2016 m. spalio 14 d.    
Nr. 38
(2206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai

MARIJAMPOLĖ. Spalio 2 dieną, gražų pirmąjį mėnesio sekmadienį, tikintieji rinkosi į Baziliką švęsti titulinių Šv. arkangelo Mykolo atlaidų. Jie buvo ypatingesni nei kitais metais, nes kartu vyko padėkos šv. Mišios už birželio 5 dieną šventuoju paskelbtą Stanislovą Papčinskį, kuris XVII amžiuje Lenkijoje įkūrė marijonų ordiną. Atvyko svečias, marijonų kongregacijos vicegenerolas kun. Jozefas Riošas (Joseph Roesch) MIC. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo svečias iš Romos, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC ir kunigai. Procesijoje prieš iškilmių pradžią buvo nešamas naujojo šventojo paveikslas, giedama naujojo šventojo litanija, prašant jo užtarimo. Homilijoje svečias kreipėsi pabrėždamas reikšmę pasauliui ir Lietuvai šv. S. Papčinskiui 1673 metais Lenkijoje, Poznanėje, įkūrus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo marijonų katalikų vienuolių ordiną, kuris veikė daugiausia liaudies tikėjimo stiprinimo, švietimo ir kultūros srityje. Džiugi žinia, kad gimęs beveik prieš 400 metų ir ištikimas savo pašaukimui – tarnauti Dievui ir žmonėms – šis Dievo riteris šiais metais buvo paskelbtas šventuoju. To įvykio liudininkais buvo ir marijampoliečiai, dalyvavę iškilmingoje ceremonijoje Romoje. Prelegentas priminė marijonų ordino stovėjimo ant išnykimo ribos situaciją ir jo paskutinio baltųjų marijonų generolo kun. Vincento Senkaus MIC laišką palaimintajam J. Matulaičiui apie du karstus (vieną laiško autoriui ir antrąjį vienuolių ordinui, kuriame dėl caro valdžios vykdomos politikos bebuvo likęs vienas vienuolis). Taip čia, Marijampolėje, palaimintojo Jurgio pastangomis marijonų ordinas atgimė ir dabar aktyviai dirba įvairiuose pasaulio kraštuose. Homilijoje prelegentas apmąstė tos dienos Šventojo Rašto skaitinius, siedamas juos su jau šv. Stanislovo gyvenimu ir darbais, kai įvyko stebuklai. Jis atgaivino motinos įsčiose jau mirusį kūdikį. Į jį meldėsi ligoninėje mirštanti jauna moteris (nedirbo jos plaučiai, atsisakė ir kiti vidaus organai); ji buvo išgelbėta, ištekėjo ir yra dviejų vaikų motina. Dievui nėra negalimų dalykų! Paskui sakė homiliją svečias apie Šv. Dvasios dovanas, apie tai, kad mes esame silpni, bet pakviesti liudyti Kristų ir mums padeda Šv. Dvasia. Taip Ji padėjo ir šv. Stanislovui įvykdyti jo misiją. Šventajam buvo svarbi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vardo šlovė, kuriam Nekaltojo Prasidėjimo privilegija buvo labai brangi ir kuris, kaip ir jo įkurtas ordinas, apmąsto ir garbina Dievo motiną. Baigdamas pamokslą svečias kvietė ir linkėjo, kad palaimintasis Jurgis Matulaitis kuo greičiau būtų paskelbtas šventuoju. Jis savo tikėjimu, gyvenimu ir darbais nusipelnė šio vardo, o mums reikia melstis ir tikėti. Dievas padarys stebuklą!

Iškilmės baigėsi procesija apie Baziliką.

Vida Mickuvienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija