2016 m. gruodžio 16 d.    
Nr. 47
(2215)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Mirė buvęs ilgametis Seimo narys

Gruodžio 7 dieną Santariškių klinikose mirė buvęs ilgametis Seimo narys, visuomenės veikėjas, dirigentas, Vilniaus rajono savivaldybės vicemeras Gabrielis Janas Mincevičius. Parlamente jis dirbo tris kadencijas.

G. J. Mincevičius gimė 1938 m. kovo 25 d. Vilniaus rajono Sužionių apylinkėje, valstiečių šeimoje. 1968 metais baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar – Lietuvos muzikos akademija) ir įgijo choro dirigento, chorinių disciplinų dėstytojo specialybę. 2000 metais baigė Popiežiaus teologijos fakultetą, jam suteiktas teologijos magistro laipsnis. 1961–1975 metais dirbo Vilniaus 26-ojoje vidurinėje mokykloje muzikos mokytoju. 1975 metais buvo atleistas iš darbo už religinę veiklą. 1975–1992 metais buvo Vilniaus rajono Nemenčinės 1-osios vidurinės mokyklos muzikos ir tikybos mokytojas, 1992–1996, 1996–2000, 2000–2004 metų kadencijų Seimo narys, dirbo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete. 2000 metų kovo–lapkričio mėnesiais – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys. Buvo Lietuvos lenkų sąjungos narys, 1991–1994 metais – šios sąjungos Vyriausiosios valdybos pirmininkas. Nuo 2007 metų aktyviai veikė kaip Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys ir Savivaldybės mero pavaduotojas, atsakingas už švietimo politikos įgyvendinimą bei kultūrinę veiklą Vilniaus rajone. 1989 m. gegužės 13 d. G. J. Mincevičiaus pastangomis įvyko pirmas lenkų kultūros festivalis Lietuvoje „Lenkų gėlės“ („Kwiaty polskie“) Nemenčinės amfiteatre, kurio pagrindinis tikslas – suburti ir puoselėti lenkų liaudies kultūrą Vilniaus regione. Jis buvo religinės poezijos ir dainų festivalio „Garbiname Tave, Viešpatie“ („Ciebie, Boże, wysławiamy“) organizatorius. Festivalis vyksta nuo 1991 metų, siekiant suteikti jaunimui galimybę išreikšti savo religinius jausmus dainose ir poezijoje. G. J. Mincevičius buvo Vilniaus arkivyskupijos katechetinės komisijos narys, Vilniaus krašto tautosakos rinkėjas ir puoselėtojas. Jo įsteigti ansambliai Vilniaus kraštui būdingą kultūrą, lenkų liaudies dainas ir šokius pristato ne tik Vilniaus regiono ir Lietuvos publikai, bet ir užsienio žiūrovams. Jis buvo lenkų dainų ir šokių ansamblio „Wileńszczyzna“ meno vadovas (koncertavo Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Anglijoje, Italijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Australijoje ir JAV).

G. J. Mincevičius apdovanotas Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimu už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, Lietuvos valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei (2015), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino bronzos medaliu (2012), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu (2008). Už nuopelnus kultūros srityje, aktyvią visuomeninę veiklą Vilniaus krašte apdovanotas Lenkijos Respublikos valstybinės švietimo komisijos medaliu, Lenkijos Respublikos Kavalieriaus ordino kryžiumi už nuopelnus, Lenkijos žurnalistų sąjungos auksine taure, Šv. brolio Alberto apdovanojimu, ordinu už nuopelnus Lenkijos Respublikai, Nacionalinio švietimo komisijos medaliu, Dąbrowskio Mazurko mylėtojų draugijos garbės medaliu, gavo draugijos „Wspólnota Polska“ garbės aukso ženklą, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės garbės aukso ženklą, Lenkijos Respublikos žurnalistų sąjungos aukso taurę, apdovanotas medaliu „Pro Patria“. G. J. Mincevičiui buvo suteiktas nusipelniusio Lenkijos kultūrai veikėjo vardas, 1998 metais dienraščio „Kurier Wileński“ skaitytojų išrinktas „Metų lenku“.

Gruodžio 10 dieną, po šv. Mišių Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje G. J. Mincevičius palaidotas Antakalnio kapinėse.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija