2016 m. spalio 14 d.    
Nr. 38
(2206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Pakrikštyti devyni parapijiečiai

DAINAVA. Spalio 1 dieną, šeštadienį, minint šventąją Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, 9 Kauno Gerojo Ganytojo parapijiečiai, gyvenantys nepasiturinčiose ir socialinės rizikos šeimose, šventė Krikšto sakramentą. Vaikus ir suaugusiuosius Krikšto sakramentui rengė parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Jis ir vadovavo apeigoms. Kunigas, kreipdamasis į susirinkusiuosius, išreiškė viltį, kad pakrikštytieji nuo šio be galo svarbaus momento pradės naują gyvenimo etapą, verždamiesi gilyn į Dievo glėbį, gilyn į išganymą, į vienybę su Dievu. Kartu kunigas ragino, kad šeimos atnaujintų vienybę su Dievu. Juk po Krikšto svarbu rengtis ir kitų sakramentų priėmimui. Po Krikšto apeigų kunigas pašventino Gailestingojo Jėzaus paveikslėlius ir angelo statulėles, kurie buvo įteikti kiekvienam sakramentą priėmusiam žmogui. Paskui parapijos konferencijų salėje vyko nuotaikinga agapė. Šia švente rūpinosi parapijos „Caritas“ narės, ją surengti padėjo rėmėjai. Ši šventė – puikus besibaigiančių Gailestingumo metų įprasminimas.

Pagal dainavosparapija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija