2016 m. spalio 14 d.    
Nr. 38
(2206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Bibliotekų metai

Unikali knyga apie mažytį kaimą

Rūta Averkienė

Žurnalistė Marija Valuckienė su knyga
„Radyščius. Giminių medžių sodas“

VARĖNA. Viešojoje bibliotekoje pristatyta kraštietės, švietimo darbuotojos, žurnalistės Marijos Valuckienės knyga „Radyščius. Giminių medžių sodas“. Nedidelis kaimelis Merkinės seniūnijoje įamžintas solidžia daugiau kaip tūkstantį puslapių turinčia knyga. Ji yra unikali, nes – kolektyvinio darbo vaisius, autentiška, nes yra daugybė pasakojimų „iš pirmų lūpų“.

Knygą apie savo gimtąjį Radyščiaus kaimą pristačiusi autorė M. Valuckienė sakė, jog penkerius metus rašyta knyga – bendras jos ir kaimo gyventojų kūrybos vaisius. Pasak autorės, knygą apie gimtąjį kaimą sumanė rašyti dėl to, kad jis turi gražią istoriją, tačiau, deja, kaip ir dauguma Lietuvos kaimų, yra nykstantis. Be to, jautė pareigą ateities kartoms palikti rašytinį kaimo paminklą. „Kai matai, kaip sparčiai kaimas mažėja, pasidaro labai liūdna. 1990-aisiais jame gyveno 300 gyventojų, 1962-aisiais – 222, o dabar – tik 42. Iš jų – tik du mokiniai ir trys studentai“. Autorė sakė norėjusi, kad savo giminės istoriją papasakotų arba ją užrašytų patys žmonės. Iš šių pasakojimų galima susidarytų aiškų vaizdą, kaip Radyščiuje gyvenimas tekėjo nuo XIX amžiaus pradžios iki šių dienų. „Negailestingai laikas bėga, viską nusinešdamas į užmarštį... Kad taip neatsitiktų su Radyščiaus kaimu, buvau paskatinta parašyti knygą, ir tai būtų mano skola kaimui, kuriame gimiau ir 13 metų augau, mokiausi, bendravau su kaimo žmonėmis ir tikėjausi geresnio gyvenimo nei mano tėvų ir kitų šio kaimo žmonių... Skaitytojų dėmesiui pateikiama knyga nėra mokslinis darbas. Tačiau aš norėjau, kad knygoje pateiktos Radyščiaus kaimo gyventojų gyvenimo istorijos būtų tikros. Rengiant knygą talkino 170 kaimo gyventojų arba jau kitur apsigyvenę jų vaikai ir vaikaičiai“, – kalbėjo M. Valuckienė.

Knygoje pagal žmonių pasakojimus, archyvinę medžiagą bei kitus spausdintus šaltinius aprašyta Radyščiaus kaimo ir jo aplinkos geografinė bei istorinė padėtis. Radyščiuje gyvenusių ar gyvenančių šeimų aprašymai pateikti abėcėlės tvarka. Knygoje gausu autentiškų fotografijų, kurias skelbti sutiko šeimų atstovai. Pateikiami sudaryti kiekvienos giminės (pagal vardus) genealoginiai medžiai.

Knyga gali būti įdomi ne tik Radyščiaus kaimo gyventojams ar jų giminėms. Leidinyje apžvelgti Varėnos rajono, Merkinės seniūnijos, Liškiavos parapijos, Liškiavos kolūkio istoriniai momentai, suteikiama žinių apie aplink esančius įsimintinus objektus: Dzūkijos nacionalinį parką, Liškiavos pagrindinę mokyklą, Radyščiaus pradinę mokyklą. Knygoje išspausdinti kaime dainuojamų dainų tekstai, buitinėje kalboje vartojami žodžiai, du tekstai, parašyti vietine dzūkų tarme bei kaime gimusių žmonių parašyti eilėraščiai.

Varėnos rajono savivaldybės mero patarėjas Jonas Kleponis, kuris, kaip pats sakė, vaikystės ir jaunystės metus praleido gražiose Radyščiaus kaimo ir gretimose apylinkėse, padėkojo autorei už labai prasmingą gimtinės įamžinimą.

Knygos pristatyme dalyvavusi dr. Leonilija Perminienė sakė, jog M. Valuckienės knyga – puikiausias rašytinis paminklas ne tik Radyščiaus kaimui ir jo žmonėms, bet ir visiems dzūkams. „Marija jautė pareigą savo gimtinei ir ją atliko labai puikiai. Juk Tėvynė susideda iš tėviškių. Jeigu taip pareigą savo tėviškei jaustų visi, tuomet mūsų Lietuva būtų daug gražesnė“.

Žurnalistė Aldona Žemaitytė sakė, kad Radyščiaus kaimo žmonės yra laimingi, nes yra įsiamžinę solidžioje knygoje. Ji pasidžiaugė, jog Radyščiaus kaimas išsaugojo savo pavadinimą ir nepateko į sovietmečiu lietuvinamų kaimų pavadinimų sąrašą. A. Žemaitytė linkėjo knygos autorei sveikatos ir sėkmės kūryboje.

Merkinės seniūnijos seniūnas Gintautas Tebėra, sveikindamas M. Valuckienę su knygos pristatymu, sakė tikįs, kad šios knygos pasirodymas gal įkvėps ir kitus parašyti knygas apie savo gimtuosius kaimus.

Gražiomis dzūkiškomis dainomis knygos autorę bei visus renginio dalyvius pasveikino Nedzingės ansamblis, vadovaujamas Vandos Mockevičienės.

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija