2016 m. spalio 14 d.    
Nr. 38
(2206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio–Krekenavos dekanate

Šv. arkangelo Mykolo atlaidai

Vaikai, mokytojų, auklėtojų
ir tėvelių padedami, šventoriuje
ir miesto aikštėje suklojo
ryškiaspalvius rudeninius kilimus
ir daržovių kompozicijas

Kepami blynai

Mažieji gimnazijos šokėjai
atliko lietuvių liaudies šokius

Dievo Tarnaitės Marijos Kazimieros
Kaupaitės portretas bažnyčioje

RAMYGALA. Pirmąjį spalio sekmadienį čia vyksta tradiciniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai, o šiemet buvo paminėtos ir pirmosios Garbingosios Dievo Tarnaitės Marijos Kazimieros Kaupaitės relikvijų atvežimo metinės. Nors nuo ankstaus ryto smarkiai pliaupė lietus, bet į pamaldas parapijiečiai rinkosi jau besigiedrinant dangui. Atlaiduose dalyvavo ir šv. Mišias aukojo kun. jubil. Albinas Pipiras iš Pušaloto, Krekenavos Bazilikos rektorius kun. Gediminas Jankūnas, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras kun. Egidijus Tubelis. Prieš pagrindines šv. Mišias seserys kazimierietės vadovavo rožinio maldai. Baigiantis šv. Mišioms klebonas g. kan. Edmundas Rinkevičius su Angelų Sargų diena pasveikino ką tik pradėjusią Ramygalos nuovadoje dirbti inspektorę. Išskirtinio dėmesio sulaukė gimnazijos mokiniui Mantui Volkovui klebono įteikta padėka už gyvybės išgelbėjimą. Tai – mokinys, kuris buvo neabejingas nelaimės ištiktam žmogui, tam reikia ir didelės drąsos, ne tik susikaupti ir tinkamai suteikti pagalbą, bet ir atlaikyti skeptiškus komentarus ar replikas. Klebonas dėkojo ir seserims kazimierietėms iš Pažaislio, kurios savo parama ir malda lydi ramygaliečius. Už bažnyčioje parengtą vaikų dailės darbų parodą dėkota mokytojai Laimai Kiškienei, gimnazijos pradinių klasių mokytojoms – už papuoštą rudeniniais žiedais šventorių. Už bažnyčios altorių papuošimą padėkota floristei Aistei Jagminienei. Po padėkų vyko tradicinis sakralinės muzikos koncertas „Po angelo sparnu“. Norint išgirsti ar pajusti angelus, reikia klausytis muzikos, nes tai – angelų kalba. Šiemet atlaidų dalyviai klausėsi tarptautinių konkursų laureatės, nacionalinės premijos laureatės, operos ir baleto teatro primadonos, LMTA profesorės Irenos Milkevičiūtės, smuikininko, respublikinių bei tarptautinių konkursų laureato, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokyklos mokinio Beno Gocento ir LMTA koncertmeisterės Ramintos Gocentienės atliekamų kūrinių. Koncetrtą vedė Ramygalos kultūros centro meno vadovė Audronė Palionienė.

Nuo seno Mykolinės lietuviams buvusi didelė ir svarbi rudens šventė. Iki jos stengtasi baigti visus darbus, nuimti derlių ir susieiti į vieną būrį pasibūti, pasivaišinti, padainuoti, pašokti. Po šv. Mišių ir sakralinės muzikos koncerto veiksmas persikėlė į šalia bažnyčios esančią Laisvės aikštę, kur apetitą žadino čia kepamų bulvinių blynų kvapas, gerą ūpą kėlė smagi liaudiška muzika, atliekama Ramygalos kultūros centro „Ramgalos“ (vadovas – V. Kazlauskas) ir „Kukalio“ iš Raguvos kultūros centro (vadovas – H. Balčiūnas) kaimo kapelų. Šventę pradėję renginio vedėjai Mykoliukas ir Barbora (Laimutis Raziūnas ir Irena Živilienė) džiaugėsi rudens gėrybių gausa: „Dyvų dyvas nematytas!.. Gyvos daržovės per Ramygalą ritas!..“ – stebėjosi Mykoliukas, kai raudonu kilimu žingsniavo vaikų darželyje „Gandriukas“ užaugintos gėrybės – vaikučiai, papuošti įspūdingais kostiumais. Gimnazistai ir darželinukai, mokytojų, auklėtojų ir tėvelių padedami, šventoriuje ir miesto aikštėje suklojo ryškiaspalvius rudeninius kilimus ir daržovių kompozicijas. Gyventojai atgabeno pačius didžiausius moliūgus, kurie buvo išmatuoti, o pačio didžiausio moliūgo (jo skersmuo siekė net 1 m 64 cm) savininkei Nijolei Krisiūnienei Ramygalos seniūnas Valdas Chirv įteikė didžiausią puodynę. Be dovanų neliko ir Mykolinėse dalyvavę policijos pareigūnai, jiems įteiktas Loretos Kubiliūnienės sukurtas šamotinis angelas sargas. Visokeriopą apsaugą suteiksiantį molinį angeliuką gavo ir patys jauniausi šventės dalyviai: trijų mėnesių Einius Lukoševičius ir keturių mėnesių Adelė Kubiliūnaitė. Netrūko ne tik dovanų, bet ir staigmenų: linijinių šokių kolektyvas „Šokas“ (vadovė – L. Veršelienė) į koncertinę areną įriedėjo linksmuoju traktoriuku, spalvingos bulviakasio moterys, net ir avėdamos aulinukus, grakščiai sukosi šokio ritmu, o vėliau į tą sūkurį įtraukė ir žiūrovus. Šoko ne tik suaugę, bet ir vaikai, R. Rakašienės vadovaujami mažieji gimnazijos šokėjai atliko lietuvių liaudies šokius.

Mykolinės – šventė ne tik sielai, bet ir kūnui, nes be bulvinių blynų ramygaliečiai jos jau nebeįsivaizduoja. Šiemet į šventę atvykę politikai, buvo pakviesti į vieną būrį ir paprašyti pasakyti bulvinių blynų kepimo receptą nuo bulvės paėmimo iki blyno įdėjimo į burną, tačiau užduotis buvo pasunkinta, mat reikėjo paeiliui kiekvienam sakyti tik po vieną žodį. Su šia užduotimi jie, deja, nesusitvarkė, todėl Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, sakydamas sveikinimo kalbą, pabrėžė, koks svarbus yra darnus komandinis darbas. Negalime jam nepritarti, nes be geros komandos ir ši šventė nebūtų tokia turtinga savo puošnumu, programa ir gardžiais blynais. Prie jų gamybos, nuo bulvių atvežimo iki blynų pateikimo, triūsė 21 suaugęs asmuo ir 5 vaikai. Šį komandinį šventės organizavimo darbą atliko Ramygalos kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė, bendruomenės pirmininkė Rasa Marozienė, vargoninkas Mantas Masiokas, seniūnas Valdas Chirv.

Šventė buvo šilta, spalvinga ir maloni, net dangus susirinko savo niūrius debesis, kad galėtume maloniai pasibūti, kaimyniškai pabendrauti. Už aikštės puošybą ir linksmąjį Mykolinių traktoriuką širdingai dėkojame Salvinai ir Alvydui Kievinams. Už įspūdingą Mykolinių šventę dėkojame Ramygalos seniūnijai, parapijai, gimnazijai, darželiui, bendruomenėms, visiems rėmėjams, savanoriams ir padėjėjams.

Audronė Palionienė,
Mantas Masiokas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija