2016 m. gruodžio 16 d.    
Nr. 47
(2215)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Mirė disidentas ir geologas

Gruodžio 7 dieną mirė disidentas, neginkluotosios antisovietinės rezistencijos dalyvis ir buvęs LGGRTC generalinis direktorius Vytautas Skuodis. Jis gimė 1929 m. kovo 21 d. Čikagoje, JAV. V. Skuodis 1941–1948 metais mokėsi Panevėžio 1-ojoje gimnazijoje, 1948–1953 metais Vilniaus valstybiniame universitete įgijo geologo kvalifikaciją. 1953–1969 metais buvo Visasąjunginio instituto „Hidroenergprojekt“, vėliau „Hidroprojekt“ Vakarų ekspedicijos geologas, inžinierius geologas, vyr. inžinierius geologas, inžinerinių geologinių tyrinėjimų lauko darbų techninis vadovas, kompleksinių tyrimų biuro viršininkas. 1964–1969 metais Gamybiniame-moksliniame inžinerinių tyrinėjimų statybos institute Maskvoje studijavo neakivaizdinėje aspirantūroje, dirbo geologu, dėstė Vilniaus universitete, Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedroje, buvo geologijos-minerologijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto docentas. V. Skuodis buvo Lietuvos Helsinkio grupės narys, pogrindinio leidinio „Perspektyvos“ leidėjas, pogrindžio spaudos bendradarbis, straipsnių „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje“ ir „Aušroje“ autorius. 1975–1979 metais parašė studiją „Dvasinis genocidas Lietuvoje“. 1980 metų sausį buvo suimtas, nuteistas 7 metams lagerio ir 5 metams tremties. SSRS Aukščiausiosios Tarybos 1987 m. vasario 5 d. įsaku V. Skuodis nuo tolimesnės bausmės atleidžiamas. Netrukus išvyko į JAV ir kartu su kitais buvusiais SSRS politiniais kaliniais dalyvavo įkuriant koordinacinį centrą „Democracy and Independence“, tęsė žmogaus teisių aktyvisto veiklą. Atkūrus nepriklausomybę vėl dirbo Vilniaus universitete, buvo Geologijos-mineralogijos katedros docentas. V. Skuodis buvo kelių dešimčių knygų ir straipsnių autorius, daug rašė karstinių sufozinių erozinių tuštumų ir įgriuvų formavimosi dėsningumų klausimais, gipso karsto ypatumų, palaidotų slėnių tematika. Jis – apie 20 geologijos mokslo istorijos straipsnių autorius. Nemažai jo darbų skirta Lietuvos genocido klausimams, Lietuvos nepriklausomybės įvykių kronikai. 1999 metais apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi.

Gruodžio 10 dieną V. Skuodis palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija