2016 m. spalio 14 d.    
Nr. 38
(2206)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kitokios būties toliai

Gargždų choras prie šv. Jono Pauliaus II
paminklo Šiluvoje

Šventovė – tarsi dangus žemėje, buvo sakoma senovėje. Čia atsiskleidžia dieviškoji esybė, įvyksta mistiškas žmogaus ir Dievo susitikimas. Šventovėje tam padeda architektūra, statinio vidaus įranga, bažnytiniai reikmenys, dvasininkų apranga. Žmogus čia nurimsta, įsižiūri į „kitokios būties tolius“ (A. Belovas). Šventovės nuo seniausių laikų jungė žmones. Čia susiliejo į vieną visumą žmogaus troškimas prisiliesti prie dieviškumo ir jo žemiškoji kasdienybė, t.y. praktiškieji siekiai. Į Dievo namus einama klausyti ir giedoti šlovinimo himnų, aukoti, kartu čia liejasi begaliniai prašymai, maldavimai, meldimai: ilgo ir laimingo gyvenimo, gero derliaus, išgijimo, patarimo, apsaugos nuo įvairių negandų...

Šventėme Gailestingumo jubiliejų


Tradicija, žadinanti atmintį

Grupė renginio dalyvių (iš dešinės):
bendruomenės pirmininkas Alfonsas
Vitkauskas, naujų knygų autoriai –
Scholastika Kavaliauskienė, Romaldas
Zabulionis ir Emilija Krušinienė,
kun. Kazimieras Skučas, renginio
vedėja Dalia Kazlauskienė,
sesuo vienuolė Emanuelė
ir kraštietis Albinas Šeškevičius

Spalio 1 dieną Prienų rajono, Balbieriškio seniūnijos, „Vidupio“ kaimų bendruomenė, vadovaujama iniciatyvaus pirmininko Alfonso Vitkausko, surengė jaudinančią tradicinę šventę, kurios metu deramai paminėtas 131-asis kraštiečio, prieškario Lietuvos dvasininko ir politiko, žemės ūkio ministro, prelato Mykolo Krupavičiaus (1885 10 01–1970 12 04) gimtadienis, kitų krašto šviesuolių sukaktys, palydėta vasara.

Prie įvairiomis spalvomis žydinčių jurginų gyvatvorės puikavosi ūkininko Sigito Karaliaus iš Pivašiūnų seniūnijos Žemaitėlių kaimo atvežta dekoratyvinių vištų paroda. Kinijos šilkasparnius, Turkijos sultones, JAV vandotus ir kitas puošnias višteles kalbino vaikai ir suaugusieji. Prie Švč. Mergelės Marijos skulptūros moterys kalbėjo rožinį. Prie paminklo, skirto prel. M. Krupavičiui ir kraštietei pedagogei Danutei Zieniūtei atminti, išsirikiavo tautiniais drabužiais pasipuošę Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokinukai, kraštiečiai. Romas Kariniauskas, žalgiriečio Aido tėtis, įžiebė aukurą. Istoriko Rymanto Sidaravičiaus pažadintas sugaudė prel. M. Krupavičiaus garbei skirtas varpas. Skambėjo „Tautiška giesmė“. Lietuvos, ES ir „Vidupio“ vėliavas iškėlė nusipelnę kraštiečiai Romaldas Zabulionis, Donatas Baranauskas, Jonas Petraška. Į padangę kilo dešimtys balandžių, simbolizuojančių taiką bei ramybę. Sveikinimo žodį tarė A. Vitkauskas. Šokiu susirinkusius sveikino Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai (vadovė – Ramutė Švedienė).


Nuotaikinga šventė gyvūnėliams ir jų šeimininkams

Klebonas kun. Artūras Stanevičius
bažnyčioje laimina gyvūnus

Kasmet Šv. Pranciškaus dieną Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje laiminami gyvūnėliai. Spalio 4 dieną į bažnyčią išpuoselėtus savo mylimus globotinius vedėsi vaikai, seneliai ir net visi šeimos nariai atėjo į gyvūnų palaiminimo šventę. Gyvūnėlių susirinko daug, nuo mažiausios pelytės, balandžių, kačiukų iki gražuolių šunų, kurių nepavadinsi mažyčiais šuneliais. Jų vardų ir veislių įvairovė domino ir stebino susirinkusius.

Klebonas kun. Artūras Stanevičius sutiko gyvūnų šeimininkus ir jų globotinius pasiteiravo kiekvieno gyvūno vardo, o prieš palaimindamas gyvūnus papasakojo, nuo kada pradėta švęsti ši diena, koks šventasis globoja, pateikė įdomių istorinių momentų apie gyvūnus. Laiminimo akimirką gyvūnai buvo ramūs tarsi suprasdami, kad jie iš bažnyčios išsineš palaimą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija