudonojo spalio“ batų fabrike. Vėliau nusprendė keisti specialybę ir baigė Vilniaus universitete Istorijos fakultete bibliotekininkystę. Humanitarinių mokslų siekė, nes nuo jaunų dienų grojo įvairiais muzikos instrumentais, daug fotografavo. Greitai tapo profesionaliu fotografu. Dirbo fotografu žurnaluose „Statyba ir architektūra“, „Kooperatininkas“, kituose spaudos leidiniuose. Buvo vienas iš Lietuvos meno fotografijos draugijos įkūrėjų. Fotografijos parodas rengė Lietuvoje ir užsienyje. Jo meninių fotografijų yra pirmuose „Lietuvos fotografijos“ albumuose. Jis įtrauktas į žymiausių pasaulio fotografų enciklopediją per visą 150 metų fotografijos istoriją (1989). Nuo 2000 metų buvo dienraščio „Lietuvos aidas“ vyr. redaktorius, leidėjas, vėliau – ir savininkas. Parengė knygas apie politiką: „Lietuva politinėje bedugnėje“, „Bestuburių perversmas“, „Lietuva be kaukės“. „Lietuvos aide“ paskelbė kelis šimtus straipsnių politikos temomis, daug eilėraščių. Su savo kūryba dalyvavo žurnalistų poezijos knygoje „Sušvieski, saule“ (2014). 1996 metais įkūrė Lietuvos reformų partiją. 2004 ir 2009 metais dalyvavo Lietuvos prezidento rinkimuose. 2009 metais Vilniuje vykusiame partijos suvažiavime išrinktas Lietuvos reformų partijos garbės pirmininku.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija