2016 m. rugsėjo 9 d.    
Nr. 33
(2201)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Susitiko motinos, besimeldžiančios už vaikus

Maldos grupelės susitikimas
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės parapijos namuose

Druskininkų Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčioje

Druskininkų maldos grupelė „Motinos maldoje už vaikus“ šventė šeštąjį savo veiklos gimtadienį.

Šį judėjimą 1995 metais Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronika Viljams su svaine Sandra. Po ilgų maldų jos suprato, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas į grupeles melstis už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai judėjimas kirto šalių ir tikėjimo konfesijų ribas. Lietuvoje jis prasidėjo prieš 16 metų. „Motinos maldoje“ nėra organizacija ar bendrija – juk visame pasaulyje daug moterų, motinų kenčia. Jos susirenka po dvi ar tris savo namuose ir dalijasi skausmu. Grupelėje skaitomos maldos. Tai – motinos širdis, kalbanti Jėzui. Įdomu, kad visame pasaulyje meldžiamasi ta pačia malda už mūsų vaikus. Ji niekada nesustoja lygiai kaip ir laikas. Popieriaus apskritimas, ant kurio besimelsdamos moterys užrašo savo vaikų vardus, simbolizuoja motinos meilę, kuri neturi pradžios ir pabaigos. Dažnai motinos nerimą dėl vaikų laiko širdyje, nes apie tai kalbėti sunku. Šie susitikimai – saugi vieta, kur galima išsipasakoti ir savo skausmą paaukoti Jėzui (susitarta, kad nė vienas pasakojimas nepasklis toliau), žinant, kad motinos viena kitą supras ir palaikys maldoje.

Liepos 30-ąją į Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos namus paminėti gražią sukaktį susirinko moterys iš aplinkinių miestelių ir kaimelių: Viečiūnų, Ratnyčios, Leipalingio, Perlojos, Žilinų, Puodžių, Merkinės, Alytaus, Daugų, Pilviškių, Pivašiūnų, Etkūnų. Buvo svečių net iš Panevėžio – susirinko daugiau kaip 60 moterų. Kun. Kęstutis Masevičius aukojo šv. Mišias. Jis pasveikino susirinkusias maldininkes tardamas, kad Motinų malda yra labai galinga, gali pakeisti pasaulį. Daugelis motinų būgštauja dėl savo suaugusių vaikų, vis dar jaučia atsakomybę dėl jų elgesio. Nors vienintelė atsakomybė už suaugusius vaikus yra ta, kad būtume su jais tuomet, kai jiems to reikia, mylėtume juos, patartume jiems ir melstumės už juos. Reikia suteikti jiems laisvę, nors tai kartais motinoms yra labai sunku, bet reikia pasitikėti Viešpačiu ir tarti Jam: „Aš daugiau nieko negaliu padaryti, bet Tu viską gali“. Besimelsdamos mamos prisimena ne tik gyvus šeimos narius. Jos meldžiasi už abortų, persileidimų metu žuvusius kūdikėlius. Yra daugybė liudijimų, kad ši malda veikia. Vaikai paliko narkotikus, alkoholį, nusikaltimus ir kitokias negeroves. Viskas vyksta Dievo numatytu laiku. Ne visada situacija pasikeičia iš karto. Dažnai kinta ne situacija, o santykis su ja, širdies nusiteikimas ją priimti, požiūris į ją. Keičiasi motinos, nurimsta, mažiau jaudinasi dėl vaikų ir dėl ateities – juk viskas yra Dievo rankose. Gera žinoti, kad daug motinų pasaulyje meldžiasi už savo ir viso pasaulio vaikus, meldžiasi ištisą parą, nes skirtingomis laiko juostomis su laiku per pasaulį juda ir malda. Moterys dalinosi maldos patirtimi, meldėsi, giedojo ir vaišinosi gardumynais, kuriuos renginiui padovanojo R. Pankevičienės įmonė, „Spa Vilnius“, restoranas „Senasis Nemunas“.

Po agapės renginio dalyvės buvo pakviestos į gidų grupės „Artelė“ spektaklį-teatralizuotą ekskursiją „Pasaulis, kaip didelė simfonija...“ Muziejaus sodelyje sutiktos M. K. Čiurlionio „seserys“ Valerija ir Jadvyga vaizdžiai pasakojo apie talentingą brolį, kitus šeimos narius ir pakvietė žiūrovus pasivaikščioti Čiurlionio takais... Visi patraukė į miestą. Sutiktų panelių Kersnurskyčių, miestiečių ir kitų personažų pasakojimai sugrąžino į laiką, kuomet gyveno ir kūrė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Moterys išvyko į namus ne tik sustiprėjusios dvasia, bet ir pilnos emocijų. Visos nuoširdžiai dėkoja Vidai Šuliauskienei, subūrusiai jas maldai. Jos įkurtų ir palaikomų grupelių kasmet vis daugėja. Per šešerius metus Vidos dėka Dzūkijoje susibūrė apie 30 tokių maldos grupelių. Vis daugiau moterų išgirsta Dievo kvietimą melstis už savo vaikus maldos grupelėje „Motinos maldoje už vaikus“. Nėra didesnės pagalbos vaikui, stiprinant jo žingsnius Žemėje, tik motinos malda!

Angelė Paulėkaitė,
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos namų administratorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija