2016 m. spalio 14 d.    
Nr. 38
(2206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Atlaiduose ir maldos, ir giesmės, ir dainos

Svečias kun. Kęstutis
Timofejevas tarp klausytojų
Autorės nuotraukos

Kun. Karolis Petravičius

Kun. Karolis Petravičius koncerto metu

GARGŽDAI. Spalio 2 dieną Šv. arkangelo Mykolo parapija šventė titulinius Šv. arkangelo Mykolo atlaidus. Gargždų bažnyčia dar nauja, nebaigti apdailos, puošybos darbai, tačiau atrodė šventiškai. Visus įeinančius pasitinka šventiškai papuošta Šv. arkangelo Mykolo skulptūra, esanti virš didžiųjų bažnyčios durų. Viduje bažnyčia, arkangelo paveikslas, maldos tekstas „Šventasis arkangele Mykolai, globok, saugok, užtark mus“ papuošti vainikais. Visa tai – nuoširdžių, rūpestingų gargždiškių triūsas, nuopelnai. Tačiau ne visiems patinka tai, kas kilnu, prasminga. Prieš pat atlaidus atsirado piktavalių, kurie sudaužė šventoriuje prie bažnyčios sienos koplytėlėje buvusią Dievo Motinos Marijos skulptūrą. Pikti pragarui tarnaujančiųjų darbai pakenks tik jiems patiems. Koplytėlėje vėl nauja Marijos skulptūrėlė, kurią atlaidų dieną procesijos metu pašventino parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas.

Į Šv. arkangelo Mykolo atlaidus atvyko du svečiai kunigai: kuriamos Vydmantų parapijos klebonas kun. Karolis Petravičius ir Gargžduose dirbęs kun. Kęstutis Timofejevas. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo kun. K. Petravičius, diskusijų ir susidomėjimo susilaukusį pamokslą pasakė Palangos parapijoje dirbantis kun. K. Timofejevas. Gausiai susirinko parapijiečiai, dalyvavo rajono valdžios atstovi. Šventoriuje vyko Eucharistinė procesija, skambiai giedojo didysis bažnyčios choras.

Po pamaldų bažnyčioje vyko muzikinė popietė. Ją vedė kun. K. Petravičius. Jis atsivežė net savo sintezatorių. Nuostabiai skambėjo ir visus žavėjo atliekami daugelio poetų bei kompozitorių kūriniai.

Parapijos klebonas kan. J. Paulauskas nuoširdžiai dėkojo Vydmantų parapijos klebonui kun. K. Petravičiui. Pamaldų dalyviai, klausytojai savo dėkingumą išreiškė gėlių žiedais, gausiais plojimais.

Kazimiera Sipienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija